Weerklank 12e jaargang no. 1

Op 16 januari 2024 verscheen het eerste nummer van de twaalfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: HEIMWEE, door dr. A. Bas
  • Uit de Schrift: 2024 – VERDER OP GODS WEG, door drs. F.J. Bijzet
  • Kerkgeschiedenis: PHILIPPUS MELANCHTHON OVER DIENSTBAAR ZIJN AAN GODS REDDINGSWERK (1), door prof. F. van der Pol
  • In de branding: KERKJE SPELEN – ECHT GELOVEN, door ds. Rob Visser
  • Persschouw: JAARWISSELING 2023 – 2024, door J. Peters
  • Jongens en meisjes pagina’s