Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 5e jaargang no. 7

Op 25 september 2017 verscheen het zevende nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: ‘AFSCHEIDING ALS REFORMATIE’?, door ds. E. Hoogendoorn.
 • In uit de Schrift: ORKANEN IRMA EN MARIA-KOMT ER IETS VAN BOVEN? Door ds. Rob Visser naar aanleiding van Amos 3, 6.
 • Berichten: BOELPRESENTATIE GENESIS 1-11 IS GEEN MYTHE
 • In de rubriek Persschouw een KORTE TERUGBLIK door J. Peters op enkele reacties in de kranten na het genomen besluit van de GKv Meppel omtrent de toelating van de vrouw tot alle ambten
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt verder gesproken onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra over: Zoek eerst het Koninkrijk van God.

Weerklank 5e jaargang no. 8

Op 21oktober 2017 verscheen het achtste nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: FUNDAMENT EN GEBOUW, door ds. L. Heres.
 • In uit de Schrift: WIE HET ZWAARD OP NEEMT…, door Jonathan van Tongeren naar aanleiding van Mattheüs 26: 52.
 • Bespreking GEREFORMEERDE HERMENEUTIEK EN HOMOSEKSUALITEIT, door prof. dr. J. Douma.
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra gesproken over: De Here dienen met je hele hart.
 • Hervormingsdag 31 oktober 1517, GENADE EN VREDE, een artikel van prof. J. Kamphuis zoals eerder gepubliceerd in De Reformatie van 12 november 1983.
 • In boekbespreking bespreekt D.R. Buist-Biewenga de gedichtenbundel ‘HET GOUD VAN GODS GENADE’
 • In Persschouw een vervolg van een KORTE TERUGBLIK door J. Peters

Weerklank 5e jaargang no. 6

Op 24 juni 2017 verscheen het zesde nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: VERDRIET EN VERLANGEN, door ds. Rob Visser.
 • In uit de Schrift: WAAROM ONZE GOD TE PRIJZEN IS, door ds. E. Hoogendoorn naar aanleiding van Psalm 100:4c.
 • In de rubriek Samenleving: MINDFULNESS, naar aanleiding van een artikel in het Friesch Dagblad van 27 mei 2017, door Gerrit Werkman
 • HONKVAST IN DE KERK VAN CHRISTUS? Door Jaap Peters
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt verder gesproken onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra over: Zoek eerst het Koninkrijk van God.

Weerklank 5e jaargang no. 5

Op 30 mei 2017 verscheen het vijfde nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: GELOOFSVERDIEPING MET DE DORDTSE LEERREGELS (3), door ds. L.HERES.
 • In uit de Schrift: STAAR NIET NAAR DE HEMEL! Door Jonathan van Tongeren.
 • In de rubriek Samenleving : MAN, VROUW, TRANSGENDER door Willemien Gunnink-Janssen.
 • In de rubriek PERSSCHOUW, “OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE KERK”, naar aanleiding van enkele artikelen in het themanummer van ‘Onderweg’ ” Als eenheid pijn doet” april 2017.
 • In de rubriek Klinker & Medeklinker wordt verder gesproken en geschreven over ’Zoek eerst het koninkrijk van God’

Weerklank 5e jaargang no. 4

Op 26 april 2017 verscheen het vierde nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: LEVEND CONTACT MET GOD, over ons dagelijks gebed, door ds. E. Hoogendoorn.
 • In uit de Schrift: KIND VAN DE DUIVEL, overdenking bij Johannes 8 : 44 en 2Korinthiers 6:14, door ds. Rob Visser.
 • EVANGELISATIE door Klaas-Jan Gunnink
 • In de rubriek PERSSCHOUW, een weergave van wat dr. C. Trimp in 1964 schreef in de brochure ‘Wat is gereformeerd?’
 • In Weerklank Katern de lezing van drs. J.P.C. Vreugdenhil over: WAT MAG JE VAN EEN PREEK VEWACHTEN?. Deze lezing is gehouden op vrijdag 17 maart in Assen en op 7 april 2017 in Ede.

