Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 9e jaargang no. 2

Op 23 februari 2021 verscheen het tweede nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. E. Hoogendoorn: PARATE KENNIS VAN DE HERE – een zegen voor het geloofsleven
 • Uit de Schrift: GROOT NIEUWS n.a.v. Titus 2:11 en 12 door dr. A. Bas
 • In de rubriek Zorg, Ethiek Recht een eerste artikel van mr. Elisabeth P. van Dijk: GEWEVEN IN DE SCHOOT VAN DE MOEDER – Ontwikkelingen in de voortplantingsgeneeskunde
 • Rob Visser schrijft in de Branding over: SCHEPPINGSORDE
 • In Persschouw: CHRISTENVERVOLGING door J. Peters
 • Op de Jongerenpagina Immanuel- God met ons, schets 39 en 40

Weerklank 9e jaargang no. 1

Op 28 januari 2021 verscheen het eerste nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. Rob Visser: BOUWEN OP MACHTSPOLITIEK
 • Uit de Schrift: BEKLEED MET HEMELS LEVEN n.a.v. 2 Korinthe 4:16-5:10 door ds. L. Heres
 • In de rubriek Zorg, Ethiek Recht een eerste artikel van mr. Elisabeth P. van Dijk: GEWEVEN IN DE SCHOOT VAN DE MOEDER – Bijbelse kernwaarden
 • Marleen Gerrits-van der Wolf schrijft in Varia over: EENZAAMHEID: EEN CHRISTELIJK BEGRIP?
 • In Persschouw: VAN “CAPITOOL-BESTORMERS” TOT “HEMELBESTORMERS” Ver weg en dichterbij, door ds. E. Hoogendoorn

Weerklank 8e jaargang no. 10

Op 22 december 2020 verscheen het tiende nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door dr. A. Bas: RAMP EN DAMP
 • Uit de Schrift ‘VREDE OP AARDE’- GELOOF JE DAT ECHT? n.a.v. Lukas 2:14 door ds. E. Hoogendoorn
 • In de rubriek Kerkgeschiedenis een artikel over: DE HUGENOTEN EN DE ‘KERK VAN DE WOESTIJN’ (3) van de hand van mr. Marianne Daverschot.
 • Boekbespreking ‘EVANGELICALS, EEN VERKENNING’ door J. Peters.
 • KERSTFEEST EN JODENHAAT door ds. Rob Visser in de rubriek in de Branding
 • In Persschouw besteed J. Peters onder de kop ‘PLAATSVERVANGEND SCHULDBLIJDEN aandacht aan een artikel ds. A. Schot in het RD van 9 december 2020 en de schuld die kerken in Nederland op 15 november 2020 hebben beleden aan de jogden.
 • In de rubriek Opvoeding en onderwijs een artikel van de hand van ing. Erna Stelma- de Jong: MOEDER MET EEN MISSIE

Weerklank 8e jaargang no. 9

Op 19 november 2020 verscheen het negende nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. L. Heres: CRISIS EN SAMENBINDING
 • In de rubriek Zorg Ethiek Recht schrijft mr. Elisabeth P. van Dijk over GRONDRECHTEN ALS SCHILD VOOR ONS LEVEN?
 • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop ‘BOTSING VAN PLICHTEN’ ONDER DE CORONA-EPIDEMIE? Aandacht aan een artikel van dr. Jason van Vliet in het oktobernummer van Lux Mondi.
 • In de rubriek Kerkgeschiedenis een artikel over: DE HUGENOTEN EN DE ‘KERK VAN DE WOESTIJN’ (2) van de hand van mr. Marianne Daverschot.
 • UIT OVERTUIGING: PROF. DR. J. DOUMA (1931-2020) een in memoriam door dr. A. Bas, Kampen.

