Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 6e jaargang no. 1

Op 23 januari 2018 verscheen het eerste nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: #METOO, door ds. L. Heres
 • In de rubriek samenleving: VLUCHTEN OF ZOEKEN, door Willemien Gunnink-Janssen
 • In uit de Schrift: VANUIT JOB DOR GOD GELEERD, door ds. Rob Visser
 • In de rubriek uit de kerken berichten uit Twente/Enschede, Amersfoort, Assen Boerakker, Dalfsen/ Kampen, Harderwijk, de GKN Landelijke Contact Dag, de Generale Synode en het Landelijke Overleg Diaconie GKN
 • In de rubriek ethiek: DIEPTE VAN RIJKDOM-WAT IS ECHTE KENNIS?, door ds. Rob Visser
 • In de rubriek zorg, ethiek, recht, WIE IS MIJN NAASTE, door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot
 • In de rubriek persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop: DE ZORG VAN DE DORDTSE SYNODE 1618-1619 VOOR ONZE JEUGD, aandacht aan een artikel en een column in het kerkblad van 4 januari 2018 van de Hersteld Hervormde Kerk
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra gesproken over: JONGEREN EN OUDEREN SAMEN
 • In WEERKLANK KATERN een eerste van vier lezingen van ds. L. Heres over de Dordtse Leerregels; DORDTSE LEERREGELS HOOFDSTUK I IN RELATIE TOT DE TIJDGEEST.

Weerklank 5e jaargang no. 10

Op 28 december 2017 verscheen het tiende nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: TRADITIE, door ds. A. Bas
 • In uit de Schrift: HOE LEZEN WE HET BOEK JOB, door ds. Rob Visser
 • In de rubriek signalen uit de samenleving: FLOREREN EN POSITIEVE PSYCHOLOGIE, door G.H. Werkman
 • In de rubriek persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn onder de kop; BIJBELSE NUCHTERHEID LEIDT TERUG TOT PARADIJSELIJKE WERKELIJKHEID, aandacht aan een artikel in De Waarheidsvriend van 23 november en een column in het nummer van 7 december
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra gesproken over: TALENTEN
 • In de rubriek uit de kerken berichten uit Amersfoort, Assen Boerakker, Dalfsen Ede, Enschede, Kampen, Harderwijk en over de GKN Landelijke Contact Dag

Weerklank 5e jaargang no. 9

Op 30 november 2017 verscheen het negende nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: WAT HEEFT LUTHER ONS VANDAAG TE ZEGGEN?, door ds. Rob Visser
 • In uit de Schrift: IS DÁT MIJN KONING?, door ds. E. Hoogendoorn naar aanleiding van Zacharia 9:9
 • Varia: AMERIKAANS GEREFORMEERD, door J.P.C. Vreugdenhil
 • In de rubriek geloof en wetenschap: EINDIGT HET HIER?, door Klaas-Jan Gunnink
 • In de rubriek persschouw besteed ds. E. Hoogendoorn aandacht aan het SAMEN-OP-WEG-PROCES GKV-NGK
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra gesproken over: Trouw in het kleine

Weerklank 5e jaargang no. 7

Op 25 september 2017 verscheen het zevende nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: ‘AFSCHEIDING ALS REFORMATIE’?, door ds. E. Hoogendoorn.
 • In uit de Schrift: ORKANEN IRMA EN MARIA-KOMT ER IETS VAN BOVEN? Door ds. Rob Visser naar aanleiding van Amos 3, 6.
 • Berichten: BOELPRESENTATIE GENESIS 1-11 IS GEEN MYTHE
 • In de rubriek Persschouw een KORTE TERUGBLIK door J. Peters op enkele reacties in de kranten na het genomen besluit van de GKv Meppel omtrent de toelating van de vrouw tot alle ambten
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt verder gesproken onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra over: Zoek eerst het Koninkrijk van God.

Weerklank 5e jaargang no. 8

Op 21oktober 2017 verscheen het achtste nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: FUNDAMENT EN GEBOUW, door ds. L. Heres.
 • In uit de Schrift: WIE HET ZWAARD OP NEEMT…, door Jonathan van Tongeren naar aanleiding van Mattheüs 26: 52.
 • Bespreking GEREFORMEERDE HERMENEUTIEK EN HOMOSEKSUALITEIT, door prof. dr. J. Douma.
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra gesproken over: De Here dienen met je hele hart.
 • Hervormingsdag 31 oktober 1517, GENADE EN VREDE, een artikel van prof. J. Kamphuis zoals eerder gepubliceerd in De Reformatie van 12 november 1983.
 • In boekbespreking bespreekt D.R. Buist-Biewenga de gedichtenbundel ‘HET GOUD VAN GODS GENADE’
 • In Persschouw een vervolg van een KORTE TERUGBLIK door J. Peters

