Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 11e jaargang no. 6

Op 17 juni 2023 verscheen het zesde nummer van de elfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: NIET ZONDER ELKAAR, door ds. Rob Visser
 • Uit de Schrift: HOUDEN WIJ DE DUIVEL WEL IN DE GATEN?!, door ds. E. Hoogendoorn
 • Zorg, Ethiek, recht: NAVIGEREN OP JE INTUÏTIE, door mr. Elisabeth P. van Dijk
 • Recensie: TIENERS WEGWIJS MAKEN, door Henny Vreugdenhil
 • Varia: LEREN VAN HET VERLEDEN, door ds. F.J. Bijzet
 • Persschouw: SEKSUEEL MISBRUIK. TWEEËRLEI ONDERZOEK, TWEEËRLEI AANGIFTEN, door J. Peters
 • Jongens en meisjes pagina’s

Weerklank 11e jaargang no. 5

Op 23 mei 2023 verscheen het vijfde nummer van de elfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: SAMEN IN ÉÉN BOOT (GKV EN NGK), door ds. Alko Dries
 • Uit de Schrift: OP AFSTAND EN TOCH VLAKBIJ, door ds. F.J. Bijzet
 • Kerkgeschiedenis: HET CHRISTELIJK VERWERKEN VAN MOEITE EN TEGENSLAG. DE 33E PREEK UIT HET HUYSBOEC VAN HEINRICH BULLINGER, REFORMATOR UIT ZÜRICH (1), door prof.dr. F. van der Pol
 • In de branding: HOE GAAN WE MET DE ANDER OM?, door ds. Rob Visser
 • Persschouw: GELOOF ALLEEN, door J. Peters
 • Jongens en meisjes pagina’s

Weerklank 11e jaargang no. 4

Op 26 april 2023 verscheen het vierde nummer van de elfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: OPTIMISTISCHE CALVINISTEN, door ds. L. Heres
 • Uit de Schrift: EERHERSTEL VOOR PETRUS?, door ds. F.J. Bijzet
 • Kerkregering en pastoraat: DOEL, door dr. A. Bas
 • Varia: VERBONDEN EN GEVONDEN, door J. Peters
 • Varia: TWEE ONGEHOORZAME ZONEN, door J. Peters
 • Jongens en meisjes pagina’s

 

Weerklank 11e jaargang no. 3

Op 25 maart 2023 verscheen het derde nummer van de elfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: GODGEHEILIGD ZAAD, door dr. A. Bas
 • Uit de Schrift: DE HERE IS NIET VERANDERD (Mal. 3:6), door ds. Alko Driest
 • In de branding: MAG JE ZOMAAR GELOVEN?, door ds. Rob Visser
 • Varia: KERKELIJKE EENHEID, door drs. J.P.C. Vreugdenhil
 • Column: door J. Peters
 • Persschouw: ROALD DAHL EN TEKSTAANPASSINGEN, door J. Peters
 • Persschouw: WOKE EN ACADEMISCHE VRIJHEID OP DE UVA, door J. Peters
 • Varia: “ZO KUNNEN WE TOCH NIET HET AVONDMAAL VIEREN?!”, door ds. Ferdinand Bijzet
 • Jongerenpagina: ONZE LEVENSWANDEL, door Alfred Jonker

Weerklank 11e jaargang no. 2

Op 21 februari 2023 verscheen het tweede nummer van de elfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: STAAN IN EEN NIEUWE VREEMDE WERELD, door ds. Rob Visser
 • Uit de Schrift: “GEFELICITEERD!”, door ds. E. Hoogendoorn
 • Zorg Ethiek Recht: WAT WIL JE WORDEN?, door mr. Elisabeth P. van Dijk
 • Varia: DELEGEREN IN DE KERK, door ds. Ferdinand Bijzet
 • Kerkregering en Pastoraat: GEZAG, door ds. A. Bas
 • Persschouw: EVOLUTIONISME, door J. Peters
 • Persschouw: KERKELIJKE EENHEID EN ZENDING, door J. Peters

 

