Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

WeerklankKatern

Op 24 december 2014 verschijnt een nieuwe WeerklankKatern “CHRISTENDOM EN ISLAM-EEN VERGELIJKING”. Met het 2e en 3e  artikel van Mario Tafferner dat hij schreef  onder de titel “Christentum und Islam-Ein Vergleich” voor het tijdschrift Bekennende Kirche, redacteur dr. J.B. Klautke. De vertaling is van P.Zijlstra.

Weerklank 2e jaargang nr. 7

Op 18 oktober 2014 is het zevende nummer van de tweede jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • “IN UW LICHT ZIEN WIJ HET LICHT” een schriftoverdenking naar aanleiding van Psalm 36 door ds. E. Hoogendoorn.
 • Het hoofdartikel ; “BALANCEREN OF GELOVEN” door L. Heres
 • In de rubriek Varia schrijft G.D. Hoogendoorn onder het kopje “EREDIENST” over o.a. het orgelspel voor de dienst, het consistoriegebed en de handdruk
 • Willemien Gunnink over “ ABORTEREN EN OPNIEUW PROBEREN” in de rubriek Samenleving.
 • In uit de kerken:KERKDIENSTEN IN ASSEN EN BOERAKKER, ambtsdragers in GK TWENTE, J. Peters spreekt op 31 Oktober in HARDENBERG en EXCURSIE ULRUM op 8 november.
 • Ds. E. Hoogendoorn besteed in persschouw aandacht aan de “BIJBEL IN GEWONE TAAL”.
 • “HEB JE ME WERKELIJK LIEF”, een artikel van Reinie Venema in de rubriek Jeugdcontact

Weerklank 2e jaargang nr. 6

Op 13 september 2014 is het zesde nummer van de tweede jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • “GEHOLPEN DOOR EEN SAMARITAAN” een schriftoverdenking naar aanleiding van Lucas 10:25-37 door ds. L.Heres.
 • Het hoofdartikel over: ”GRONDSLAG EN OPVOEDING” door J. Peters.
 • Schrijft Willemien Gunnink onder de kop “EEN NIEUWE RUBRIEK: SAMENLEVING” over de nieuwe rubriek in Weerklank.
 • Informatie over een HERDENKINGSBIJEENKOMST op 31 oktober in Ermelo, een VROUWEN AVOND in Hasselt, de AMBTSDRAGERSCONFERENTIE in EDE en de LANDELIJKE CONTACTDAG in Hattem.
 • Besteed ds. E. Hoogendoorn onder de titel “GERICHT OP CHRISTUS ONDERWIJZEN” in persschouw aandacht aan een artikel in de Wekker van 15 augustus.

Weerklank 2e jaargang nr. 5

Op 27 juni 2014 verschijnt het vijfde nummer van de tweede jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Een hoofdartikel door ds. L.Heres over: ” HEILZAME PREDIKING”
 • Een beschouwing van Jaap Peters ”DE TANKMAN”naar aanleiding van besluitvorming Synode GKv Ede 2014
 • Klazien Post in de rubriek voor en door jongeren: “MAAR JIJ, WIE ZEG JIJ, DAT IK BEN”.
 • In de rubriek zorg, ethiek, recht schrijft Elisabeth P. van Dijk over “ZELFBESCHIKKING IS NEMEN; LIEFDE IS GEVEN
 • In Ds. E. HOOGENDOORN in persschouw “HERE, HEB IK GEEN TIJD?” naar aanleiding van wat J. Bollemaat schrijft in Nader Bekeken

Weerklank 2e jaargang nr. 4

Op 16 mei 2014 verscheen het vierde nummer van de tweede jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Een hoofdartikel door ds. E. Hoogendoorn over: ” ONS ‘JA-WOORD’  AAN DE HERE”
 • Een beschouwing van Jaap Peters ”IK HEB DE GOEDE STRIJD GESTREDEN”
 • Klaas-Jan Gunnink in de rubriek voor en door jongeren: “HET BEGINT BIJ GOD”.
 • Ds. Heres beantwoord vragen van lezers
 • In Persschouw “WAAR ZIJN DE VADERS” naar aan leiding van een wat ds. R. v.d. Kamp schrijft in het Kerkblad van de HHK
 • In de rubriek uit de kerken o.a. een korte samen vatting van een presentatie over het werk van ds. Jopie van der Linden in het Reformational Study Centre.

