STICHTING GEREFORMEERD MAANDBLAD

Op 22 oktober 2012 is de Stichting gereformeerd maandblad opgericht.

De stichting stelt zich ten doel het in overeenstemming met de gereformeerde belijdenis geven van voorlichting, verstrekken van informatie, beoordelen van ontwikkelingen, toerusten vanuit het onfeilbare Woord van God en het bevorderen van het gereformeerde samenleven.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het (doen) uitgeven van een gereformeerd maandblad
  • het (doen) organiseren van activiteiten en/of (regionale) voorlichtingsavonden en (studie) bijeenkomsten
  • zowel nationaal als internationaal– al datgene te doen of te laten– verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk en/of gewenst is.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • E.J. (Evert- Jan) van Baardewijk te Amersfoort, voorzitter
  • H. (Harm) Janssen te Amersfoort, penningmeester
  • E. (Evert) Haaksma te Harderwijk, secretaris
  • J.F. (Johan) de Leeuw te Ermelo
  • P. (Peter) Bezemer te Nieuw-Lekkerland

Tot nu toe heeft de stichting zich bezig gehouden met de
activiteiten:
– WEERKLANK, gereformeerd maandblad voor toerusting en informatie
– WEERKLANK-KATERN, invoegblad bedoeld voor lezingen, toespraken en gedocumenteerde artikelen
– WEERKLANK-LEZINGEN, voor voorlichtingsavonden, studiebijeenkomsten en toerustingsactiviteiten

– WEERKLANK-FONDS NEEM&LEES, voor het uitgeven, heruitgeven en helpen uitgeven van boeken en publiceren van bestaande en nieuwe brochures en artikelen.

Naast deze activiteiten ondersteunt en faciliteert de Stichting informatieavonden van de SMN en contactdagen van de GKN.

Wie het werk van de stichting wil steunen kan een bijdrage over maken op IBAN nummer: NL64ABNA0499960106 t.n.v. Gereformeerd maandblad.

Stichting gereformeerd maandblad is vanaf 1 januari 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De stichting staat ingeschreven bij de K.v.K onder nummer 56305788