Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 4e jaargang no. 2

Op 26 februari verscheen het tweede nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel ROND HET KAMPVUUR door ds. Rob Visser.
 • In de rubriek uit de Schrift: BEMOEDIGENDE GARANTIES IN GELOOFSSTRIJD door ds. E.Hoogendoorn.
 • BLOGPOST vertaling door Klaas-Jan Gunnink: HOE MIJN GELUK VAN DE TRAP VIEL
 • WAARSCHUWEN VOOR EEUWIGE VERLORENHEID? Persschouw door ds. E. Hoogendoorn. N.a.v. een artikel in Bewaar het Pand van de hand van ds. J.M.J. Kieviet

Weerklank 4e jaargang nr. 1

Op 29 januari verscheen het eerste nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel BESTAAT DE HELE GEMEENTE UIT GELOVIGEN ? door ds. L. Heres.
 • In de rubriek samenleving “LAST OF ZEGEN” door W. Gunnink-Janssen.
 • TWEE PRACHTIGE BELOFTEN, enkele overwegingen bij Marcus 13:9-12, 20 door ds. R.J. Visser.
 • J. Douma bespreekt het boek “IN HET KLIMAAT VAN HET ABSOLUTE”, auteur Ab van Langevelde
 • Vooraankondiging 5e Landelijke ContactDag GKN op DV zaterdag 19 maart 2016 in Wezep.

Weerklank 3e jaargang nr. 9

Op 19 december 2015 verschijnt het negende nummer van de derde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel “DE ‘STER’ UIT BETHLEHEM” door ds. E. Hoogendoorn.
 • Bericht over lezing te houden op 8 januari 2016 in Ede over “ DE LAATSTE OPROEP VOOR HET LAATSTE HEILSFEIT” Over het ‘kom’ van Geest en bruid uit Openbaring 22. Spreker J. Peters.
 • Verslag CRASH COURSE op 14 november j.l. in Ede door Ian van Wijk
 • “DOET GOD ALLEEN WONDEREN?” door ds. Rob Visser.
 • In de rubriek samenleving “ONTSPANNEN TV KIJKEN” door W. Gunnink-Janssen.
 • Vooraankondiging Landelijke Dag op DV 13 februari 2016 in Spakenburg.
 • van Gent bespreekt het boek “DE HERE SPREEKT ONS AAN”.
 • In opinie “RELIGIE DE SCHULD VAN GEWELD EN TERRORISME” door ds. Rob Visser.
 • Van de redactie.

Weerklank 3e jaargang nr. 8

Op 20 november 2015 is het achtste  nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel “DIGITAAL LEVENDE CHRISTENEN” door ds. L. Heres.
 • Persbericht over de start van de Studiegroep Noord Nederland (SNN)
 • “De GOD DIE WONDEREN DOET” door ds. Rob Visser.
 • In de rubriek uit de Schrift “GOD LACHT” naar aanleiding van” Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?” (Gen 18:14) door ds. E. Hoogendoorn.
 • IK HOOR STAPPEN……” door Jannette Koelewijn.
 • In persschouw “WORD JIJ GEPEST? OF PEST JIJ ZELF” naar aanleiding van wat drs. W.K. Petersen schreef in het Kerkblad van de HHK van 1 oktober 2015.

Weerklank 3e jaargang nr. 7

Op 17 oktober 2015 is het zevende  nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel “WORDT HET KWAAD WEL GESTRAFT?” door ds. E. Hoogendoorn.
 • Informatie over ds. Rob Visser die predikant wordt in Zwolle, een jongeren dag in Ede waar het thema “DE HYBRIDE KERKGANGER” centraal staat en de lezingen in Rotterdam op 30 oktober en 13 november in Ede.
 • In de rubriek samenleving het artikel “DE STILTE DOORBREKEN” door mevr. W.V. Gunnink-Janssen.
 • “YOLO-TIJDSBESTEDING EN DE EEUWIGHEID” door Klaas-Jan Gunnink
 • “BLIJF JONG” een schriftoverdenking door ds. Rob Visser.
 • “HOE KIJKT U NAAR DE VLUCHTELINGEN UIT SYRIË?” daarover schrijft Arjan Altena

Weerklank 3e jaargang nr. 6

 

