Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 7e jaargang no.1

Op 25 januari 2019 verscheen het eerste nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: NOG BEKERING NODIG? Enkele opmerkingen naar aanleiding van het boek ‘Het vergeten evangelie’, door ds. Rob Visser
 • In uit de Schrift VALSE PROFETEN – HOE TE ONDERKENNEN, naar aanleiding van Mattheus 7:15-20, door ds. E. Hoogendoorn
 • DE WAARDE VAN HET LICHAAM II – HET BEGIN VAN HET LEVEN, door ds. Rob Visser in de rubriek Ethiek.
 • In Varia: HOOR ISRAËL!-OPROEP TOT TERUGKEER (2) door ds. R. van der Wolf
 • Berichten: GKN LANDELIJKE CONTACTDAG 2019
 • In Samenleving DE TWEEDE VRIJDAG VAN DECEMBER door Jaap Peters
 • PROFESSOR J.P. LETTINGA
 • Immanuël-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen
 • SCHETS 7 – Exodus 1-4: God is al begonnen aan zijn reddingsplan
 • SCHETS 8 – Exodus 5-10 en 12:29-33: de tien plagen !

Weerklank 6e jaargang no.10

Op 22 december 2018 verscheen het tiende nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: WAARHEID EN LIEFDE-TEGENPOLEN OF HECHTE HARMONIE?, door ds. E. Hoogendoorn
 • In uit de Schrift ‘HET LEVEN IS ALS DAMP, naar aanleiding van Prediker 1:1-11, door Tiemen van Bale
 • DE BESCHERMWAARDIGHEID VAN HET MENSELIJK LEVEN(1), door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot in de rubriek Zorg/Ethiek/RECHT.
 • In Varia: HOOR ISRAËL!-OPROEP TOT TERUGKEER (1) door ds. R. van der Wolf
 • In Persschouw SCHISMATIEKE WERKING VAN DWALING door ds. E. Hoogendoorn
 • Immanuël – God met ons, schetsen voor bijbelstudieverenigingen
 • SCHETS 5 – Psalm 111: Loof de Naam van de HERE!
 • SCHETS 6 – Psalm 112: Zonen en dochters van onze hemelse Vader

Weerklank 6e jaargang no.9

Op 24 november 2018
verscheen het negende nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

Themanummer:

De Synode van Dordrecht (1618-1619)

Dit jaar is het precies 400 jaar geleden, dat de Synode van Dordrecht begon. Op allerlei manieren wordt daar aandacht aan geschonken. De aftrap werd gegeven met een samenkomst, waarin koning Willem-Alexander een klein stukje voorlas uit de Statenvertaling. De Synode van Dordrecht heeft immers (ook) besloten dat deze vertaling er moest komen en een kerkorde opgesteld.

Toch was dat niet de eigenlijke reden voor deze kerkelijke vergadering. Die was namelijk gelegen in een conflict over de uitverkiezing: de synode veroordeelde het standpunt van de remonstranten en stelde daarvoor de Dordtse Leerregels op. Het valt op dat bij alle aandacht voor ‘Dordt’ de Leerregels er wel wat karig vanaf komen en de herdenking bij tijden een wel heel oecumenisch feestje wordt.

De vier predikanten die de GKN in actieve dienst heeft, hebben enige tijd geleden met ‘onze’ studenten gesproken over de Synode van Dordrecht. Daarbij is ook aan de Leerregels flink wat aandacht besteed. De bijdragen die zij aan deze bespreking hebben geleverd, zien nu het licht als themanummer van Weerklank. Ook zij hopen zo een bijdrage te leveren aan de herdenking van de synode.

Namens hen en de redactie, Ds A. Bas, Kampen

 • Hoofdartikel: GELOOF EN GEVOEL, door ds. Rob Visser
 • Uit de Schrift: SOEVEREINE GENADE, Godsverkiezing in het Oude Testament, door ds. L. Heres
 • Geschiedenis: GODSGESCHENK?!, door ds. A. Bas
 • Persschouw: ZWARTE BLADZIJ, door ds. A. Bas
 • Varia: RECHTSTREEKS NAAR CHRISTUS door ds. R. van der Wolf.

