Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 6e jaargang no. 5

Op 26 mei 2018 verscheen het vijfde nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: “JA”, door ds. L. Heres
 • In uit de Schrift: PINKSTEREN: DORSTIGE MENSEN WORDEN LEVENDE FONTEINEN, door ds. E. Hoogendoorn
 • AMERIKAANS GEREFORMEERD(3)-OPC, door Jaap Vreugdenhil
 • In de rubriek samenleving HOE VEILIG BEN IK?, over angst en veiligheid, door ds. Rob Visser.
 • In de rubriek persschouw besteed J. Peters onder de kop ETHIEK EN VOORTPLANTING, aandacht aan een artikel met de titel ‘Beter af zonder Down’ van de hand van de filosoof Marcel Zuijderland en een artikel van René Franssen en Arthur Alderliesten in het ND over de gentechnologie.
 • Op de jongerenpagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra geschreven n.a.v. Psalm 119:105 ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’
 • In WEERKLANK KATERN de derde lezing van ds. L. Heres over de Dordtse Leerregels: HOOFDSTUK III/IV IN RELATIE TOT ‘VERBONDAUTOMATISME.

Weerklank 6e jaargang no. 4

Op 25 april 2018 verscheen het vierde nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: 70-JARIG JUBILEM VAN DE STAAT ISRAËL, door ds. E. Hoogendoorn
 • In uit de Schrift: HEERLIJKE BELOFTE, overwegingen bij  Psalm 50:15, door Andreas Jongeneel
 • SAMENBINDING door J. Peters
 • I de rubriek zorg, ethiek, recht OVERWEGINGEN BIJ TOENAME TOEPASSING EUTHANASIE door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot
 • In de rubriek persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop: “BEZIG MET DE BIJBEL”, aandacht aan het jaaroverzicht van drs. J.H. Kui[per in het Handboek 2018 van de Gereformeerde Kerken in Nederland
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra geschreven onder het kopje Winners en losers.

Weerklank 6e jaargang no. 3

Op 24 maart 2018 verscheen het derde nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: DE STEM VAN VOLK EN PARTIJ, door ds. Rob Visser
 • In uit de Schrift: TWEE PRACHTIGE BELOFTEN, enkele overwegingen bij  Marcus 13: 11 en 20, door ds. Rob Visser
 • In de rubriek geloof en wetenschap schrijft Klaas Gunnink over: WAT IS WAARHEID?
 • In de rubriek persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop: KONING KIND, aandacht aan een gesprek met dr. Richard Toes in de Gezinsgids, christelijk magazine voor het gezin
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra gesproken over: LIEFDE EN TROUW
 • In WEERKLANK KATERN een tweede van vier lezingen van ds. L. Heres over de Dordtse Leerregels; DORDTSE LEERREGELS HOOFDSTUK II, in relatie tot ‘evangelische beweging’

Weerklank 6e jaargang no. 2

Op 20 februari 2018 verscheen het tweede nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: LIJDENSTIJD EN LEVENSHEILIGING, door ds. A. Bas
 • In uit de Schrift: KRUISDRAGEN ACHTER DE GEKRUISIGDE AAN, door ds. E. Hoogendoorn
 • In de rubriek varia: AMERIKAANS GEREFORMEERD (2) – RCUS, door Jaap Vreugdenhil
 • In de rubriek ethiek een artikel over CHRISTUS EN VIJFTIG TINTEN GRIJS, door ds. Rob Visser.
 • In de rubriek persschouw besteed J. Peters onder de kop: HET ZEGENEN VAN HOMORELATIES IN DE KERK, aandacht aan wat er in de gereformeerde gezindte gezegd en geschreven wordt over het onderwerp homoseksualiteit.
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra verder gesproken over: JONGEREN EN OUDEREN SAMEN
 • In WEERKLANK KATERN een referaat gehouden door dr. H.H. van Alten op 6 oktober 2017 tijdens de opening van het universitair jaar van het RTS in Heidelberg. DE GEEST ALS ONZE GIDS HEBBEN, een sleutel tot de Pneumatologie van Calvijn in zijn Commentaar op Handelingen.