Weerklank 8e jaargang no 8

Op 20 oktober 2020 verscheen het achtste nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door J. Peters: NADENKEN OVER BEGRAVEN
 • In Uit de Schrift een artikel van ds. A. Bas: HOOGMOED, n.a.v. Zefanja 2:15
 • In de rubriek In de Branding schrijft ds. Rob Visser over: MIJN GEWETEN ZEGT.
 • In de rubriek Kerkgeschiedenis een artikel over: DE HUGENOTEN EN DE ‘KERK VAN DE WOESTIJN’ van de hand van mr. Marianne Daverschot
 • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop ZORG PM OF JUIST ZORG VOOR KERKJEUGD? aandacht aan een artikel van Chris Klasse in het RD magazine van 23 mei j.l.

Weerklank 8e jaargang no 7

Op 22 september 2020 verscheen het zevende nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. Rob Visser: HOE VERDER?
 • In Uit de Schrift een artikel van Rick Douma; HOPEN OP CHRISTUS’ GENADE, IS HOPEN OP EEN ONTZAGWEKKENDE VADER, n.a.v. 1Petrus 1:13
 • In de rubriek Kerkgeschiedenis een artikel over: NIET ALLES IS UITLEG door ds. A. Bas
 • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop ‘OM HET HART VAN JE KIND’ aandacht aan een artikel van P.J. Vergunst in de Waarheidsvriend van 27 augustus j.l.
 • In de rubriek Onderwijs schrift ing. Erna J. Stelma-de Jong over GODS SCHEPPING OVERTUIGT: NATUUR EN GELOOFSOPVOEDING

Weerklank 8e jaargang themanummer 2020

Op 3 juli 2020 verscheen het themanummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

CHRISTELIJKE LEVENSSTIJL

 • Christelijke levensstijl – weerspiegeling van Christus door ds. E. Hoogendoorn.
 • 4=1-10, zondags heiliging, door dr. A. Bas.
 • Gehoorzamen met ons hart, door ds. Rob Visser
 • Bijbelse richtlijnen en onderscheidingsvermogen, door ing. Erna J. Stelma-de Jong.
 • Omgaan met onze naaste, door J. Peters

Weerklank 8e jaargang no. 6

Op 24 juni 2020 verscheen het zesde nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door dr. A. Bas: OP AFSTAND
 • In Uit de Schrift een artikel van ds. E. Hoogendoorn: GEBED VOOR DE INWENDIGE MENS, n.a.v. Efeze 3:16
 • In de rubriek In de Branding schrijft ds. Rob Visser over OER.
 • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
  • Schets 37 – Niet zien en toch blijven geloven
  • Schets 38 – Volhouden, doorzetten!
 • In Persschouw besteed J. Peters in KERKTAAL aandacht aan een artikel van prof. dr. M.J. Kater in het RD over de Bijbelse theologie van de kerkdienst die onder druk staat.

Weerklank 8e jaargang no. 5

Op 22 mei 2020 verscheen het vijfde nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. L. Heres: WEES VRIJ!
 • In Uit de Schrift: STABIEL TERWIJL ALLES SCHUDT EN SCHOKT. Daarover schrijft ds. Rob Visser n.a.v. Psalm 125
 • In de rubriek Varia een artikel van J.P.C. Vreugdenhil: LICHTENDE STERREN.
 • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
  • Schets 35 – Naomi en Ruth;
  • Schets 36 – Ruth en Boaz
 • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn aandacht aan het 50 jarig jubileum van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland: HET EVANGELIE VOOR ALLE NATIES, STAMMEN, VOLKEN EN TALEN.

Weerklank 8e jaargang no. 4

Op 21 april 2020 verscheen het vierde nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. E. Hoogendoorn: POORT NAAR DE HEMEL.
 • In Uit de Schrift: AAN DE DOOD ONTRUKT. Daarover schrijft dr. A. Bas n.a.v. Psalm 30: 4a
 • In de rubriek In de branding schrijft ds. Rob Visser over: WAT MOET JE IN CORONATIJD MET DE GOD DIE TOORNT?
 • In de rubriek Onderwijs schrijft ing. Erna J. Stelma-de Jong over GROOT ZIJN DE WERKEN DES HEREN.
 • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
  • Schets 33 – Micha, Jonathan en de Danieten;
  • Schets 34 – Gibea en de bijna-ondergang van Benjamin
1 2 3 4 5 6 11