Weerklank 6e jaargang no.8

Op 25 oktober 2018
verscheen het achtste nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: CHRISTELIJKE LEVENSSTIJL – LEVEN IN EEN LIEFDE-HAATVERHOUDING, door ds. E. Hoogendoorn
 • In uit de Schrift ANDERS LEVEN DOOR CHRISTUS GELEERD, naar aanleiding van Efeze 4: 20, door ds. Rob Visser
 • Uit de kerken: HERKENNEN, kerkdiensten in HEERJANSDAM en in ENSCHEDE, THEMANUMMER
 • DE WAARDE VAN HET LICHAAM I  (ALGEMEEN), door ds. Rob Visser
  in de rubriek Ethiek.
 • Berichten: bijeenkomsten, lezingen en gespreksavonden in ’S HERTOGENBOSCH, RIJNSBURG, BARNEVELD, AMERSFOORT, HARDERWIJK, EDE, ZUIDHORN
 • In Varia: AMERIKAANS GEREFORMEERD (4 SLOT) – URC door Jaap Vreugdenhil
 • In Persschouw POLITIEK VAN BURGERVROUW FEMKE HALSEMA en HOMO EN TROUWEN door Jaap Peters
 • REFORMATORISCH-THEOLOGISCH SEMINAR, interview met dr. Victor E. d’Assonville door Jilke Tanis
 • Immanuël – God met ons, schetsen voor bijbelstudieverenigingen
 • SCHETS 3 – God sluit een verbond met Abraham…
 • SCHETS 4 –  ….en Hij houdt de regie!

Weerklank 6e jaargang no.7

Op 27 september 2018 verscheen het zevende nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: KATHOLIEKE KERK ZIJN EN ONZE SMAAK, door ds. Rob Visser
 • In uit de Schrift: EERBIED VOOR GOD VERHOOGT, HOOGMOED VERNEDERT, naar aanleiding van Spreuken 15:33 en 16:18, door ds. E. Hoogendoorn
 • DE NOTA MEDISCHE ETHIEK VAN MINISTER HUGO DE JONGE, door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot in de rubriek Zorg, ethiek, recht.
 • Bespreking van het boek DOMINEESFABRIEK, Geschiedenis van de Theologische Universiteit Kampen door dr.J. Douma
 • In Persschouw BIJBELVERHALEN IN HET ZAND? Door ds. E. Hoogendoorn
 • De jongeren pagina in een nieuwe opzet.
 • SCHETS 1-De wereld waarin Abraham geroepen werd.
 • SCHETS 2-Abram komt in het land Kanaän
 • In WEERKLANK KATERN, de lezing van ds. L. Heres over DORDTSE LEERREGELS HOOFDSTUK V en de bevindelijke gereformeerden.

Weerklank 6e jaargang no. 6

Op 28 juni 2018 verscheen het zesde nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: DE KERK VAN ALLE TIJDEN, door dr. A. Bas
 • In Varia schrijft ds. E. Hoogendoorn een artikel met de titel: REIZEN VOL GEVAREN?
 • In uit de Schrift: DE WEDERKOMST ALS STIMULANS VOOR EEN CHRISTELIJK LEVEN, naar aanleiding van Mattheus 25:13, door ds. Rob Visser
 • Informatie over WEERKLANK-FONDS NEEM&LEES, locaties en aanvangstijden kerkdiensten Gereformeerde Kerken Nederland, ambtsdragersconferentie, vergadering redactie en medewerkers WEERKLANK en een terugblik op het voet- en volleybaltoernooi GKN 2018.
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra geschreven n.a.v. Psalm 119:176 ‘Ik heb gedwaald als een verloren schaap, zoek uw knecht, want uw geboden vergeet ik niet’.