Weerklank 2e jaargang nr. 3

Op 29 maart 2014 verscheen het derde nummer van de tweede jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Uit de Schrift door ds. E. Hoogendoorn: Kan een angstige redder helpen ? N.a.v. Marcus 14:33-34.
 • Een hoofdartikel door ds. L.Heres over: ” EEN GOEDE TOLK NODIG?”
 • Klazien Post in de rubriek voor en door jongeren: “GROEIEN DOOR VRAGEN”.
 • Jaap Peters schrijft over ondertekening van de belijdenis ”ONOMWONDEN GEBONDEN”
 • SCREENINGEN van de hand van mr. Elisabeth P. van Dijk in de rubriek zorg, ethiek, recht.
 • In Varia een verslag van J.Hartog AVONDJE ASSEN
 • Foto impressie van de LANDELIJKE CONTACTDAG op 15 maart in Hattem
 • Met een WEERKLANK KATERN waarin de toespraak van ds. L. Heres op de Landelijke contactdag. ”WAT GELOVEN WIJ NU EIGENLIJK….?”

Weerklank 2e jaargang nr. 2

Op 15 februari 2014 verscheen het tweede nummer van de tweede jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Een hoofdartikel door ds. E, Hoogedoorn over: ” IS HET GELOOF IN GOD TE VERDEDIGEN?”
 • Jaap Peters schrijft een schriftoverdenking onder de titel “ZIJ HEBBEN HEM ZONDER REDEN GEHAAT” naar aanleiding van Johannes 15:18-16:4.
 • In Perschouw besteed ds. E. Hoogendoorn aandacht aan een bijdrage van dr. A.N.Hendriks in “Nader Bekeken” “ORTHODOXIE EN LITURGIE”
 • Klaas-Jan Gunnink in de rubriek voor en door jongeren: “GELOOF JE DAT NOU ECHT?”.
 • In varia “ PABO-STAGE IN PERU” door Marlie van Gent
 • In de rubriek vragen van lezers gaat ds. L. Heres in op een vraag over “HET BOEK VAN DE KRONIEKEN VAN DE KONINGEN VAN ISRAEL”.

Weerklank 2e jaargang nr. 1

Op 21 december 2013 verscheen het eerste nummer van de tweede jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Een hoofdartikel door ds. L.Heres over: ” WELK BEELD HEBBEN ZE VAN ONS?”
 • Klazien Post in de rubriek voor en door jongeren: “GROEIEN DOOR VRAGEN”.
 • Jaap Peters schrijft naar aanleiding van een column in het ND een commentaar over “PLURIFORMITEIT EN EENHEID BIJ HOOGLERAAR A.L.TH.DE BRUIJNE”.
 • In Jeugdcontact een artikel van Reinie Venema “ SCHITTEREN IN ZIJN LICHT”.
 • “BEZINNING OP E-HEALTH (online hulpverlening) van de hand van mr. Elisabeth P. van Dijk in de rubriek zorg, ethiek, recht.
 • In Perschouw besteed ds. E. Hoogendoorn aandacht aan een bijdrage van ds. F. Wisselink in “Nader Bekeken” “WAT ZINGEN WIJ DE ENGELEN NA”
 • In uit de kerken wordt o.a. aandacht besteed aan het beleggen van kerkdiensten in Borne in Twente
 • In varia “ IMMIGRANTENKERK IN CANADA” door Christa Vermeer-de Weerdt

Weerklank 1e jaargang nr 8

Op 9 november 2013 verscheen het laatste nummer van de eerste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Een hoofdartikel van de hand van ds. E. Hoogendoorn over: ” KERKELIJKE EENHEID”
 • Ds. R. van der Wolf schrijft een tweede Schriftoverdenking naar aanleiding van Exodus 24:9-11. “GOD IS TEGENWOORDIG BIJ HET FEEST VAN HET VERBOND”.
 • In de rubriek Kerkgeschiedenis “DE SALZBURGSE EMIGRATIE (3)” door mr. M. Daverschot.
 • In Jeugdcontact een artikel van Reinie Venema “ GOD IS GOED”.
 • In Perschouw is aandacht voor een bijdrage van A.P.de Jong in “De Banier.” Het ledenmagazine van de SGP. “DE VREEMDELINGSCHAP VERGETEN”

WeerklankKatern

In november is een nieuw WeerklankKatern verschenen: De zekerheid van het geloof

Een bijdrage van Maurits Vermeer te Dordrecht die zich in zijn vrije tijd veel bezig houdt met het lezen van theologische onderwerpen

1 9 10 11 12