Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 3e jaargang nr. 6

 

Op 19 september 2015 is het zesde  nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel “De GOD VAN DE DINGEN” door ds. L. Heres.
 • “KUDDEDIEREN” een schriftoverdenking door ds. E. Hoogendoorn.
 • In de rubriek samenleveing het artikel “PLANNED PARENTHOOD EN DE STILTE” door mevr. W.V. Gunnink-Janssen.
 • Informatie over lezingen in Rotterdam. De Landelijke contactdag van de GKN in 2016 en een Vrouwenavond over Evangelisatie.
 • In de rubriek uit de kerken een interview met Jonathan van Tongeren over zijn derde studie; theologie. Met toestemming over genomen uit het RD.
 • “GEREFORMEERD, WAAR STAAT DAT VOOR?” een artikel geschreven door Huib Noordzij.
 • In de rubriek kerkgeschiedenis het artikel “FROUWE DE COCK-VENEMA: MOEDER VAN DE AFSCHEIDING” geschreven door dr. Harm Veldman te Zuidhorn. Eerder gepubliceerd in de Gereformeerde Kerkbode. Met toestemming van de schrijver nu in Weerklank.
 • Ds. E. Hoogendoorn in de rubriek Perschouw “WAAR IS DE KERK”, naar aanleiding van een bespreking door dr.A.N.Hendriks in Nader Bekeken van het boek ‘Gebleven en meegegaan’ van dr. H.J.C.C.J. Wilschut

Weerklank 3e jaargang nr. 5

Op 27 juni 2015 is het vijfde  nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel “CHRISTELIJKE VAKANTIE” door ds. E. Hoogendoorn.
 • “HET DIACONAAT IN DE BREEDSTE ZIN VAN HET WOORD”. Referaat van R.Koorn gehouden op de landelijke diaconie vergadering 2015 in Zwolle.
 • E. Hoogendoorn in de rubriek Perschouw “VERBRAND OM EEN TEKST DIE ZE NIET KON LEZEN”, naar aanleiding van een artikel van Jilke Tanis in de Wekker.
 • In Varia “ HULP AAN HIV-GEÏNFECTEERDE EN GEAFFECTEERDE MENSEN IN ZUID_AFRIKA”, door Nellie Kleijn.
 • Informatie start comité SAMEN GEREFORMEERD.
 • Stichting gereformeerd maandblad gaat lezingen organiseren in Ede en Rotterdam.

Weerklank 3e jaargang nr. 4

Op 22 mei 2015 is het vierde  nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel “GETUIGENISSEN VAN CHRISTUS’ GROOTHEID” door ds. L. Heres.
 • In uit de kerken: “VASTE ROTS ZELFSTANDIG”
 • Uit de Schrift Efeze 1: 13-14: “DANKZIJ CHRISTUS VERZEGELD MET DE HEILIGE GEEST” door ds. E. Hoogendoorn
 • Derde en laatste artikel door J. Peters over vergeving van schulden en het functioneren ervan in de kerkelijke praktijk: “VERGEVING VAN SCHULDEN EN DE HEERLIJKE GEDACHTENIS”.
 • Gespreksavonden over kerkelijke ontwikkelingen
 • In de rubriek voor en door jongeren een bijdrage van Klaas-Jan Gunnink onder de titel: “ONTZAG VOOR EEN HEILIGE GOD”
 • In Varia “EREDIENST(4)”, door G.D. Hoogendoorn.
 • Bespreking van het boek ‘CRUCIAAL de verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging’ door Prof. Dr. J. Douma. Deze bespreking is met toestemming overgenomen van de website jochemdouma.nl
 • In Samenleving “INDIVIDUALISERING EN BOTSENDE GRONDRECHTEN. IS ER EEN TENDENS TE BENOEMEN?” door Arjan Altena.

Weerklank 3e jaargang nr.3

Op 21 maart 2015 is het derde  nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • “EEN VOOR ALLEN” naar aanleiding van Johannes 11: 50-52 door ds. E. Hoogendoorn.
 • J. Peters vervolgt de overdenking in het vorige nummer onder het opschrift: “KERKVERLATING BLOKKEERT VERGEVING VAN SCHULDEN”.
 • Ds. E. Heres schrijft in de rubriek Uit de Schrift n.a.v. Hebreeën 12: 25a “ZIET DAN TOE,DAT GIJ HEM, DIE SPREEKT, NIET AFWIJST”
 • In Varia “EREDIENST(3)”, door G.D. Hoogendoorn.
 • “ECHTE LIEFDE KUN JE ZIEN”, een artikel van Reinie Venema in de rubriek Jeugdcontact
 • In Perschouw “PASEN EN DE 24-UURSECONOMIE” door ds. E. Hoogendoorn naar aan leiding van een aantal artikelen in De Wekker van 27 februari 2015

