Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 8e jaargang no. 6

Op 24 juni 2020 verscheen het zesde nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door dr. A. Bas: OP AFSTAND
 • In Uit de Schrift een artikel van ds. E. Hoogendoorn: GEBED VOOR DE INWENDIGE MENS, n.a.v. Efeze 3:16
 • In de rubriek In de Branding schrijft ds. Rob Visser over OER.
 • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
  • Schets 37 – Niet zien en toch blijven geloven
  • Schets 38 – Volhouden, doorzetten!
 • In Persschouw besteed J. Peters in KERKTAAL aandacht aan een artikel van prof. dr. M.J. Kater in het RD over de Bijbelse theologie van de kerkdienst die onder druk staat.

Weerklank 8e jaargang no. 5

Op 22 mei 2020 verscheen het vijfde nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. L. Heres: WEES VRIJ!
 • In Uit de Schrift: STABIEL TERWIJL ALLES SCHUDT EN SCHOKT. Daarover schrijft ds. Rob Visser n.a.v. Psalm 125
 • In de rubriek Varia een artikel van J.P.C. Vreugdenhil: LICHTENDE STERREN.
 • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
  • Schets 35 – Naomi en Ruth;
  • Schets 36 – Ruth en Boaz
 • In Persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn aandacht aan het 50 jarig jubileum van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland: HET EVANGELIE VOOR ALLE NATIES, STAMMEN, VOLKEN EN TALEN.

Weerklank 8e jaargang no. 4

Op 21 april 2020 verscheen het vierde nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. E. Hoogendoorn: POORT NAAR DE HEMEL.
 • In Uit de Schrift: AAN DE DOOD ONTRUKT. Daarover schrijft dr. A. Bas n.a.v. Psalm 30: 4a
 • In de rubriek In de branding schrijft ds. Rob Visser over: WAT MOET JE IN CORONATIJD MET DE GOD DIE TOORNT?
 • In de rubriek Onderwijs schrijft ing. Erna J. Stelma-de Jong over GROOT ZIJN DE WERKEN DES HEREN.
 • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
  • Schets 33 – Micha, Jonathan en de Danieten;
  • Schets 34 – Gibea en de bijna-ondergang van Benjamin

Weerklank 8e jaargang no. 3

Op 25 maart  2020 verscheen het derde nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. Rob Visser: CREMATIE IN HET LICHT VAN GODS WOORDTROUWE KERK.
 • In Uit de Schrift: WIE KAN ER WIJS WORDEN?. Daarover schrijft Pieter Helmus n.a.v. Spreuken 9:10
 • In de rubriek Zorg, Ethiek, Recht het tweede artikel van mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot: SPREKEN OVER HET LEVENSEIDE (2).
 • In Persschouw VEILIGHEID, OOK BIJ EEN EPEDEMIE door ds. E. Hoogendoorn
 • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
  • Schets 31 – Jefta;
  • Schets 32 – Simson

Weerklank 8e jaargang no. 2

Op 20 februari  2020 verscheen het tweede nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. A. Bas: TROUWE KERK Ds. Bas schrijft over; groeiende kerk, zichtbare kerk, verborgen kerk, en bewaarde kerk.
 • In Uit de Schrift: HET GELOOF VAN EEN BUITENSTAANDER. Daarover schrijft ds. E. Hoogendoorn n.a.v. Mattheus 8:10
 • EEN PRACHTIG BOEK? In de branding plaats ds. Rob Visser enkele opmerkingen bij het boek ’Lezen en laten lezen’ van dr. Arnold Huijgen
 • In Onderwijs het 2e artikel ONDERWIJS VRIJHEID DE EEUWEN DOOR van ing. Erna J. Stelma-de Jong
 • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
  • Schets 29 – Gideon;
  • Schets 30 – Abimelek

Weerklank 8e jaargang no. 1

Op 25 januari 2020 verscheen het eerste nummer van de achtste jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Een ‘Hoofdartikel’ over HET IS ECHT van de hand van ds. L. Heres
 • Van ds. J.R. Visser een ‘Uit de Schrift’ n.a.v. Matteüs 5: DE BERGREDE NOODZAKELIJK ONDERWIJS – NIET STERK IN JEZELF WILLEN ZIJN
 • In de rubriek ‘Zorg, ethiek en recht’ schrijven mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot over het  SPREKEN OVER HET LEVENSEINDE (1)
 • In ‘Persschouw’ schrijft ds. E. Hoogendoorn over DE TOP TIEN VAN ONZE AFGODEN uit het Duitse kwartaalblad ‘Bekennende Kirche’
 • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
  • Schets 27 – Globaal overzicht van de Richterentijd;
  • Schets 29 – De eerste richters: Otniël t/m Barak

