Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 2e jaargang nr. 4

Op 16 mei 2014 verscheen het vierde nummer van de tweede jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Een hoofdartikel door ds. E. Hoogendoorn over: ” ONS ‘JA-WOORD’  AAN DE HERE”
 • Een beschouwing van Jaap Peters ”IK HEB DE GOEDE STRIJD GESTREDEN”
 • Klaas-Jan Gunnink in de rubriek voor en door jongeren: “HET BEGINT BIJ GOD”.
 • Ds. Heres beantwoord vragen van lezers
 • In Persschouw “WAAR ZIJN DE VADERS” naar aan leiding van een wat ds. R. v.d. Kamp schrijft in het Kerkblad van de HHK
 • In de rubriek uit de kerken o.a. een korte samen vatting van een presentatie over het werk van ds. Jopie van der Linden in het Reformational Study Centre.

Weerklank 2e jaargang nr. 3

Op 29 maart 2014 verscheen het derde nummer van de tweede jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Uit de Schrift door ds. E. Hoogendoorn: Kan een angstige redder helpen ? N.a.v. Marcus 14:33-34.
 • Een hoofdartikel door ds. L.Heres over: ” EEN GOEDE TOLK NODIG?”
 • Klazien Post in de rubriek voor en door jongeren: “GROEIEN DOOR VRAGEN”.
 • Jaap Peters schrijft over ondertekening van de belijdenis ”ONOMWONDEN GEBONDEN”
 • SCREENINGEN van de hand van mr. Elisabeth P. van Dijk in de rubriek zorg, ethiek, recht.
 • In Varia een verslag van J.Hartog AVONDJE ASSEN
 • Foto impressie van de LANDELIJKE CONTACTDAG op 15 maart in Hattem
 • Met een WEERKLANK KATERN waarin de toespraak van ds. L. Heres op de Landelijke contactdag. ”WAT GELOVEN WIJ NU EIGENLIJK….?”

Weerklank 2e jaargang nr. 2

Op 15 februari 2014 verscheen het tweede nummer van de tweede jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Een hoofdartikel door ds. E, Hoogedoorn over: ” IS HET GELOOF IN GOD TE VERDEDIGEN?”
 • Jaap Peters schrijft een schriftoverdenking onder de titel “ZIJ HEBBEN HEM ZONDER REDEN GEHAAT” naar aanleiding van Johannes 15:18-16:4.
 • In Perschouw besteed ds. E. Hoogendoorn aandacht aan een bijdrage van dr. A.N.Hendriks in “Nader Bekeken” “ORTHODOXIE EN LITURGIE”
 • Klaas-Jan Gunnink in de rubriek voor en door jongeren: “GELOOF JE DAT NOU ECHT?”.
 • In varia “ PABO-STAGE IN PERU” door Marlie van Gent
 • In de rubriek vragen van lezers gaat ds. L. Heres in op een vraag over “HET BOEK VAN DE KRONIEKEN VAN DE KONINGEN VAN ISRAEL”.

Weerklank 2e jaargang nr. 1

Op 21 december 2013 verscheen het eerste nummer van de tweede jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Een hoofdartikel door ds. L.Heres over: ” WELK BEELD HEBBEN ZE VAN ONS?”
 • Klazien Post in de rubriek voor en door jongeren: “GROEIEN DOOR VRAGEN”.
 • Jaap Peters schrijft naar aanleiding van een column in het ND een commentaar over “PLURIFORMITEIT EN EENHEID BIJ HOOGLERAAR A.L.TH.DE BRUIJNE”.
 • In Jeugdcontact een artikel van Reinie Venema “ SCHITTEREN IN ZIJN LICHT”.
 • “BEZINNING OP E-HEALTH (online hulpverlening) van de hand van mr. Elisabeth P. van Dijk in de rubriek zorg, ethiek, recht.
 • In Perschouw besteed ds. E. Hoogendoorn aandacht aan een bijdrage van ds. F. Wisselink in “Nader Bekeken” “WAT ZINGEN WIJ DE ENGELEN NA”
 • In uit de kerken wordt o.a. aandacht besteed aan het beleggen van kerkdiensten in Borne in Twente
 • In varia “ IMMIGRANTENKERK IN CANADA” door Christa Vermeer-de Weerdt

Weerklank 1e jaargang nr 8

Op 9 november 2013 verscheen het laatste nummer van de eerste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Een hoofdartikel van de hand van ds. E. Hoogendoorn over: ” KERKELIJKE EENHEID”
 • Ds. R. van der Wolf schrijft een tweede Schriftoverdenking naar aanleiding van Exodus 24:9-11. “GOD IS TEGENWOORDIG BIJ HET FEEST VAN HET VERBOND”.
 • In de rubriek Kerkgeschiedenis “DE SALZBURGSE EMIGRATIE (3)” door mr. M. Daverschot.
 • In Jeugdcontact een artikel van Reinie Venema “ GOD IS GOED”.
 • In Perschouw is aandacht voor een bijdrage van A.P.de Jong in “De Banier.” Het ledenmagazine van de SGP. “DE VREEMDELINGSCHAP VERGETEN”

WeerklankKatern

In november is een nieuw WeerklankKatern verschenen: De zekerheid van het geloof

Een bijdrage van Maurits Vermeer te Dordrecht die zich in zijn vrije tijd veel bezig houdt met het lezen van theologische onderwerpen

Elk nummer van Weerklank bevat een blad voor de jongens en meisjes van de basisschool.

1 9 10 11