Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 7e jaargang no. 6

Op 20 juni 2019 verscheen het zesde nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: DE LIEFDE ALS VERVULLING VAN DE WET, door ds. Rob Visser. In het bijzonder wordt in het artikel aandacht gegeven aan Romeinen 13:10.
 • In de rubriek In de branding: EEN NATIONALE SYNODE? GRAAG! Door ds. Rob Visser.
 • Sportdag GKN.
 • In de rubriek Onderwijs: PSALMEN LEREN MET JE KINDEREN, door Erna en Kor Stelma.
 • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen.
  • SCHETS 17 – Radicale keus
  • SCHETS 18 – Radicaal verschil

Weerklank 7e jaargang no. 5

Op 23 mei 2019 verscheen het vijfde nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: WIE BEN IK?, door ds. Rob Visser.
 • Boeken
 • In uit de Schrift: EEN BESCHUTTING OVER ALLES WAT HEERLIJK IS naar aanleiding van Jesaja 4:5b door Andreas Jongeneel.
 • In de rubriek Zorg, Ethiek, Recht: DEMENT WORDEN… EN DAN, door mr.Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot.
 • In Persschouw, IN GESPREK MET “ONGELOVIGEN”‘ en “STAKEN ALS ONDERDEEL VAN DE MAATSCHAPPIJ” door ds. E. Hoogendoorn
 • Berichten: GKN sportdag en Bijbelstudieweekend
 • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen
 • SCHETS 15 – Gelijkenissen in Mattheus 13
 • SCHETS 16 – Gelijkenissen in Mattheus 21 en 25.

Weerklank 7e jaargang no. 4

Op 17 april 2019 verscheen het vierde nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: RECHT DOEN AAN GOD EN MENSEN, door A.Bas.
 • In uit de Schrift: CHRISTUS IS OPGESTAAN! WIJ OOK?, naar aanleiding van Efeze 5:14 door ds. E. Hoogendoorn
 • In de rubriek In de branding: DE WIJSHEID EN DE UIL VAN MINERVA, door ds. Rob Visser.
 • Bespreking door H.B. van Eeken van het boek SAMEN GEREFORMEERd Het licht op Groen van de hand van ds. Anne van der Sloot.
 • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen
 • SCHETS 13 – Kerk in de woestijn
 • SCHETS 14 – Gods rust binnengaan

Weerklank 7e jaargang no. 3

Op 22 maart 2019 verscheen het derde nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: WAT KOST HET OM GEREFORMEERD TE ZIJN?, door ds. L. Heres.
 • Fonds NEEM&LEES
 • In uit de Schrift: BIJ CHRISTUS BLIJDE LIEFDE ALS EERSTE, naar aanleiding van Galaten 5:22 door ds. Rob Visser
 • Informatieavonden, berichten
 • In Persschouw: KINDEREN LEREN LUISTEREN door ds. E. Hoogendoorn
 • Weerklank Katern: Lezing van ds. E. Hoogendoorn over het thema: CHRISTENVERVOLGING, VERWEG OF OOK DICHTERBIJ? De lezing is gehouden op de GKN LANDELIJKE CONTACTDAG op 9 maart 2019 te Apeldoorn.
 • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen
 • SCHETS 11 – Exodus 32-34: crisis in het verbond

SCHETS 12 – Exodus  35-40

Weerklank 7e jaargang no. 2

Op 23 februari 2019 verscheen het tweede nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: KERK EN ISRAEL ”Onopgeefbaar verbonden?”, door ds. E. Hoogendoorn.
 • In uit de Schrift BIJ CHRISTUS BLIJVEN, naar aanleiding van Kolossenzen 2:8 door ds. A.Bas
 • DE BESCHERMWAARDIGHIED VAN HET MENSELIJK LEVEN (3), door mr.Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot.
 • In Varia: HOOR ISRAËL!-OPROEP TOT TERUGKEER (3) door ds. R. van der Wolf
 • In Persschouw, ‘CHRISTENEN VOOR ISRAËL’ – TWAALF STELLINGEN door ds. E. Hoogendoorn
 • Berichten: GKN LANDELIJKE CONTACTDAG 2019
 • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen
 • SCHETS 9 – Exodus 12-16: God leidt zijn volk uit het slavenhuis Egypte
 • SCHETS 10 – Exodus 17-20 en 24: het verbond.

Weerklank 7e jaargang no.1

Op 25 januari 2019 verscheen het eerste nummer van de zevende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: NOG BEKERING NODIG? Enkele opmerkingen naar aanleiding van het boek ‘Het vergeten evangelie’, door ds. Rob Visser
 • In uit de Schrift VALSE PROFETEN – HOE TE ONDERKENNEN, naar aanleiding van Mattheus 7:15-20, door ds. E. Hoogendoorn
 • DE WAARDE VAN HET LICHAAM II – HET BEGIN VAN HET LEVEN, door ds. Rob Visser in de rubriek Ethiek.
 • In Varia: HOOR ISRAËL!-OPROEP TOT TERUGKEER (2) door ds. R. van der Wolf
 • Berichten: GKN LANDELIJKE CONTACTDAG 2019
 • In Samenleving DE TWEEDE VRIJDAG VAN DECEMBER door Jaap Peters
 • PROFESSOR J.P. LETTINGA
 • Immanuël-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen
 • SCHETS 7 – Exodus 1-4: God is al begonnen aan zijn reddingsplan
 • SCHETS 8 – Exodus 5-10 en 12:29-33: de tien plagen !

