Weerklank 11e jaargang no. 1

Op 20 januari 2022 verscheen het eerste nummer van de elfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: GODS BEELD STRAALT – OVER EVANGELISATIE, door ds. Rob Visser
  • Uit de Schrift: WERKT ALLES MEE TEN GOEDE?, door ds. A.H. Driest
  • Boekbespreking: CATECHISATIEMETHODE, door ds. C. Koster, predikant in DGK Lansingerland
  • Kerkgeschiedenis: DE NGB: VERANTWOORDING VAN DE CHRISTELIJKE HOOP, door prof. dr. F. van der Pol
  • Jongerenpagina: DE DIACONALE ROL VAN DE GEMEENTE IN DE SAMENLEVING, door Alfred Jonker
  • Persschouw: BLIJVEN BIJ WAT ONS GELEERD EN TOEVERTROUWD IS, door J. Peters