Weerklank 6e jaargang no. 1

Op 23 januari 2018 verscheen het eerste nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: #METOO, door ds. L. Heres
 • In de rubriek samenleving: VLUCHTEN OF ZOEKEN, door Willemien Gunnink-Janssen
 • In uit de Schrift: VANUIT JOB DOR GOD GELEERD, door ds. Rob Visser
 • In de rubriek uit de kerken berichten uit Twente/Enschede, Amersfoort, Assen Boerakker, Dalfsen/ Kampen, Harderwijk, de GKN Landelijke Contact Dag, de Generale Synode en het Landelijke Overleg Diaconie GKN
 • In de rubriek ethiek: DIEPTE VAN RIJKDOM-WAT IS ECHTE KENNIS?, door ds. Rob Visser
 • In de rubriek zorg, ethiek, recht, WIE IS MIJN NAASTE, door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot
 • In de rubriek persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop: DE ZORG VAN DE DORDTSE SYNODE 1618-1619 VOOR ONZE JEUGD, aandacht aan een artikel en een column in het kerkblad van 4 januari 2018 van de Hersteld Hervormde Kerk
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra gesproken over: JONGEREN EN OUDEREN SAMEN
 • In WEERKLANK KATERN een eerste van vier lezingen van ds. L. Heres over de Dordtse Leerregels; DORDTSE LEERREGELS HOOFDSTUK I IN RELATIE TOT DE TIJDGEEST.

Weerklank 5e jaargang no. 10

Op 28 december 2017 verscheen het tiende nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: TRADITIE, door ds. A. Bas
 • In uit de Schrift: HOE LEZEN WE HET BOEK JOB, door ds. Rob Visser
 • In de rubriek signalen uit de samenleving: FLOREREN EN POSITIEVE PSYCHOLOGIE, door G.H. Werkman
 • In de rubriek persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop; BIJBELSE NUCHTERHEID LEIDT TERUG TOT PARADIJSELIJKE WERKELIJKHEID, aandacht aan een artikel in De Waarheidsvriend van 23 november en een column in het nummer van 7 december
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra gesproken over: TALENTEN
 • In de rubriek uit de kerken berichten uit Amersfoort, Assen Boerakker, Dalfsen Ede, Enschede, Kampen, Harderwijk en over de GKN Landelijke Contact Dag

Weerklank 5e jaargang no. 9

Op 30 november 2017 verscheen het negende nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: WAT HEEFT LUTHER ONS VANDAAG TE ZEGGEN?, door ds. Rob Visser
 • In uit de Schrift: IS DÁT MIJN KONING?, door ds. E. Hoogendoorn naar aanleiding van Zacharia 9:9
 • Varia: AMERIKAANS GEREFORMEERD, door J.P.C. Vreugdenhil
 • In de rubriek geloof en wetenschap: EINDIGT HET HIER?, door Klaas-Jan Gunnink
 • In de rubriek persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn aandacht aan het SAMEN-OP-WEG-PROCES GKV-NGK
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra gesproken over: Trouw in het kleine

Weerklank 5e jaargang no. 7

Op 25 september 2017 verscheen het zevende nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: ‘AFSCHEIDING ALS REFORMATIE’?, door ds. E. Hoogendoorn.
 • In uit de Schrift: ORKANEN IRMA EN MARIA-KOMT ER IETS VAN BOVEN? Door ds. Rob Visser naar aanleiding van Amos 3, 6.
 • Berichten: BOELPRESENTATIE GENESIS 1-11 IS GEEN MYTHE
 • In de rubriek Persschouw een KORTE TERUGBLIK door J. Peters op enkele reacties in de kranten na het genomen besluit van de GKv Meppel omtrent de toelating van de vrouw tot alle ambten
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt verder gesproken onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra over: Zoek eerst het Koninkrijk van God.

Weerklank 5e jaargang no. 8

Op 21oktober 2017 verscheen het achtste nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: FUNDAMENT EN GEBOUW, door ds. L. Heres.
 • In uit de Schrift: WIE HET ZWAARD OP NEEMT…, door Jonathan van Tongeren naar aanleiding van Mattheüs 26: 52.
 • Bespreking GEREFORMEERDE HERMENEUTIEK EN HOMOSEKSUALITEIT, door prof. dr. J. Douma.
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra gesproken over: De Here dienen met je hele hart.
 • Hervormingsdag 31 oktober 1517, GENADE EN VREDE, een artikel van prof. J. Kamphuis zoals eerder gepubliceerd in De Reformatie van 12 november 1983.
 • In boekbespreking bespreekt D.R. Buist-Biewenga de gedichtenbundel ‘HET GOUD VAN GODS GENADE’
 • In Persschouw een vervolg van een KORTE TERUGBLIK door J. Peters

Weerklank 5e jaargang no. 6

Op 24 juni 2017 verscheen het zesde nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: VERDRIET EN VERLANGEN, door ds. Rob Visser.
 • In uit de Schrift: WAAROM ONZE GOD TE PRIJZEN IS, door ds. E. Hoogendoorn naar aanleiding van Psalm 100:4c.
 • In de rubriek Samenleving: MINDFULNESS, naar aanleiding van een artikel in het Friesch Dagblad van 27 mei 2017, door Gerrit Werkman
 • HONKVAST IN DE KERK VAN CHRISTUS? Door Jaap Peters
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt verder gesproken onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra over: Zoek eerst het Koninkrijk van God.
1 2 3 4 5 6 8