Eerstvolgende nummer

Het eerstvolgende nummer van WEERKLANK verschijnt 19 november 2020

In dit nummer:

  • Hoofdartikel door ds. L. Heres: CRISIS EN SAMENBINDING
  • In de rubriek Zorg Ethiek Recht schrijft mr. Elisabeth P. van Dijk over GRONDRECHTEN ALS SCHILD VOOR ONS LEVEN?
  • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop ‘BOTSING VAN PLICHTEN’ ONDER DE CORONA-EPIDEMIE? Aandacht aan een artikel van dr. Jason van Vliet in het oktobernummer van Lux Mondi.
  • In de rubriek Kerkgeschiedenis een artikel over: DE HUGENOTEN EN DE ‘KERK VAN DE WOESTIJN’ (2) van de hand van mr. Marianne Daverschot.
  • UIT OVERTUIGING: PROF. DR. J. DOUMA (1931-2020) een in memoriam door dr. A. Bas, Kampen.