Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 5e jaargang no. 4

Op 26 april 2017 verscheen het vierde nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: LEVEND CONTACT MET GOD, over ons dagelijks gebed, door ds. E. Hoogendoorn.
 • In uit de Schrift: KIND VAN DE DUIVEL, overdenking bij Johannes 8 : 44 en 2Korinthiers 6:14, door ds. Rob Visser.
 • EVANGELISATIE door Klaas-Jan Gunnink
 • In de rubriek PERSSCHOUW, een weergave van wat dr. C. Trimp in 1964 schreef in de brochure ‘Wat is gereformeerd?’
 • In Weerklank Katern de lezing van drs. J.P.C. Vreugdenhil over: WAT MAG JE VAN EEN PREEK VEWACHTEN?. Deze lezing is gehouden op vrijdag 17 maart in Assen en op 7 april 2017 in Ede.

Weerklank 5e jaargang no. 3

Op 31 maart 2017 verscheen het derde nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: KUN JE JE BEHEERSEN, over mediagebruik en zelfgeheersing, door ds. Rob Visser.
 • In Varia, COMMENTAAR OP DE PSALMEN, een verslag van de uitreiking van het vierde deel van het commentaar op de Psalmen aan de schrijver dr. J. Douma, door T.Tel
 • In uit de Schrift: GAAN WE DOOR DE KNIEËN VOOR DE KNIELENDE REDDER? , n.a.v. Johannes 13: 8b, door ds. E. Hoogendoorn.
 • MAX HEEFT TWEE PAPA’S EN TWEE MAMA’S, door Willemien Gunnink-Janssen in de rubriek Samenleving.
 • Boekbespreking “HIJ EN WIJ”, een oriëntatie met een dringend appel, door ds. E. Hoogendoorn.
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker: GEEN VALS GETUIGENIS SPREKEN TEGEN JE NAASTE, door H. Vreugdenhil-Busstra.

Weerklank 5e jaargang no. 2

Op 22 februari 2017 verscheen het tweede nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: GELOOFSVERDIEPING MET DE DORDTSE LEERREGELS (2) door ds. L. Heres.
 • In Varia, HET IS MAAR POLITIEK?! Door ds. Rob Visser
 • In uit de Schrift: BOERENWIJSHEID , overdenking bij Jesaja 28:23-29, door drs. J.P.C. Vreugdenhil.
 • ZIE DE ZON ZIE DE MAAN… een overdenking door Klaas-Jan Gunnink
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker: GEEN VALS GETUIGENIS SPREKEN TEGEN JE NAASTE, door H. Vreugdenhil-Busstra.
 • In Weerklank Katern de lezing van ds. L. Heres over: KERKELIJKE EENHEID EN HET KRUIS. Deze lezing is gehouden op vrijdag 2 december 2016 in Assen en op 20 januari 2017 in Ede.

Weerklank 5e jaargang no. 1

Op 25 januari 2017 verscheen het eerste nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • In uit de Schrift: JEZUS PASTOR VAN HOEREN EN TOLLENAARS , overdenking bij Mattheus 11:19 en Lukas 15:1-10, door ds. Rob Visser.
 • GODS TIJD DUURT GEEN EEUWIGHEID, een column van J.Peters
 • Voor de derde keer enkele opmerkingen bij de discussie over de vrouw in het ambt, door ds. J.R. Visser. BIJBEL EN CULTUUR
 • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn aandacht aan een verklaring van de stichting Bewaar het Pand waarin zorgen worden geuit over de ontwikkelingen in de Christelijke Gereformeerde kerken. ZORGEN OM DE KOERS VAN DE CGK
 • SYNODE twee artikelen van ds. L.W.Ch. Ruijgrok in het kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk.
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker: ONS SPREKEN, door H. Vreugdenhil-Busstra.
 • In Weerklank Katern de lezing van drs. J.P.C. Vreugdenhil over: HOE DUIDELIJK IS DE BIJBEL. Deze lezing is gehouden op vrijdag 11 november in Voorburg. Ook sprak de heer Vreugdenhil over dit onderwerp in Barneveld en Ede.

Weerklank 4e jaargang no. 10

Op 16 december verscheen het tiende nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: GELOOFSVERDIEPING MET DE DORDTSE LEERREGELS (1) door ds. L. Heres.
 • In uit de Schrift: EEN OUD GEBOORTEBERICHT-NOG STEES GROOT NIEUWS , overdenking bij Lucas 1:31-33, door ds. E. Hoogendoorn.
 • Nog enkele opmerkingen bij de discussie over de vrouw in het ambt, door ds. J.R. Visser. AANMATIGENDE VROUWEN EN ONKUNDIGE VROUWEN
 • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn aandacht aan DE DERDE NATIONALE SYNODE twee artikelen van ds. L.W.Ch. Ruijgrok in het kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk.
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker: VRIENDSCHAP MET DE WERELD 3, door H. Vreugdenhil-Busstra