Weerklank 11e jaargang no. 1

Op 20 januari 2022 verscheen het eerste nummer van de elfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: GODS BEELD STRAALT – OVER EVANGELISATIE, door ds. Rob Visser
 • Uit de Schrift: WERKT ALLES MEE TEN GOEDE?, door ds. A.H. Driest
 • Boekbespreking: CATECHISATIEMETHODE, door ds. C. Koster, predikant in DGK Lansingerland
 • Kerkgeschiedenis: DE NGB: VERANTWOORDING VAN DE CHRISTELIJKE HOOP, door prof. dr. F. van der Pol
 • Jongerenpagina: DE DIACONALE ROL VAN DE GEMEENTE IN DE SAMENLEVING, door Alfred Jonker
 • Persschouw: BLIJVEN BIJ WAT ONS GELEERD EN TOEVERTROUWD IS, door J. Peters

 

Weerklank 10e jaargang no. 10

Op 13 december 2022 verscheen het tiende nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: GODS GLORIE BLINKT, door ds. Henk Drost
 • Uit de Schrift: BIDDERS VAN NAAM, door dr. A. Bas
 • ICRC: BEZOEK AAN DE INTERNATIONAL CONFERENCE OF REFORMED CHURCHES (ICRC), door drs. Jaap Vreugdenhil
 • In de branding: ECHT MAAGDELIJK GEBOREN – ECHT LICHAMELIJK OPGESTAAN?, door ds.Rob Visser
 • Varia: JUK VAN CHRISTUS OP JE NEMEN, door ds. Henk Drost
 • Persschouw: GENDER EN HOMOSEKSUALITEIT, door J. Peters
 • Varia: DE KERKORDE ALS DOCUMENT VAN VERBONDSVERNIEUWING, door dr. Bart van Egmond

 

Weerklank 10e jaargang no. 9

Op 28 november 2022 verscheen het negende nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: OVER EENHEID GESPROKEN:GEREFORMEERDE BOND EN DE AFGESCHEIDENEN, door ds. Alko Driest
 • Uit de Schrift: WIE DE MINSTE WIL ZIJN, ZAL HET MEESTE BEREIKEN, door ds. Ferdinand Bijzet
 • Zorg Ethiek Recht: AUTONOMIE ALS KNELLEND JUK, door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot
 • Varia: PRIMA ALS HET ALLEEN PSALMEN ZIJN, door ds. Andreas Jongeneel
 • Persschouw: GEDACHTEN OVER ZELFDODING, door J. Peters
 • Bijbelstudie: HAGGAÏ, door Alfred Jonker
 • Uit de kerken: CONFERENTIE VOOR AMBTSDRAGERS, 22 OKTOBER 2022
 • Jubileum: JUBILEUM RTS, 29 OKTOBER 2022

 

Weerklank 10e jaargang no. 8

Op 30 oktober 2022 verscheen het achtste nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: SCHRIFT EN BELIJDENIS, door dr. A. Bas
 • Reactie: REACTIE OP HOOFDARTIKEL SCHRIFT EN BELIJDENIS, door J.P.C. Vreugdenhil
 • Uit de Schrift: OMGAAN MET ONRECHT IN DE KERK, door ds. Ferdinand Bijzet
 • In de branding: BAVINCK – ETHIEK – DOUMA, door ds. Rob Visser
 • Column: VADER, VERGEEF HET HUN WANT ZE WETEN NIET WAT ZE DOEN, door J. Peters
 • Persschouw: TOESPRAAK RUSSISCHE PRESIDENT, door J. Peters

 

Weerklank 10e jaargang no. 7

Op 30 september 2022 verscheen het zevende nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: HET IS ZO DROOG, door ds. Rob Visser
 • Uit de Schrift: OVER ‘ONZE VADER IN DE HEMEL’, door ds. Alko Driest
 • Kerkgeschiedenis: LUTHER: STERVENSKUNST ALS LEVENSKUNST 2, door Prof dr. F. van der Pol
 • Buitenlandse kerken: KERKELIJK BEZOEK AAN AMERIKA, door Jaap Vreugdenhil
 • Uit de kerken: Opening academisch jaar 2022-2023 Academie voor Gereformeerde Theologie
 • Varia: HET EIGENE VAN DE GKN, door Jaap Vreugdenhil

 

1 2 3 4 12