Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 1e jaargang nr 8

Op 9 november 2013 verscheen het laatste nummer van de eerste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

  • Een hoofdartikel van de hand van ds. E. Hoogendoorn over: ” KERKELIJKE EENHEID”
  • Ds. R. van der Wolf schrijft een tweede Schriftoverdenking naar aanleiding van Exodus 24:9-11. “GOD IS TEGENWOORDIG BIJ HET FEEST VAN HET VERBOND”.
  • In de rubriek Kerkgeschiedenis “DE SALZBURGSE EMIGRATIE (3)” door mr. M. Daverschot.
  • In Jeugdcontact een artikel van Reinie Venema “ GOD IS GOED”.
  • In Perschouw is aandacht voor een bijdrage van A.P.de Jong in “De Banier.” Het ledenmagazine van de SGP. “DE VREEMDELINGSCHAP VERGETEN”

WeerklankKatern

In november is een nieuw WeerklankKatern verschenen: De zekerheid van het geloof

Een bijdrage van Maurits Vermeer te Dordrecht die zich in zijn vrije tijd veel bezig houdt met het lezen van theologische onderwerpen

Elk nummer van Weerklank bevat een blad voor de jongens en meisjes van de basisschool.

1 8 9 10