Eerstvolgende nummer

Het eerstvolgende nummer van WEERKLANK verschijnt eind november 2019

Daarin o.a.:

  • een persschouw van ds. E. Hoogendoorn waarin hij onder het kopje Zijn wíj erop voorbereid? eenartikel van de hand vandrs.P.J.Vergunst in het nummer van 10 oktober jl. van ‘De Waarheidsvriend’ weergeeft. Het artikel gaat over christenvervolging ver weg en ook dichterbij. Belangrijke stof tot nadenken  in de situatie waarin wij vandaag als christenen leven.Hetartikeldraagtdekop:Onrecht heerst op aarde
  • in de rubriek kerkgeschiedenis  het tweede artikel LEREN VAN DE GESCHIEDENIS, DS. NICOLAAS SCHOTSMAN (1754-1822) EN ZIJN ‘EERE-ZUIL’ VOOR DE DORDTSE SYNODE , door mr. Marianne Daverschot
  • In varia schrijft drs. J.P.C. Vreugdenhil Over evolutie en religie. Dit o.a. n.a.v. de Leidse verklaring over evolutie en religie ondertekend op 30 oktober 2018 in Amsterdam door een internationaal gezelschap van theologen, filosofen en natuurwetenschappers.