Weerklank 4e jaargang no. 9

Op 18 november verscheen het negende nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: ZONEN EN DOCHTERS PROFETEREN door ds. Rob Visser.
 • In uit de Schrift: ALS DE GRONDSLAGEN ZIJN VERNIELD… , overdenking bij Psalm 11, door drs. J.P.C. Vreugdenhil.
 • In Uit de kerken: DS. E. HOOGENDOORN MET EMERITAAT door Occo van Gent
 • In de rubriek Samenleving: AAN DE RAND VAN DE AFGROND door Willemien Gunnink.
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker: VRIENDSCHAP MET DE WERELD 2, door H. Vreugdenhil-Busstra
 • In Weerklank Katern de lezing van ds. K. Folkersma over: ZIN EN FUNCTIE VAN DE BELIJDENIS/CONFESSIE. Deze lezing is gehouden op vrijdag 7 oktober in Ede.

Weerklank 4e jaargang no. 8

Op 28 oktober verscheen het achtste nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel GODS KIND LEEFT door ds. Rob Visser.
 • In uit de Schrift: ECHTE HERVORMING n.a.v. Micha 6:8, door ds. E. Hoogendoorn.
 • In de rubriek Samenleving: DE HEKSENJACHT VOORBIJ door J. Peters.
 • Klaas-Jan Gunnink schrijft over ONDERWEG OFFLINE
 • In Persschouw “DE BLIJVENDE BETEKENIS VAN DE REFORMATIE” door ds. E. Hoogendoorn. N.a.v. een artikel van prof. dr. K.H. Kandler in de ‘Informationsbrief’.
 • Op de jongeren pagina een nieuwe rubriek KLINKER & MEDEKLINKER door H. Vreugdenhil-Busstra
 • Activiteiten: Bijbelstudiegroep Amersfoort, Lezingen Amersfoort en informatie over lezingen 2016/2017 georganiseerd door Stichting gereformeerd maandblad. Op 11 november komt drs. J.P.C. Vreugdenhil spreken in Voorburg

Weerklank 4e jaargang no. 7

Op 22 september verscheen het zevende nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel GELOOF GEEFT KENNIS door ds. L. Heres.
 • In uit de Schrift: ZIJN OUDERLINGEN GEBEDSGENEZERS?, door ds. J.R. Visser
 • In Weerklank Katern DE LAATSTE OPROEP VOOR HET LAATSTE HEILSFEIT, lezing door J. Peters gehouden op 3 juni 2016 in Capelle aan den IJssel op uitnodiging van Stichting gereformeerd maandblad.
 • In Persschouw “HOE LEZEN WE DE BIJBEL” door ds. E. Hoogendoorn. N.a.v. een artikel van ds. P. Boonstra in Nader Bekeken.
 • Activiteiten: Open Huis in Amersfoort op 3 september, excursie naar de Plantagekerk in Zwolle op zaterdag 8 oktober 2016, informatie over lezingen 2016/2017 georganiseerd door Stichting gereformeerd maandblad.

Weerklank 4e jaargang no. 6

Op 23 juni verscheen het zesde nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel TOPNERD TYCHO door ds. J.R. Visser.
 • In uit de Schrift: EEN PITTIGE LES VOOR DE ‘GROTEN’, door ds. E. Hoogendoorn.
 • In samenleving HET KWAAD OP HET SCHERM door W. Gunnink-Janssen
 • In Persschouw “GEREFORMEERD 1.0 NAAR 2.0” door ds. E. Hoogendoorn. N.a.v. een artikel van ds. C. van Dijk in Nader Bekeken.
 • Activiteiten: informatie over lezingen 2016/2017 georganiseerd door Stichting gereformeerde maandblad.

Weerklank 4e jaargang no. 5

Op 28 mei verscheen het vijfde nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel CHRISTUS VERBORGEN VOOR ONZE OGEN door ds. L. Heres.
 • Uit de kerken informatie over de huisvesting in Assen en de nieuwe preekplaatsen in Gorssel en Amersfoort.
 • In uit de Schrift: WACHTEN OP WAT BELOOFD IS, door ds. E. Hoogendoorn.
 • WAT DE WERELD UW KINDEREN NIET VERTELT OVER SEKSUALITEIT, een samen van de workshop door W. Gunnink-Janssen op de Landelijke Contactdag van de GKN
 • In Persschouw “MEER VAN DE GEEST” door ds. E. Hoogendoorn. N.a.v. een artikel van ds. A. Th. van Olst in De Wekker.
 • Activiteiten: landelijke wadloop dag op 10 september 2016 en informatie over lezingen 2016/2017 georganiseerd door Stichting gereformeerde maandblad.
1 3 4 5 6 7 8