Weerklank 10e jaargang no. 10

Op 13 december 2022 verscheen het tiende nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: GODS GLORIE BLINKT, door ds. Henk Drost
  • Uit de Schrift: BIDDERS VAN NAAM, door dr. A. Bas
  • ICRC: BEZOEK AAN DE INTERNATIONAL CONFERENCE OF REFORMED CHURCHES (ICRC), door drs. Jaap Vreugdenhil
  • In de branding: ECHT MAAGDELIJK GEBOREN – ECHT LICHAMELIJK OPGESTAAN?, door ds.Rob Visser
  • Varia: JUK VAN CHRISTUS OP JE NEMEN, door ds. Henk Drost
  • Persschouw: GENDER EN HOMOSEKSUALITEIT, door J. Peters
  • Varia: DE KERKORDE ALS DOCUMENT VAN VERBONDSVERNIEUWING, door dr. Bart van Egmond