Weerklank 12e jaargang no. 4

Op 23 april 2024 verscheen het vierde nummer van de twaalfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Hoofdartikel: BEGREPEN!?, door dr. A. Bas
  • Uit de Schrift: JEZUS LEEFT!, door ds. E. Hoogendoorn
  • Varia: VRIJHEID ONDER GELEIDE, door drs. F.J. Bijzet
  • In de branding: TOM DE WAL EN BERGEN VERZETTEN, door ds. Rob Visser
  • Vragen van lezser: HOE MOET JE NAAR EEN PREEK LUISTEREN?, door ds. A. Jongeneel
  • Varia: CONSERVATIEF EN PROGRESSIEF, door ds. L. Heres
  • Jongerenpagina: BURGERS VAN DE HEMEL TEGENOVER VIJANDEN VAN HET KRUIS, door Alfred Jonker
  • Jongens en meisjes pagina’s