Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 2e jaargang nr. 1

Op 21 december 2013 verscheen het eerste nummer van de tweede jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Een hoofdartikel door ds. L.Heres over: ” WELK BEELD HEBBEN ZE VAN ONS?”
 • Klazien Post in de rubriek voor en door jongeren: “GROEIEN DOOR VRAGEN”.
 • Jaap Peters schrijft naar aanleiding van een column in het ND een commentaar over “PLURIFORMITEIT EN EENHEID BIJ HOOGLERAAR A.L.TH.DE BRUIJNE”.
 • In Jeugdcontact een artikel van Reinie Venema “ SCHITTEREN IN ZIJN LICHT”.
 • “BEZINNING OP E-HEALTH (online hulpverlening) van de hand van mr. Elisabeth P. van Dijk in de rubriek zorg, ethiek, recht.
 • In Perschouw besteed ds. E. Hoogendoorn aandacht aan een bijdrage van ds. F. Wisselink in “Nader Bekeken” “WAT ZINGEN WIJ DE ENGELEN NA”
 • In uit de kerken wordt o.a. aandacht besteed aan het beleggen van kerkdiensten in Borne in Twente
 • In varia “ IMMIGRANTENKERK IN CANADA” door Christa Vermeer-de Weerdt

Weerklank 1e jaargang nr 8

Op 9 november 2013 verscheen het laatste nummer van de eerste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Een hoofdartikel van de hand van ds. E. Hoogendoorn over: ” KERKELIJKE EENHEID”
 • Ds. R. van der Wolf schrijft een tweede Schriftoverdenking naar aanleiding van Exodus 24:9-11. “GOD IS TEGENWOORDIG BIJ HET FEEST VAN HET VERBOND”.
 • In de rubriek Kerkgeschiedenis “DE SALZBURGSE EMIGRATIE (3)” door mr. M. Daverschot.
 • In Jeugdcontact een artikel van Reinie Venema “ GOD IS GOED”.
 • In Perschouw is aandacht voor een bijdrage van A.P.de Jong in “De Banier.” Het ledenmagazine van de SGP. “DE VREEMDELINGSCHAP VERGETEN”

WeerklankKatern

In november is een nieuw WeerklankKatern verschenen: De zekerheid van het geloof

Een bijdrage van Maurits Vermeer te Dordrecht die zich in zijn vrije tijd veel bezig houdt met het lezen van theologische onderwerpen

Elk nummer van Weerklank bevat een blad voor de jongens en meisjes van de basisschool.

1 9 10 11