Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 9e jaargang no. 5

Op 25 mei 2021 verscheen het vijfde nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: GETUIGENDE KERKELIJKE EENHEID door ds. Rob Visser
 • Varia: VRIJHEID door T.Tel
 • Uit de Schrift: GENESIS 50:15-21 door T. van Balen
 • Bespreking aan de hand van het boek IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST door J. Peters.
 • Uit de kerken; dr. A. Bas 25 jaar predikant en ds. J.R. Visser neemt beroep aan naar GK Ede e.o.
 • In de rubriek opvoeding en onderwijs: KINDEREN EN GRENZEN deel 1, door ing. Erna J. Stelma-de Jong

Weerklank 9e jaargang no. 4

Op 23 april 2021 verscheen het vierde nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door dr. A. Bas: (NOG) IN HET BOEKJE
 • Uit de Schrift: IN DIENST GENOMEN DOOR DE OPPERHERDER. Overdenking door ds. E. Hoogendoorn naar aanleiding van Johannes 21:15-23
 • In de rubriek in de branding: VERANTWOORDING AFLEGGEN IN DE SAMENLEVING VAN NU EN MORGEN, door ds. Rob Visser
 • In varia een bespreking van de nieuwe Psalmberijming door J.P.C. Vreugdenhil onder de titel : UITDAGING: EEN PSALMBERIJMING
 • In uit de kerken ds. A.H. Driest en ds. F.J. Bijzet sluiten zich aan bij de GKN en ds. J.R. Visser krijgt een beroep van GK Ede e.o.
 • In Persschouw: DE NIEUWE BIJBEL VERTALING GEREVISEERD:NBV21, door ds. E. Hoogendoorn
 • Op de Jongerenpagina Immanuel- God met ons, schets 41 en 42

Weerklank 9e jaargang no. 3

Op 30 maart 2021 verscheen het derde nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. L. Heres: DE EREPOSITIE VAN DE VROUW
 • Uit de Schrift: SOLDATEN SPELEN MET CHRISTUS – CHRISTUS SPEELT MET SOLDATEN door ds. Rob Visser
 • VROUW VANDAAG, interview door ing. Erna J. Stelma-de Jong n.a.v. het boek Vrouw vandaag – terug naar Bijbelse paden
 • Boekbespreking CALVIJN: VLUCHTELING EN VREMMDELING door J. Peters
 • In Persschouw: GELOOFSVRIJHEID IN GEDING – en dat in eigen land, door ds. E. Hoogendoorn

Weerklank 9e jaargang no. 2

Op 23 februari 2021 verscheen het tweede nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. E. Hoogendoorn: PARATE KENNIS VAN DE HERE – een zegen voor het geloofsleven
 • Uit de Schrift: GROOT NIEUWS n.a.v. Titus 2:11 en 12 door dr. A. Bas
 • In de rubriek Zorg, Ethiek Recht een eerste artikel van mr. Elisabeth P. van Dijk: GEWEVEN IN DE SCHOOT VAN DE MOEDER – Ontwikkelingen in de voortplantingsgeneeskunde
 • Rob Visser schrijft in de Branding over: SCHEPPINGSORDE
 • In Persschouw: CHRISTENVERVOLGING door J. Peters
 • Op de Jongerenpagina Immanuel- God met ons, schets 39 en 40

Weerklank 9e jaargang no. 1

Op 28 januari 2021 verscheen het eerste nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. Rob Visser: BOUWEN OP MACHTSPOLITIEK
 • Uit de Schrift: BEKLEED MET HEMELS LEVEN n.a.v. 2 Korinthe 4:16-5:10 door ds. L. Heres
 • In de rubriek Zorg, Ethiek Recht een eerste artikel van mr. Elisabeth P. van Dijk: GEWEVEN IN DE SCHOOT VAN DE MOEDER – Bijbelse kernwaarden
 • Marleen Gerrits-van der Wolf schrijft in Varia over: EENZAAMHEID: EEN CHRISTELIJK BEGRIP?
 • In Persschouw: VAN “CAPITOOL-BESTORMERS” TOT “HEMELBESTORMERS” Ver weg en dichterbij, door ds. E. Hoogendoorn

