Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 8e jaargang no. 2

Op 20 februari  2020 verscheen het tweede nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. A. Bas: TROUWE KERK Ds. Bas schrijft over; groeiende kerk, zichtbare kerk, verborgen kerk, en bewaarde kerk.
 • In Uit de Schrift: HET GELOOF VAN EEN BUITENSTAANDER. Daarover schrijft ds. E. Hoogendoorn n.a.v. Mattheus 8:10
 • EEN PRACHTIG BOEK? In de branding plaats ds. Rob Visser enkele opmerkingen bij het boek ’Lezen en laten lezen’ van dr. Arnold Huijgen
 • In Onderwijs het 2e artikel ONDERWIJS VRIJHEID DE EEUWEN DOOR van ing. Erna J. Stelma-de Jong
 • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
  • Schets 29 – Gideon;
  • Schets 30 – Abimelek

Weerklank 8e jaargang no. 1

Op 25 januari 2020 verscheen het eerste nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Een ‘Hoofdartikel’ over HET IS ECHT van de hand van ds. L. Heres
 • Van ds. J.R. Visser een ‘Uit de Schrift’ n.a.v. Matteüs 5: DE BERGREDE NOODZAKELIJK ONDERWIJS – NIET STERK IN JEZELF WILLEN ZIJN
 • In de rubriek ‘Zorg, ethiek en recht’ schrijven mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot over het  SPREKEN OVER HET LEVENSEINDE (1)
 • In ‘Persschouw’ schrijft ds. E. Hoogendoorn over DE TOP TIEN VAN ONZE AFGODEN uit het Duitse kwartaalblad ‘Bekennende Kirche’
 • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
  • Schets 27 – Globaal overzicht van de Richterentijd;
  • Schets 29 – De eerste richters: Otniël t/m Barak

Weerklank 7e jaargang no. 10

Op 21 december 2019 verscheen het tiende nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Een ‘Hoofdartikel’ over MEMENTO MORI van de hand van ds. E. Hoogendoorn
 • Van dr. A. Bas een ‘Uit de Schrift’ n.a.v. Genesis 21 : 6: VAN ONGELOOF NAAR VREUGDE
 • In de rubriek ‘In de branding’ schrijft ds. J.R. Visser over het  GEVEN EN ONTVANGEN VAN ORGANEN
 • In ‘Onderwijs’ een stuk van ing. E.J. Stelma-de Jong over ONDERWIJSVRIJHEID DE EEUWEN DOOR – deel 1
 • Ds. J.R. Visser schrijft in ‘Boekbespreking’ een recensie over de prekenbundel  TOT TROOST EN ZALIGHEID. Dit boek bevat preken van onze DGK collega’s: M. Dijkstra, P. van Gurp, E. Heres, C. Koster, S. de Marie en M.A. Sneep en is verschenen onder redactie van T.L. Bruinius.
 • In ‘Persschouw’ schrijft dhr. J. Peters over COMMERCIEEL DRAAGMOEDERSCHAP
 • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
  • Schets 25 – Brieven aan Tessalonica; aanwijzingen voor een heilige levenswandel;
  • Schets 26 – Brieven aan Tessalonica; onderwijs over de terugkomst van de Here Jezus

Weerklank 7e jaargang no. 9

Op 22 november 2019 verscheen het negende nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: TRANSGENDER, door ds. J.R. Visser.
 • Uit de Schrift: HET VOORBEELD VAN DE TEMPEL, door A. Jongeneel.
 • Kerkgeschiedenis: LEREN VAN DE GESCHIEDENIS, DS. NICOLAAS SCHOTSMAN (1754-1822) EN ZIJN ‘EERE-ZUIL’ VOOR DE DORDTSE SYNODE (2), door mr. Marianne Daverschot.
 • Varia: OVER EVOLUTIE EB RELIGIE, door drs. J.P.C. Vreugdenhil.
 • Persschouw: ZIJN WIJ EROP VOORBEREID?, door ds. E. Hoogendoorn.
 • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen.
  • SCHETS 23 – Brieven aan Tessalonica; hoe de schrijver en de geadresseerden elkaar hebben leren kennen;
  • SCHETS 24 – Brieven aan Tessalonica; op die manier Paulus’ bezorgdheid en dankbaarheid beter begrijpen.