Weerklank 6e jaargang no.10

Op 22 december 2018 verscheen het tiende nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: WAARHEID EN LIEFDE-TEGENPOLEN OF HECHTE HARMONIE?, door ds. E. Hoogendoorn
 • In uit de Schrift ‘HET LEVEN IS ALS DAMP, naar aanleiding van Prediker 1:1-11, door Tiemen van Bale
 • DE BESCHERMWAARDIGHEID VAN HET MENSELIJK LEVEN(1), door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot in de rubriek Zorg/Ethiek/RECHT.
 • In Varia: HOOR ISRAËL!-OPROEP TOT TERUGKEER (1) door ds. R. van der Wolf
 • In Persschouw SCHISMATIEKE WERKING VAN DWALING door ds. E. Hoogendoorn
 • Immanuël – God met ons, schetsen voor bijbelstudieverenigingen
 • SCHETS 5 – Psalm 111: Loof de Naam van de HERE!
 • SCHETS 6 – Psalm 112: Zonen en dochters van onze hemelse Vader

Weerklank 6e jaargang no.9

Op 24 november 2018
verscheen het negende nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

Themanummer:

De Synode van Dordrecht (1618-1619)

Dit jaar is het precies 400 jaar geleden, dat de Synode van Dordrecht begon. Op allerlei manieren wordt daar aandacht aan geschonken. De aftrap werd gegeven met een samenkomst, waarin koning Willem-Alexander een klein stukje voorlas uit de Statenvertaling. De Synode van Dordrecht heeft immers (ook) besloten dat deze vertaling er moest komen en een kerkorde opgesteld.

Toch was dat niet de eigenlijke reden voor deze kerkelijke vergadering. Die was namelijk gelegen in een conflict over de uitverkiezing: de synode veroordeelde het standpunt van de remonstranten en stelde daarvoor de Dordtse Leerregels op. Het valt op dat bij alle aandacht voor ‘Dordt’ de Leerregels er wel wat karig vanaf komen en de herdenking bij tijden een wel heel oecumenisch feestje wordt.

De vier predikanten die de GKN in actieve dienst heeft, hebben enige tijd geleden met ‘onze’ studenten gesproken over de Synode van Dordrecht. Daarbij is ook aan de Leerregels flink wat aandacht besteed. De bijdragen die zij aan deze bespreking hebben geleverd, zien nu het licht als themanummer van Weerklank. Ook zij hopen zo een bijdrage te leveren aan de herdenking van de synode.

Namens hen en de redactie, Ds A. Bas, Kampen

 • Hoofdartikel: GELOOF EN GEVOEL, door ds. Rob Visser
 • Uit de Schrift: SOEVEREINE GENADE, Godsverkiezing in het Oude Testament, door ds. L. Heres
 • Geschiedenis: GODSGESCHENK?!, door ds. A. Bas
 • Persschouw: ZWARTE BLADZIJ, door ds. A. Bas
 • Varia: RECHTSTREEKS NAAR CHRISTUS door ds. R. van der Wolf.

Weerklank 6e jaargang no.8

Op 25 oktober 2018
verscheen het achtste nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: CHRISTELIJKE LEVENSSTIJL – LEVEN IN EEN LIEFDE-HAATVERHOUDING, door ds. E. Hoogendoorn
 • In uit de Schrift ANDERS LEVEN DOOR CHRISTUS GELEERD, naar aanleiding van Efeze 4: 20, door ds. Rob Visser
 • Uit de kerken: HERKENNEN, kerkdiensten in HEERJANSDAM en in ENSCHEDE, THEMANUMMER
 • DE WAARDE VAN HET LICHAAM I  (ALGEMEEN), door ds. Rob Visser
  in de rubriek Ethiek.
 • Berichten: bijeenkomsten, lezingen en gespreksavonden in ’S HERTOGENBOSCH, RIJNSBURG, BARNEVELD, AMERSFOORT, HARDERWIJK, EDE, ZUIDHORN
 • In Varia: AMERIKAANS GEREFORMEERD (4 SLOT) – URC door Jaap Vreugdenhil
 • In Persschouw POLITIEK VAN BURGERVROUW FEMKE HALSEMA en HOMO EN TROUWEN door Jaap Peters
 • REFORMATORISCH-THEOLOGISCH SEMINAR, interview met dr. Victor E. d’Assonville door Jilke Tanis
 • Immanuël – God met ons, schetsen voor bijbelstudieverenigingen
 • SCHETS 3 – God sluit een verbond met Abraham…
 • SCHETS 4 –  ….en Hij houdt de regie!

Weerklank 6e jaargang no.7

Op 27 september 2018 verscheen het zevende nummer van de zesde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: KATHOLIEKE KERK ZIJN EN ONZE SMAAK, door ds. Rob Visser
 • In uit de Schrift: EERBIED VOOR GOD VERHOOGT, HOOGMOED VERNEDERT, naar aanleiding van Spreuken 15:33 en 16:18, door ds. E. Hoogendoorn
 • DE NOTA MEDISCHE ETHIEK VAN MINISTER HUGO DE JONGE, door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot in de rubriek Zorg, ethiek, recht.
 • Bespreking van het boek DOMINEESFABRIEK, Geschiedenis van de Theologische Universiteit Kampen door dr.J. Douma
 • In Persschouw BIJBELVERHALEN IN HET ZAND? Door ds. E. Hoogendoorn
 • De jongeren pagina in een nieuwe opzet.
 • SCHETS 1-De wereld waarin Abraham geroepen werd.
 • SCHETS 2-Abram komt in het land Kanaän
 • In WEERKLANK KATERN, de lezing van ds. L. Heres over DORDTSE LEERREGELS HOOFDSTUK V en de bevindelijke gereformeerden.

1 4 5 6 7 8 11