Weerklank 5e jaargang no. 3

Op 31 maart 2017 verscheen het derde nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: KUN JE JE BEHEERSEN, over mediagebruik en zelfgeheersing, door ds. Rob Visser.
 • In Varia, COMMENTAAR OP DE PSALMEN, een verslag van de uitreiking van het vierde deel van het commentaar op de Psalmen aan de schrijver dr. J. Douma, door T.Tel
 • In uit de Schrift: GAAN WE DOOR DE KNIEËN VOOR DE KNIELENDE REDDER? , n.a.v. Johannes 13: 8b, door ds. E. Hoogendoorn.
 • MAX HEEFT TWEE PAPA’S EN TWEE MAMA’S, door Willemien Gunnink-Janssen in de rubriek Samenleving.
 • Boekbespreking “HIJ EN WIJ”, een oriëntatie met een dringend appel, door ds. E. Hoogendoorn.
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker: GEEN VALS GETUIGENIS SPREKEN TEGEN JE NAASTE, door H. Vreugdenhil-Busstra.

Weerklank 5e jaargang no. 2

Op 22 februari 2017 verscheen het tweede nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: GELOOFSVERDIEPING MET DE DORDTSE LEERREGELS (2) door ds. L. Heres.
 • In Varia, HET IS MAAR POLITIEK?! Door ds. Rob Visser
 • In uit de Schrift: BOERENWIJSHEID , overdenking bij Jesaja 28:23-29, door drs. J.P.C. Vreugdenhil.
 • ZIE DE ZON ZIE DE MAAN… een overdenking door Klaas-Jan Gunnink
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker: GEEN VALS GETUIGENIS SPREKEN TEGEN JE NAASTE, door H. Vreugdenhil-Busstra.
 • In Weerklank Katern de lezing van ds. L. Heres over: KERKELIJKE EENHEID EN HET KRUIS. Deze lezing is gehouden op vrijdag 2 december 2016 in Assen en op 20 januari 2017 in Ede.

Weerklank 5e jaargang no. 1

Op 25 januari 2017 verscheen het eerste nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • In uit de Schrift: JEZUS PASTOR VAN HOEREN EN TOLLENAARS , overdenking bij Mattheus 11:19 en Lukas 15:1-10, door ds. Rob Visser.
 • GODS TIJD DUURT GEEN EEUWIGHEID, een column van J.Peters
 • Voor de derde keer enkele opmerkingen bij de discussie over de vrouw in het ambt, door ds. J.R. Visser. BIJBEL EN CULTUUR
 • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn aandacht aan een verklaring van de stichting Bewaar het Pand waarin zorgen worden geuit over de ontwikkelingen in de Christelijke Gereformeerde kerken. ZORGEN OM DE KOERS VAN DE CGK
 • SYNODE twee artikelen van ds. L.W.Ch. Ruijgrok in het kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk.
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker: ONS SPREKEN, door H. Vreugdenhil-Busstra.
 • In Weerklank Katern de lezing van drs. J.P.C. Vreugdenhil over: HOE DUIDELIJK IS DE BIJBEL. Deze lezing is gehouden op vrijdag 11 november in Voorburg. Ook sprak de heer Vreugdenhil over dit onderwerp in Barneveld en Ede.

Weerklank 4e jaargang no. 10

Op 16 december verscheen het tiende nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: GELOOFSVERDIEPING MET DE DORDTSE LEERREGELS (1) door ds. L. Heres.
 • In uit de Schrift: EEN OUD GEBOORTEBERICHT-NOG STEES GROOT NIEUWS , overdenking bij Lucas 1:31-33, door ds. E. Hoogendoorn.
 • Nog enkele opmerkingen bij de discussie over de vrouw in het ambt, door ds. J.R. Visser. AANMATIGENDE VROUWEN EN ONKUNDIGE VROUWEN
 • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn aandacht aan DE DERDE NATIONALE SYNODE twee artikelen van ds. L.W.Ch. Ruijgrok in het kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk.
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker: VRIENDSCHAP MET DE WERELD 3, door H. Vreugdenhil-Busstra

Weerklank 4e jaargang no. 9

Op 18 november verscheen het negende nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: ZONEN EN DOCHTERS PROFETEREN door ds. Rob Visser.
 • In uit de Schrift: ALS DE GRONDSLAGEN ZIJN VERNIELD… , overdenking bij Psalm 11, door drs. J.P.C. Vreugdenhil.
 • In Uit de kerken: DS. E. HOOGENDOORN MET EMERITAAT door Occo van Gent
 • In de rubriek Samenleving: AAN DE RAND VAN DE AFGROND door Willemien Gunnink.
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker: VRIENDSCHAP MET DE WERELD 2, door H. Vreugdenhil-Busstra
 • In Weerklank Katern de lezing van ds. K. Folkersma over: ZIN EN FUNCTIE VAN DE BELIJDENIS/CONFESSIE. Deze lezing is gehouden op vrijdag 7 oktober in Ede.
1 3 4 5 6 7 8