Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 4e jaargang no. 10

Op 16 december verscheen het tiende nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: GELOOFSVERDIEPING MET DE DORDTSE LEERREGELS (1) door ds. L. Heres.
 • In uit de Schrift: EEN OUD GEBOORTEBERICHT-NOG STEES GROOT NIEUWS , overdenking bij Lucas 1:31-33, door ds. E. Hoogendoorn.
 • Nog enkele opmerkingen bij de discussie over de vrouw in het ambt, door ds. J.R. Visser. AANMATIGENDE VROUWEN EN ONKUNDIGE VROUWEN
 • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn aandacht aan DE DERDE NATIONALE SYNODE twee artikelen van ds. L.W.Ch. Ruijgrok in het kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk.
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker: VRIENDSCHAP MET DE WERELD 3, door H. Vreugdenhil-Busstra

Weerklank 4e jaargang no. 9

Op 18 november verscheen het negende nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: ZONEN EN DOCHTERS PROFETEREN door ds. Rob Visser.
 • In uit de Schrift: ALS DE GRONDSLAGEN ZIJN VERNIELD… , overdenking bij Psalm 11, door drs. J.P.C. Vreugdenhil.
 • In Uit de kerken: DS. E. HOOGENDOORN MET EMERITAAT door Occo van Gent
 • In de rubriek Samenleving: AAN DE RAND VAN DE AFGROND door Willemien Gunnink.
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker: VRIENDSCHAP MET DE WERELD 2, door H. Vreugdenhil-Busstra
 • In Weerklank Katern de lezing van ds. K. Folkersma over: ZIN EN FUNCTIE VAN DE BELIJDENIS/CONFESSIE. Deze lezing is gehouden op vrijdag 7 oktober in Ede.

Weerklank 4e jaargang no. 8

Op 28 oktober verscheen het achtste nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel GODS KIND LEEFT door ds. Rob Visser.
 • In uit de Schrift: ECHTE HERVORMING n.a.v. Micha 6:8, door ds. E. Hoogendoorn.
 • In de rubriek Samenleving: DE HEKSENJACHT VOORBIJ door J. Peters.
 • Klaas-Jan Gunnink schrijft over ONDERWEG OFFLINE
 • In Persschouw “DE BLIJVENDE BETEKENIS VAN DE REFORMATIE” door ds. E. Hoogendoorn. N.a.v. een artikel van prof. dr. K.H. Kandler in de ‘Informationsbrief’.
 • Op de jongeren pagina een nieuwe rubriek KLINKER & MEDEKLINKER door H. Vreugdenhil-Busstra
 • Activiteiten: Bijbelstudiegroep Amersfoort, Lezingen Amersfoort en informatie over lezingen 2016/2017 georganiseerd door Stichting gereformeerd maandblad. Op 11 november komt drs. J.P.C. Vreugdenhil spreken in Voorburg

Weerklank 4e jaargang no. 7

Op 22 september verscheen het zevende nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel GELOOF GEEFT KENNIS door ds. L. Heres.
 • In uit de Schrift: ZIJN OUDERLINGEN GEBEDSGENEZERS?, door ds. J.R. Visser
 • In Weerklank Katern DE LAATSTE OPROEP VOOR HET LAATSTE HEILSFEIT, lezing door J. Peters gehouden op 3 juni 2016 in Capelle aan den IJssel op uitnodiging van Stichting gereformeerd maandblad.
 • In Persschouw “HOE LEZEN WE DE BIJBEL” door ds. E. Hoogendoorn. N.a.v. een artikel van ds. P. Boonstra in Nader Bekeken.
 • Activiteiten: Open Huis in Amersfoort op 3 september, excursie naar de Plantagekerk in Zwolle op zaterdag 8 oktober 2016, informatie over lezingen 2016/2017 georganiseerd door Stichting gereformeerd maandblad.