Weerklank 3e jaargang nr.2

Op 28 februari 2015 is het tweede nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • “UITERLIJKE VORMEN EN INNERLIJKE INHOUD” hoofdartikel door ds. E. Hoogendoorn
 • In de rubriek Voor en door jongeren schrijft Klaas-Jan Gunnink onder de kop “GOD LEREN KENNEN”.
 • “VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN”  een overdenking door J. Peters.
 • In Varia “EREDIENST(2)”, door G.D. Hoogendoorn.
 • “VERANTWOORD EN BETROKKEN OPVOEDEN” een bijdrag van de werkgroep geloofsopvoeding te Zwolle

Weerklank 3e jaargang nr.1

Op 23 december 2014 is het eerste nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • “EENHEID IN VERSCHEIDENHEID” een vervolg op het artikel ”BALANCEREN OF GELOVEN” in WEERKLANK 2-7 van de hand van ds. L. Heres.
 • Schriftoverdenking door ds. E. Hoogendoorn “KINDJE VAN DE KRIBBE” – KUNDIG REDDER naar aanleiding van Jesaja 9:5
 • Verslag van de vrouwenavond over evangelisatie door Aafke Lamberink
 • Van de redactie, de 3e jaargang is van start.
 • WEERKLANKKATERN, het 2e en 3e deel van het artikel over christendom en islam door Mario Tafferner.

Weerklank 2e jaargang nr.8

Op 22 november 2014 is het achtste nummer van de tweede jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • “SCHEPPER OF SCHEPPING” een artikel van de hand van Klaas-Jan Gunnink in de rubriek Voor en door jongeren.
 • In de rubriek Samenleving schrijft mevrouw W.V. Gunnink-Janssen over “DE INTOLERANTIE VAN TOLERANTIE”.
 • “AFSCHEID EN HERENIGING” ds. E. Hoogendoorn bespreekt de publicatie van prof. dr. J. Douma: ”AFSCHEID van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)”.
 •  “NAAR WIE LUISTER JIJ”, een artikel van Reinie Venema in de rubriek Jeugdcontact
 • Dr. Jürgen-Burkhard Klautke over “BEKENENDE KIRCHE”
 • Informatie over de LANDELIJKE CONTACTDAG GKN en een verslag van de EXCURSIE NAAR ULRUM.

WeerklankKatern

Op 24 december 2014 verschijnt een nieuwe WeerklankKatern “CHRISTENDOM EN ISLAM-EEN VERGELIJKING”. Met het 2e en 3e  artikel van Mario Tafferner dat hij schreef  onder de titel “Christentum und Islam-Ein Vergleich” voor het tijdschrift Bekennende Kirche, redacteur dr. J.B. Klautke. De vertaling is van P.Zijlstra.

Weerklank 2e jaargang nr. 7

Op 18 oktober 2014 is het zevende nummer van de tweede jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • “IN UW LICHT ZIEN WIJ HET LICHT” een schriftoverdenking naar aanleiding van Psalm 36 door ds. E. Hoogendoorn.
 • Het hoofdartikel ; “BALANCEREN OF GELOVEN” door L. Heres
 • In de rubriek Varia schrijft G.D. Hoogendoorn onder het kopje “EREDIENST” over o.a. het orgelspel voor de dienst, het consistoriegebed en de handdruk
 • Willemien Gunnink over “ ABORTEREN EN OPNIEUW PROBEREN” in de rubriek Samenleving.
 • In uit de kerken:KERKDIENSTEN IN ASSEN EN BOERAKKER, ambtsdragers in GK TWENTE, J. Peters spreekt op 31 Oktober in HARDENBERG en EXCURSIE ULRUM op 8 november.
 • Ds. E. Hoogendoorn besteed in persschouw aandacht aan de “BIJBEL IN GEWONE TAAL”.
 • “HEB JE ME WERKELIJK LIEF”, een artikel van Reinie Venema in de rubriek Jeugdcontact

Weerklank 2e jaargang nr. 6

Op 13 september 2014 is het zesde nummer van de tweede jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • “GEHOLPEN DOOR EEN SAMARITAAN” een schriftoverdenking naar aanleiding van Lucas 10:25-37 door ds. L.Heres.
 • Het hoofdartikel over: ”GRONDSLAG EN OPVOEDING” door J. Peters.
 • Schrijft Willemien Gunnink onder de kop “EEN NIEUWE RUBRIEK: SAMENLEVING” over de nieuwe rubriek in Weerklank.
 • Informatie over een HERDENKINGSBIJEENKOMST op 31 oktober in Ermelo, een VROUWEN AVOND in Hasselt, de AMBTSDRAGERSCONFERENTIE in EDE en de LANDELIJKE CONTACTDAG in Hattem.
 • Besteed ds. E. Hoogendoorn onder de titel “GERICHT OP CHRISTUS ONDERWIJZEN” in persschouw aandacht aan een artikel in de Wekker van 15 augustus.
1 4 5 6 7