Op 19 september 2015 is het zesde  nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel “De GOD VAN DE DINGEN” door ds. L. Heres.
 • “KUDDEDIEREN” een schriftoverdenking door ds. E. Hoogendoorn.
 • In de rubriek samenleveing het artikel “PLANNED PARENTHOOD EN DE STILTE” door mevr. W.V. Gunnink-Janssen.
 • Informatie over lezingen in Rotterdam. De Landelijke contactdag van de GKN in 2016 en een Vrouwenavond over Evangelisatie.
 • In de rubriek uit de kerken een interview met Jonathan van Tongeren over zijn derde studie; theologie. Met toestemming over genomen uit het RD.
 • “GEREFORMEERD, WAAR STAAT DAT VOOR?” een artikel geschreven door Huib Noordzij.
 • In de rubriek kerkgeschiedenis het artikel “FROUWE DE COCK-VENEMA: MOEDER VAN DE AFSCHEIDING” geschreven door dr. Harm Veldman te Zuidhorn. Eerder gepubliceerd in de Gereformeerde Kerkbode. Met toestemming van de schrijver nu in Weerklank.
 • Ds. E. Hoogendoorn in de rubriek Perschouw “WAAR IS DE KERK”, naar aanleiding van een bespreking door dr.A.N.Hendriks in Nader Bekeken van het boek ‘Gebleven en meegegaan’ van dr. H.J.C.C.J. Wilschut

Weerklank 3e jaargang nr. 5

Op 27 juni 2015 is het vijfde  nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel “CHRISTELIJKE VAKANTIE” door ds. E. Hoogendoorn.
 • “HET DIACONAAT IN DE BREEDSTE ZIN VAN HET WOORD”. Referaat van R.Koorn gehouden op de landelijke diaconie vergadering 2015 in Zwolle.
 • E. Hoogendoorn in de rubriek Perschouw “VERBRAND OM EEN TEKST DIE ZE NIET KON LEZEN”, naar aanleiding van een artikel van Jilke Tanis in de Wekker.
 • In Varia “ HULP AAN HIV-GEÏNFECTEERDE EN GEAFFECTEERDE MENSEN IN ZUID_AFRIKA”, door Nellie Kleijn.
 • Informatie start comité SAMEN GEREFORMEERD.
 • Stichting gereformeerd maandblad gaat lezingen organiseren in Ede en Rotterdam.

Weerklank 3e jaargang nr. 4

Op 22 mei 2015 is het vierde  nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel “GETUIGENISSEN VAN CHRISTUS’ GROOTHEID” door ds. L. Heres.
 • In uit de kerken: “VASTE ROTS ZELFSTANDIG”
 • Uit de Schrift Efeze 1: 13-14: “DANKZIJ CHRISTUS VERZEGELD MET DE HEILIGE GEEST” door ds. E. Hoogendoorn
 • Derde en laatste artikel door J. Peters over vergeving van schulden en het functioneren ervan in de kerkelijke praktijk: “VERGEVING VAN SCHULDEN EN DE HEERLIJKE GEDACHTENIS”.
 • Gespreksavonden over kerkelijke ontwikkelingen
 • In de rubriek voor en door jongeren een bijdrage van Klaas-Jan Gunnink onder de titel: “ONTZAG VOOR EEN HEILIGE GOD”
 • In Varia “EREDIENST(4)”, door G.D. Hoogendoorn.
 • Bespreking van het boek ‘CRUCIAAL de verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging’ door Prof. Dr. J. Douma. Deze bespreking is met toestemming overgenomen van de website jochemdouma.nl
 • In Samenleving “INDIVIDUALISERING EN BOTSENDE GRONDRECHTEN. IS ER EEN TENDENS TE BENOEMEN?” door Arjan Altena.

Weerklank 3e jaargang nr.3

Op 21 maart 2015 is het derde  nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • “EEN VOOR ALLEN” naar aanleiding van Johannes 11: 50-52 door ds. E. Hoogendoorn.
 • J. Peters vervolgt de overdenking in het vorige nummer onder het opschrift: “KERKVERLATING BLOKKEERT VERGEVING VAN SCHULDEN”.
 • Ds. E. Heres schrijft in de rubriek Uit de Schrift n.a.v. Hebreeën 12: 25a “ZIET DAN TOE,DAT GIJ HEM, DIE SPREEKT, NIET AFWIJST”
 • In Varia “EREDIENST(3)”, door G.D. Hoogendoorn.
 • “ECHTE LIEFDE KUN JE ZIEN”, een artikel van Reinie Venema in de rubriek Jeugdcontact
 • In Perschouw “PASEN EN DE 24-UURSECONOMIE” door ds. E. Hoogendoorn naar aan leiding van een aantal artikelen in De Wekker van 27 februari 2015

Weerklank 3e jaargang nr.2

Op 28 februari 2015 is het tweede nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • “UITERLIJKE VORMEN EN INNERLIJKE INHOUD” hoofdartikel door ds. E. Hoogendoorn
 • In de rubriek Voor en door jongeren schrijft Klaas-Jan Gunnink onder de kop “GOD LEREN KENNEN”.
 • “VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN”  een overdenking door J. Peters.
 • In Varia “EREDIENST(2)”, door G.D. Hoogendoorn.
 • “VERANTWOORD EN BETROKKEN OPVOEDEN” een bijdrag van de werkgroep geloofsopvoeding te Zwolle
1 4 5 6 7 8