Weerklank 4e jaargang no. 6

Op 23 juni verscheen het zesde nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel TOPNERD TYCHO door ds. J.R. Visser.
 • In uit de Schrift: EEN PITTIGE LES VOOR DE ‘GROTEN’, door ds. E. Hoogendoorn.
 • In samenleving HET KWAAD OP HET SCHERM door W. Gunnink-Janssen
 • In Persschouw “GEREFORMEERD 1.0 NAAR 2.0” door ds. E. Hoogendoorn. N.a.v. een artikel van ds. C. van Dijk in Nader Bekeken.
 • Activiteiten: informatie over lezingen 2016/2017 georganiseerd door Stichting gereformeerde maandblad.

Weerklank 4e jaargang no. 5

Op 28 mei verscheen het vijfde nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel CHRISTUS VERBORGEN VOOR ONZE OGEN door ds. L. Heres.
 • Uit de kerken informatie over de huisvesting in Assen en de nieuwe preekplaatsen in Gorssel en Amersfoort.
 • In uit de Schrift: WACHTEN OP WAT BELOOFD IS, door ds. E. Hoogendoorn.
 • WAT DE WERELD UW KINDEREN NIET VERTELT OVER SEKSUALITEIT, een samen van de workshop door W. Gunnink-Janssen op de Landelijke Contactdag van de GKN
 • In Persschouw “MEER VAN DE GEEST” door ds. E. Hoogendoorn. N.a.v. een artikel van ds. A. Th. van Olst in De Wekker.
 • Activiteiten: landelijke wadloop dag op 10 september 2016 en informatie over lezingen 2016/2017 georganiseerd door Stichting gereformeerde maandblad.

Weerklank 4e jaargang no. 4

Op 30 april verscheen het vierde nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel DE ONTHULLENDE LES VAN EEN VRIJZINNIG KERKRECHT door ds. E. Hoogendoorn.
 • GELOOF EN WETENSCHAP door Klaas-Jan Gunnink
 • In Persschouw DE ONTWIKKELING VAN ONZE KINDEREN door ds. E. Hoogendoorn. N.a.v. “TIENERS HEBBEN OUDERS NODIG” een artikel van Jetze Baas in het Gereformeerd Kerkblad.
 • Een korte samenvatting van het JEUGDONDERDEEL 12-20 JAAR SOCIAL MEDIA op de Landelijke Contactdag GKN

Weerklank 4e jaargang no. 3

Op 24 maart verscheen het eerste nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel ZIEN OP CHRISTUS door ds. L. Heres.
 • In de rubriek uit de Schrift BRENGEN WONDEREN TOT GELOOF? Door ds. Rob Visser.
 • In samenleving SCHIJNZEKERHEID door W. Gunnink-Janssen
 • In persschouw het 2e deel van WAARSCHUWEN VOOR EEUWIGE VERLORENHEID? door ds. E. Hoogendoorn
 • Uit de kerken over GENERALE SYNODE 12 maart en enkele beeld en van de Landelijke Contactdag GKN 19 maart 2016.

Weerklank 4e jaargang no. 2

Op 26 februari verscheen het tweede nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel ROND HET KAMPVUUR door ds. Rob Visser.
 • In de rubriek uit de Schrift: BEMOEDIGENDE GARANTIES IN GELOOFSSTRIJD door ds. E.Hoogendoorn.
 • BLOGPOST vertaling door Klaas-Jan Gunnink: HOE MIJN GELUK VAN DE TRAP VIEL
 • WAARSCHUWEN VOOR EEUWIGE VERLORENHEID? Persschouw door ds. E. Hoogendoorn. N.a.v. een artikel in Bewaar het Pand van de hand van ds. J.M.J. Kieviet

Weerklank 4e jaargang nr. 1

Op 29 januari verscheen het eerste nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel BESTAAT DE HELE GEMEENTE UIT GELOVIGEN ? door ds. L. Heres.
 • In de rubriek samenleving “LAST OF ZEGEN” door W. Gunnink-Janssen.
 • TWEE PRACHTIGE BELOFTEN, enkele overwegingen bij Marcus 13:9-12, 20 door ds. R.J. Visser.
 • J. Douma bespreekt het boek “IN HET KLIMAAT VAN HET ABSOLUTE”, auteur Ab van Langevelde
 • Vooraankondiging 5e Landelijke ContactDag GKN op DV zaterdag 19 maart 2016 in Wezep.
1 3 4 5 6 7 8