Weerklank 7e jaargang no. 8

Op 22 oktober 2019 verscheen het achtste nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: KERK VAN CHRISTUS, door ds. A. Bas.
 • Uit de Schrift : DANKBAARHEID MAAKT RIJK, GULZIGHEID ARM, schriftoverdenking over Psalm 78: 18 en 31 door ds. E. Hoogendoorn.
 • In de rubriek Zorg ethiek recht : ORGAANDONATIE, WETTELIJK GEREGELD (2), ASPECTEN VAN DE UITVOERING, door mr. Elisabeth P. van Dijk.
 • IN kerkgeschiedenis LEREN VAN DE GESCHIEDENIS, DS. NICOLAAS SCHOTSMAN)1754-1822) EN ZIJN ‘EERE-ZUIL’ VOOR DE DORDTSE SYNODE (1), door mr. Marianne Daverschot
 • DE DRIE H’S, halen , hebben en houden, in  In de Branding door ds. Rob Visser.
 • In Onderwijs, WIJSHEID EN ONDERWIJSVRIJHEID, door Erna en Kor Stelma
 • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen.
  • SCHETS 21 – Het beloofde land veroverd
  • SCHETS 22 – Israël ontvangt zijn erfdeel van de HERE

Weerklank 7e jaargang no. 7

Op 23 september 2019 verscheen het zevende nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: ONDERDANIG AAN KONING CHRISTUS?, door ds. L.Heres.
 • Uit de Schrift : OPNAME GEMEENTE AANSTAANDE?, schriftoverdenking over 1 Thessalonicenzen 4:13-18 door ds. Rob Visser
 • In de rubriek Zorg ethiek recht : ORGAANDONATIE, WETTELIJK GEREGELD (1), door mr. Elisabeth P. van Dijk.
 • Bespreking van het boek AANSTEKELIJK VERTROUWEN, door Teake Tel.
 • In persschouw “CONTOUREN VOOR EEN HERENIGDE KERK: GHKV EN NGK” door ds. E. Hoogendoorn
 • Van de redactie
 • Uit de kerken en berichten.
 • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen.
  • SCHETS 19 – De intocht in Kanaän
  • SCHETS 20 – De eerste stappen in het beloofde land

Weerklank 7e jaargang no. 6

Op 20 juni 2019 verscheen het zesde nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: DE LIEFDE ALS VERVULLING VAN DE WET, door ds. Rob Visser. In het bijzonder wordt in het artikel aandacht gegeven aan Romeinen 13:10.
 • In de rubriek In de branding: EEN NATIONALE SYNODE? GRAAG! Door ds. Rob Visser.
 • Sportdag GKN.
 • In de rubriek Onderwijs: PSALMEN LEREN MET JE KINDEREN, door Erna en Kor Stelma.
 • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen.
  • SCHETS 17 – Radicale keus
  • SCHETS 18 – Radicaal verschil

Weerklank 7e jaargang no. 5

Op 23 mei 2019 verscheen het vijfde nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: WIE BEN IK?, door ds. Rob Visser.
 • Boeken
 • In uit de Schrift: EEN BESCHUTTING OVER ALLES WAT HEERLIJK IS naar aanleiding van Jesaja 4:5b door Andreas Jongeneel.
 • In de rubriek Zorg, Ethiek, Recht: DEMENT WORDEN… EN DAN, door mr.Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot.
 • In Persschouw, IN GESPREK MET “ONGELOVIGEN”‘ en “STAKEN ALS ONDERDEEL VAN DE MAATSCHAPPIJ” door ds. E. Hoogendoorn
 • Berichten: GKN sportdag en Bijbelstudieweekend
 • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen
 • SCHETS 15 – Gelijkenissen in Mattheus 13
 • SCHETS 16 – Gelijkenissen in Mattheus 21 en 25.

Weerklank 7e jaargang no. 4

Op 17 april 2019 verscheen het vierde nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: RECHT DOEN AAN GOD EN MENSEN, door A.Bas.
 • In uit de Schrift: CHRISTUS IS OPGESTAAN! WIJ OOK?, naar aanleiding van Efeze 5:14 door ds. E. Hoogendoorn
 • In de rubriek In de branding: DE WIJSHEID EN DE UIL VAN MINERVA, door ds. Rob Visser.
 • Bespreking door H.B. van Eeken van het boek SAMEN GEREFORMEERd Het licht op Groen van de hand van ds. Anne van der Sloot.
 • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen
 • SCHETS 13 – Kerk in de woestijn
 • SCHETS 14 – Gods rust binnengaan

Weerklank 7e jaargang no. 3

Op 22 maart 2019 verscheen het derde nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: WAT KOST HET OM GEREFORMEERD TE ZIJN?, door ds. L. Heres.
 • Fonds NEEM&LEES
 • In uit de Schrift: BIJ CHRISTUS BLIJDE LIEFDE ALS EERSTE, naar aanleiding van Galaten 5:22 door ds. Rob Visser
 • Informatieavonden, berichten
 • In Persschouw: KINDEREN LEREN LUISTEREN door ds. E. Hoogendoorn
 • Weerklank Katern: Lezing van ds. E. Hoogendoorn over het thema: CHRISTENVERVOLGING, VERWEG OF OOK DICHTERBIJ? De lezing is gehouden op de GKN LANDELIJKE CONTACTDAG op 9 maart 2019 te Apeldoorn.
 • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen
 • SCHETS 11 – Exodus 32-34: crisis in het verbond

SCHETS 12 – Exodus  35-40

1 2 3 4 5 6 10