Weerklank 6e jaargang no. 5

Op 26 mei 2018 verscheen het vijfde nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: “JA”, door ds. L. Heres
 • In uit de Schrift: PINKSTEREN: DORSTIGE MENSEN WORDEN LEVENDE FONTEINEN, door ds. E. Hoogendoorn
 • AMERIKAANS GEREFORMEERD(3)-OPC, door Jaap Vreugdenhil
 • In de rubriek samenleving HOE VEILIG BEN IK?, over angst en veiligheid, door ds. Rob Visser.
 • In de rubriek persschouw besteed J. Peters onder de kop ETHIEK EN VOORTPLANTING, aandacht aan een artikel met de titel ‘Beter af zonder Down’ van de hand van de filosoof Marcel Zuijderland en een artikel van René Franssen en Arthur Alderliesten in het ND over de gentechnologie.
 • Op de jongerenpagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra geschreven n.a.v. Psalm 119:105 ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’
 • In WEERKLANK KATERN de derde lezing van ds. L. Heres over de Dordtse Leerregels: HOOFDSTUK III/IV IN RELATIE TOT ‘VERBONDAUTOMATISME.

Weerklank 6e jaargang no. 4

Op 25 april 2018 verscheen het vierde nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: 70-JARIG JUBILEM VAN DE STAAT ISRAËL, door ds. E. Hoogendoorn
 • In uit de Schrift: HEERLIJKE BELOFTE, overwegingen bij  Psalm 50:15, door Andreas Jongeneel
 • SAMENBINDING door J. Peters
 • I de rubriek zorg, ethiek, recht OVERWEGINGEN BIJ TOENAME TOEPASSING EUTHANASIE door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot
 • In de rubriek persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop: “BEZIG MET DE BIJBEL”, aandacht aan het jaaroverzicht van drs. J.H. Kui[per in het Handboek 2018 van de Gereformeerde Kerken in Nederland
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra geschreven onder het kopje Winners en losers.

Weerklank 6e jaargang no. 3

Op 24 maart 2018 verscheen het derde nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: DE STEM VAN VOLK EN PARTIJ, door ds. Rob Visser
 • In uit de Schrift: TWEE PRACHTIGE BELOFTEN, enkele overwegingen bij  Marcus 13: 11 en 20, door ds. Rob Visser
 • In de rubriek geloof en wetenschap schrijft Klaas Gunnink over: WAT IS WAARHEID?
 • In de rubriek persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop: KONING KIND, aandacht aan een gesprek met dr. Richard Toes in de Gezinsgids, christelijk magazine voor het gezin
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra gesproken over: LIEFDE EN TROUW
 • In WEERKLANK KATERN een tweede van vier lezingen van ds. L. Heres over de Dordtse Leerregels; DORDTSE LEERREGELS HOOFDSTUK II, in relatie tot ‘evangelische beweging’

Weerklank 6e jaargang no. 2

Op 20 februari 2018 verscheen het tweede nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: LIJDENSTIJD EN LEVENSHEILIGING, door ds. A. Bas
 • In uit de Schrift: KRUISDRAGEN ACHTER DE GEKRUISIGDE AAN, door ds. E. Hoogendoorn
 • In de rubriek varia: AMERIKAANS GEREFORMEERD (2) – RCUS, door Jaap Vreugdenhil
 • In de rubriek ethiek een artikel over CHRISTUS EN VIJFTIG TINTEN GRIJS, door ds. Rob Visser.
 • In de rubriek persschouw besteed J. Peters onder de kop: HET ZEGENEN VAN HOMORELATIES IN DE KERK, aandacht aan wat er in de gereformeerde gezindte gezegd en geschreven wordt over het onderwerp homoseksualiteit.
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra verder gesproken over: JONGEREN EN OUDEREN SAMEN
 • In WEERKLANK KATERN een referaat gehouden door dr. H.H. van Alten op 6 oktober 2017 tijdens de opening van het universitair jaar van het RTS in Heidelberg. DE GEEST ALS ONZE GIDS HEBBEN, een sleutel tot de Pneumatologie van Calvijn in zijn Commentaar op Handelingen.
1 2 3 4 5 6 9