Weerklank 5e jaargang no. 6

Op 24 juni 2017 verscheen het zesde nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: VERDRIET EN VERLANGEN, door ds. Rob Visser.
 • In uit de Schrift: WAAROM ONZE GOD TE PRIJZEN IS, door ds. E. Hoogendoorn naar aanleiding van Psalm 100:4c.
 • In de rubriek Samenleving: MINDFULNESS, naar aanleiding van een artikel in het Friesch Dagblad van 27 mei 2017, door Gerrit Werkman
 • HONKVAST IN DE KERK VAN CHRISTUS? Door Jaap Peters
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker wordt verder gesproken onder leiding van H. Vreugdenhil-Busstra over: Zoek eerst het Koninkrijk van God.

Weerklank 5e jaargang no. 5

Op 30 mei 2017 verscheen het vijfde nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: GELOOFSVERDIEPING MET DE DORDTSE LEERREGELS (3), door ds. L.HERES.
 • In uit de Schrift: STAAR NIET NAAR DE HEMEL! Door Jonathan van Tongeren.
 • In de rubriek Samenleving : MAN, VROUW, TRANSGENDER door Willemien Gunnink-Janssen.
 • In de rubriek PERSSCHOUW, “OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE KERK”, naar aanleiding van enkele artikelen in het themanummer van ‘Onderweg’ ” Als eenheid pijn doet” april 2017.
 • In de rubriek Klinker & Medeklinker wordt verder gesproken en geschreven over ’Zoek eerst het koninkrijk van God’

Weerklank 5e jaargang no. 4

Op 26 april 2017 verscheen het vierde nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: LEVEND CONTACT MET GOD, over ons dagelijks gebed, door ds. E. Hoogendoorn.
 • In uit de Schrift: KIND VAN DE DUIVEL, overdenking bij Johannes 8 : 44 en 2Korinthiers 6:14, door ds. Rob Visser.
 • EVANGELISATIE door Klaas-Jan Gunnink
 • In de rubriek PERSSCHOUW, een weergave van wat dr. C. Trimp in 1964 schreef in de brochure ‘Wat is gereformeerd?’
 • In Weerklank Katern de lezing van drs. J.P.C. Vreugdenhil over: WAT MAG JE VAN EEN PREEK VEWACHTEN?. Deze lezing is gehouden op vrijdag 17 maart in Assen en op 7 april 2017 in Ede.

Weerklank 5e jaargang no. 3

Op 31 maart 2017 verscheen het derde nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: KUN JE JE BEHEERSEN, over mediagebruik en zelfgeheersing, door ds. Rob Visser.
 • In Varia, COMMENTAAR OP DE PSALMEN, een verslag van de uitreiking van het vierde deel van het commentaar op de Psalmen aan de schrijver dr. J. Douma, door T.Tel
 • In uit de Schrift: GAAN WE DOOR DE KNIEËN VOOR DE KNIELENDE REDDER? , n.a.v. Johannes 13: 8b, door ds. E. Hoogendoorn.
 • MAX HEEFT TWEE PAPA’S EN TWEE MAMA’S, door Willemien Gunnink-Janssen in de rubriek Samenleving.
 • Boekbespreking “HIJ EN WIJ”, een oriëntatie met een dringend appel, door ds. E. Hoogendoorn.
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker: GEEN VALS GETUIGENIS SPREKEN TEGEN JE NAASTE, door H. Vreugdenhil-Busstra.

Weerklank 5e jaargang no. 2

Op 22 februari 2017 verscheen het tweede nummer van de vijfde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: GELOOFSVERDIEPING MET DE DORDTSE LEERREGELS (2) door ds. L. Heres.
 • In Varia, HET IS MAAR POLITIEK?! Door ds. Rob Visser
 • In uit de Schrift: BOERENWIJSHEID , overdenking bij Jesaja 28:23-29, door drs. J.P.C. Vreugdenhil.
 • ZIE DE ZON ZIE DE MAAN… een overdenking door Klaas-Jan Gunnink
 • Op de jongeren pagina in de rubriek Klinker & Medeklinker: GEEN VALS GETUIGENIS SPREKEN TEGEN JE NAASTE, door H. Vreugdenhil-Busstra.
 • In Weerklank Katern de lezing van ds. L. Heres over: KERKELIJKE EENHEID EN HET KRUIS. Deze lezing is gehouden op vrijdag 2 december 2016 in Assen en op 20 januari 2017 in Ede.
1 3 4 5 6 7 9