Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 10e jaargang no. 4

Op 13 april 2022 verscheen het vierde nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: (NIEUW) BELIJDEN, door dr. A. Bas
 • Berichten
 • Uit de Schrift: JEZUS LEEFT!, door ds. E. Hoogendoorn
 • In de branding: CHRISTUS OP ZIJN WOORD WILLEN VOLGEN, door ds. Rob Visser
 • Persschouw: EEN SCHRIFTUURLIJK GELUID, door Jaap Peters
 • Jongerenpagina

 

Weerklank 10e jaargang no. 3

Op 17 maart 2022 verscheen het derde nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: OORLOG VERSCHRIKKELIJK!, door dr. Rob Visser
 • Landelijke contactdag
 • Uit de Schrift: ONTMOETING MET DE HEER VAN DE KERK, door ds. Alko Driest
 • Zorg, Ethiek, Recht: OMZIEN NAAR ELKAAR, VOORUITKIJKEN NAAR DE TOEKOMST (2), door mr. Elisabeth P. van Dijk
 • Opvoeding en onderwijs: KINDEREN EN GRENZEN (II), door ing. J. Stelma-de Jong
 • Varia: GEEN OMLIJSTING, MAAR DEEL VAN HET SCHILDERIJ, door drs. F.J. Bijzet
 • Persschouw: HET BELANGRIJKSTE WAPEN BIJ OORLOG, door ds. E. Hoogendoorn

 

Weerklank 10e jaargang no. 2

Op 15 februari 2022 verscheen het tweede nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: KRITISCH ZIJN?, door ds. Rob Visser
 • Uit de Schrift: ONDERWEG MET DE HEERE KAN JE LEVEN NIET DOODLOPEN, door ds. L. Heres
 • Zorg, Ethiek, Recht: OMZIEN NAAR ELKAAR, VOORUITKIJKEN NAAR DE TOEKOMST (1), door mr. Elisabeth P. van Dijk
 • Boekbespreking: EEN ZOEKTOCHT NAAR DE VERHOUDING TUSSEN BELOFTE EN EIS, door ds. H.T. Wendt
 • Persschouw: THE VOICE, door J. Peters
 • Jongerenpagina

Weerklank 10e jaargang no. 1

Op 17 januari 2022 verscheen het eerste nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: VERANDERINGEN IN HET DENKEN OVER SEKSE EN SEKSUALITEIT, door ds. A.H. Driest
 • Uit de Schrift: GELOOF VOLGENDE GENERATIE NIET BESLISSEND, door ds. Rob Visser
 • Kerkgeschiedenis: HOE BELEEFDEN DE EERSTE CHRISTENEN HUN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID?, door prof. dr. F. van der Pol
 • Varia: DE BELIJDENISSEN VAN DE KERK IN DE GEMEENTEN VAN VANDAAG, door dr. Jason van Vliet
 • Column: BESTE WENSEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR…, door J. Peters
 • Persschouw: ”DREIGT EEN TEKORT AAN KERKORGANISTEN?”, door ds. E. Hoogendoorn

Weerklank 9e jaargang no. 10

Op 20 december 2021 verscheen het tiende nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: ‘KERST-VREDE’, door dr. E. Hoogendoorn
 • Uit de Schrift: WONING, door dr. A. Bas
 • In de branding: VACCINS TEKEN VAN HET BEEST?, door ds. Rob Visser
 • Persschouw: PRO LIFE, door J. Peters
 • Uit de kerken: GEREFORMEERDE KERK HARDERWIJK E.O., GEREFORMEERDE KERK APELDOORN E.O., GEREFORMEERDE KERK EDE E.O.
 • Jongerenpagina: Immanuël – God met ons

Weerklank 9e jaargang no. 9

Op 29 novenber 2021 verscheen het negende nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: RUST – SLAVERNIJ – KLIMAAT, door dr. Rob Visser
 • Uit de Schrift: ADVENT: “DE HERE KOMT ERAAN!”, door ds. E. Hoogendoorn
 • Varia: ZACHTE OGEN, door ds. F.J. Bijzet
 • Kerkgeschiedenis: KERKGESCHIEDENIS, WAAROM EIGENLIJK?, door prof. dr. F. van der Pol
 • Column: MAAR WAT DAN NOG?, door J. Peters
 • Persschouw: BESTAAN VAN GELIJKE KERKEN NAAST ELKAAR BOTST MET SYNODE EMDEN, door J. Peters

 

Weerklank 9e jaargang no. 8

Op 24 oktober 2021 verscheen het achtste nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: WAT ZINGEN WIJ (2), door dr. A. Bas
 • Uit de Schrift: “ALS GENADE WOONT IN HET HART,
  WORDT BLIJ DE WEG NAAR U BEGONNEN”, door ds. H. Drost
 • In de branding: WORD WAKKER!, ds. Rob Visser
 • Varia: WEEK VAN HET LEVEN, door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot
 • Varia: EVOLUTIE EN OPVOEDING, door J.P.C. Vreugdenhil
 • In memoriam: IN MEMORIAM PROF. J.P. LETTINGA [1921-2021], door ds. E. Hoogendoorn
 • Uit de Kerken: VERSLAG VAN DE CONFERENTIE VOOR AMBTSDRAGERS, door zr. E.P. van Dijk en zr. M. Daverschot
 • Jongerenpagina: Immanuel – God met ons, door H. Vreugdenhil-Busstra

 

Weerklank 9e jaargang no. 7

Op 24 september 2021 verscheen het zevende nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: WAT ZINGEN WIJ (1), door ds. A. Bas
 • Uit de Schrift: IS GOD EEN NARCIST?, door ds. J.R. Visser
 • Column: IK GELOOF IN DE KERK, door J. Peters
 • Uit de Kerken: GK Goes e.o., GK ’s Hertogenbosch e.o., GK Zuidoost Groningen
 • Berichten
 • Persschouw: CHRISTENVERVOLGING 5, door J. Peters

Weerklank THEMANUMMER 2021

Op 14 juli 2021 verscheen het Themanummer 2021

Een kerk voor alle leeftijden

In dit nummer:

De heilige en veilige gemeente,  door ds. Henk Drost

Iedereen is super – Over de genderrevolutie,  door Ida Slump-Schoonhoven

Huwelijksbemiddeling, door ds. F.J. Bijzet

Veelzeggend zwijgen, door  dr. Bart van Egmond

‘Richtlijnen voor studenten’, door ds. A. Jongeneel

met illustratie van Jildau Jongeneel-Jongbloed.

Weerklank 9e jaargang no. 6

Op 28 juni 2021 verscheen het vijfde nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: OM DE GOEDE UITLEG VAN DE BIJBEL, door ds. E. Hoogendoorn
 • Uit de Schrift: GOD IS GETROUW IN VLOEK EN ZEGEN, naar aanleiding van 2 Koningen 2:19, door dr. A. Bas
 • In de rubriek in de branding: DE VERLEIDING IS GROOT-BLIJF ERBIJ WEG, door ds. Rob Visser
 • In Persschouw; CHRISTENVERVOLGING 4, door J. Peters
 • Berichten: Kandidaat R. Douma beroepbaar, prof. dr. F. van der Pol, ds, F.J. Bijzet en ds. A.H. Driest toegelaten tot de dienst van het Woord in de GKN;Conferentie voor ambtsdragers op zaterdag 2 oktober 2021
 • Jongeren pagina, schets 43 en 44
1 2 3 4 5 11