Weerklank 7e jaargang no. 10

Op 21 december 2019 verscheen het tiende nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Een ‘Hoofdartikel’ over MEMENTO MORI van de hand van ds. E. Hoogendoorn
 • Van dr. A. Bas een ‘Uit de Schrift’ n.a.v. Genesis 21 : 6: VAN ONGELOOF NAAR VREUGDE
 • In de rubriek ‘In de branding’ schrijft ds. J.R. Visser over het  GEVEN EN ONTVANGEN VAN ORGANEN
 • In ‘Onderwijs’ een stuk van ing. E.J. Stelma-de Jong over ONDERWIJSVRIJHEID DE EEUWEN DOOR – deel 1
 • Ds. J.R. Visser schrijft in ‘Boekbespreking’ een recensie over de prekenbundel  TOT TROOST EN ZALIGHEID. Dit boek bevat preken van onze DGK collega’s: M. Dijkstra, P. van Gurp, E. Heres, C. Koster, S. de Marie en M.A. Sneep en is verschenen onder redactie van T.L. Bruinius.
 • In ‘Persschouw’ schrijft dhr. J. Peters over COMMERCIEEL DRAAGMOEDERSCHAP
 • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen
  • Schets 25 – Brieven aan Tessalonica; aanwijzingen voor een heilige levenswandel;
  • Schets 26 – Brieven aan Tessalonica; onderwijs over de terugkomst van de Here Jezus

Weerklank 7e jaargang no. 9

Op 22 november 2019 verscheen het negende nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: TRANSGENDER, door ds. J.R. Visser.
 • Uit de Schrift: HET VOORBEELD VAN DE TEMPEL, door A. Jongeneel.
 • Kerkgeschiedenis: LEREN VAN DE GESCHIEDENIS, DS. NICOLAAS SCHOTSMAN (1754-1822) EN ZIJN ‘EERE-ZUIL’ VOOR DE DORDTSE SYNODE (2), door mr. Marianne Daverschot.
 • Varia: OVER EVOLUTIE EB RELIGIE, door drs. J.P.C. Vreugdenhil.
 • Persschouw: ZIJN WIJ EROP VOORBEREID?, door ds. E. Hoogendoorn.
 • Immanuël – God met ons, Schetsen voor Bijbelstudieverenigingen.
  • SCHETS 23 – Brieven aan Tessalonica; hoe de schrijver en de geadresseerden elkaar hebben leren kennen;
  • SCHETS 24 – Brieven aan Tessalonica; op die manier Paulus’ bezorgdheid en dankbaarheid beter begrijpen.

Weerklank 7e jaargang no. 8

Op 22 oktober 2019 verscheen het achtste nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: KERK VAN CHRISTUS, door ds. A. Bas.
 • Uit de Schrift : DANKBAARHEID MAAKT RIJK, GULZIGHEID ARM, schriftoverdenking over Psalm 78: 18 en 31 door ds. E. Hoogendoorn.
 • In de rubriek Zorg ethiek recht : ORGAANDONATIE, WETTELIJK GEREGELD (2), ASPECTEN VAN DE UITVOERING, door mr. Elisabeth P. van Dijk.
 • IN kerkgeschiedenis LEREN VAN DE GESCHIEDENIS, DS. NICOLAAS SCHOTSMAN)1754-1822) EN ZIJN ‘EERE-ZUIL’ VOOR DE DORDTSE SYNODE (1), door mr. Marianne Daverschot
 • DE DRIE H’S, halen , hebben en houden, in  In de Branding door ds. Rob Visser.
 • In Onderwijs, WIJSHEID EN ONDERWIJSVRIJHEID, door Erna en Kor Stelma
 • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen.
  • SCHETS 21 – Het beloofde land veroverd
  • SCHETS 22 – Israël ontvangt zijn erfdeel van de HERE

Weerklank 7e jaargang no. 7

Op 23 september 2019 verscheen het zevende nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: ONDERDANIG AAN KONING CHRISTUS?, door ds. L.Heres.
 • Uit de Schrift : OPNAME GEMEENTE AANSTAANDE?, schriftoverdenking over 1 Thessalonicenzen 4:13-18 door ds. Rob Visser
 • In de rubriek Zorg ethiek recht : ORGAANDONATIE, WETTELIJK GEREGELD (1), door mr. Elisabeth P. van Dijk.
 • Bespreking van het boek AANSTEKELIJK VERTROUWEN, door Teake Tel.
 • In persschouw “CONTOUREN VOOR EEN HERENIGDE KERK: GHKV EN NGK” door ds. E. Hoogendoorn
 • Van de redactie
 • Uit de kerken en berichten.
 • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen.
  • SCHETS 19 – De intocht in Kanaän
  • SCHETS 20 – De eerste stappen in het beloofde land
1 3 4 5 6 7 11