Weerklank 8e jaargang no. 10

Op 22 december 2020 verscheen het tiende nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door dr. A. Bas: RAMP EN DAMP
 • Uit de Schrift ‘VREDE OP AARDE’- GELOOF JE DAT ECHT? n.a.v. Lukas 2:14 door ds. E. Hoogendoorn
 • In de rubriek Kerkgeschiedenis een artikel over: DE HUGENOTEN EN DE ‘KERK VAN DE WOESTIJN’ (3) van de hand van mr. Marianne Daverschot.
 • Boekbespreking ‘EVANGELICALS, EEN VERKENNING’ door J. Peters.
 • KERSTFEEST EN JODENHAAT door ds. Rob Visser in de rubriek in de Branding
 • In Persschouw besteed J. Peters onder de kop ‘PLAATSVERVANGEND SCHULDBLIJDEN aandacht aan een artikel ds. A. Schot in het RD van 9 december 2020 en de schuld die kerken in Nederland op 15 november 2020 hebben beleden aan de jogden.
 • In de rubriek Opvoeding en onderwijs een artikel van de hand van ing. Erna Stelma- de Jong: MOEDER MET EEN MISSIE

Weerklank 8e jaargang no. 9

Op 19 november 2020 verscheen het negende nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. L. Heres: CRISIS EN SAMENBINDING
 • In de rubriek Zorg Ethiek Recht schrijft mr. Elisabeth P. van Dijk over GRONDRECHTEN ALS SCHILD VOOR ONS LEVEN?
 • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop ‘BOTSING VAN PLICHTEN’ ONDER DE CORONA-EPIDEMIE? Aandacht aan een artikel van dr. Jason van Vliet in het oktobernummer van Lux Mondi.
 • In de rubriek Kerkgeschiedenis een artikel over: DE HUGENOTEN EN DE ‘KERK VAN DE WOESTIJN’ (2) van de hand van mr. Marianne Daverschot.
 • UIT OVERTUIGING: PROF. DR. J. DOUMA (1931-2020) een in memoriam door dr. A. Bas, Kampen.

Weerklank 8e jaargang no 8

Op 20 oktober 2020 verscheen het achtste nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door J. Peters: NADENKEN OVER BEGRAVEN
 • In Uit de Schrift een artikel van ds. A. Bas: HOOGMOED, n.a.v. Zefanja 2:15
 • In de rubriek In de Branding schrijft ds. Rob Visser over: MIJN GEWETEN ZEGT.
 • In de rubriek Kerkgeschiedenis een artikel over: DE HUGENOTEN EN DE ‘KERK VAN DE WOESTIJN’ van de hand van mr. Marianne Daverschot
 • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop ZORG PM OF JUIST ZORG VOOR KERKJEUGD? aandacht aan een artikel van Chris Klasse in het RD magazine van 23 mei j.l.

Weerklank 8e jaargang no 7

Op 22 september 2020 verscheen het zevende nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. Rob Visser: HOE VERDER?
 • In Uit de Schrift een artikel van Rick Douma; HOPEN OP CHRISTUS’ GENADE, IS HOPEN OP EEN ONTZAGWEKKENDE VADER, n.a.v. 1Petrus 1:13
 • In de rubriek Kerkgeschiedenis een artikel over: NIET ALLES IS UITLEG door ds. A. Bas
 • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop ‘OM HET HART VAN JE KIND’ aandacht aan een artikel van P.J. Vergunst in de Waarheidsvriend van 27 augustus j.l.
 • In de rubriek Onderwijs schrift ing. Erna J. Stelma-de Jong over GODS SCHEPPING OVERTUIGT: NATUUR EN GELOOFSOPVOEDING

Weerklank 8e jaargang themanummer 2020

Op 3 juli 2020 verscheen het themanummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

CHRISTELIJKE LEVENSSTIJL

 • Christelijke levensstijl – weerspiegeling van Christus door ds. E. Hoogendoorn.
 • 4=1-10, zondags heiliging, door dr. A. Bas.
 • Gehoorzamen met ons hart, door ds. Rob Visser
 • Bijbelse richtlijnen en onderscheidingsvermogen, door ing. Erna J. Stelma-de Jong.
 • Omgaan met onze naaste, door J. Peters
1 2 3 4 5 6 11