Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 4e jaargang no. 6

Op 23 juni verscheen het zesde nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel TOPNERD TYCHO door ds. J.R. Visser.
 • In uit de Schrift: EEN PITTIGE LES VOOR DE ‘GROTEN’, door ds. E. Hoogendoorn.
 • In samenleving HET KWAAD OP HET SCHERM door W. Gunnink-Janssen
 • In Persschouw “GEREFORMEERD 1.0 NAAR 2.0” door ds. E. Hoogendoorn. N.a.v. een artikel van ds. C. van Dijk in Nader Bekeken.
 • Activiteiten: informatie over lezingen 2016/2017 georganiseerd door Stichting gereformeerde maandblad.

Weerklank 4e jaargang no. 5

Op 28 mei verscheen het vijfde nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel CHRISTUS VERBORGEN VOOR ONZE OGEN door ds. L. Heres.
 • Uit de kerken informatie over de huisvesting in Assen en de nieuwe preekplaatsen in Gorssel en Amersfoort.
 • In uit de Schrift: WACHTEN OP WAT BELOOFD IS, door ds. E. Hoogendoorn.
 • WAT DE WERELD UW KINDEREN NIET VERTELT OVER SEKSUALITEIT, een samen van de workshop door W. Gunnink-Janssen op de Landelijke Contactdag van de GKN
 • In Persschouw “MEER VAN DE GEEST” door ds. E. Hoogendoorn. N.a.v. een artikel van ds. A. Th. van Olst in De Wekker.
 • Activiteiten: landelijke wadloop dag op 10 september 2016 en informatie over lezingen 2016/2017 georganiseerd door Stichting gereformeerde maandblad.

Weerklank 4e jaargang no. 4

Op 30 april verscheen het vierde nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel DE ONTHULLENDE LES VAN EEN VRIJZINNIG KERKRECHT door ds. E. Hoogendoorn.
 • GELOOF EN WETENSCHAP door Klaas-Jan Gunnink
 • In Persschouw DE ONTWIKKELING VAN ONZE KINDEREN door ds. E. Hoogendoorn. N.a.v. “TIENERS HEBBEN OUDERS NODIG” een artikel van Jetze Baas in het Gereformeerd Kerkblad.
 • Een korte samenvatting van het JEUGDONDERDEEL 12-20 JAAR SOCIAL MEDIA op de Landelijke Contactdag GKN

Weerklank 4e jaargang no. 3

Op 24 maart verscheen het eerste nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel ZIEN OP CHRISTUS door ds. L. Heres.
 • In de rubriek uit de Schrift BRENGEN WONDEREN TOT GELOOF? Door ds. Rob Visser.
 • In samenleving SCHIJNZEKERHEID door W. Gunnink-Janssen
 • In persschouw het 2e deel van WAARSCHUWEN VOOR EEUWIGE VERLORENHEID? door ds. E. Hoogendoorn
 • Uit de kerken over GENERALE SYNODE 12 maart en enkele beeld en van de Landelijke Contactdag GKN 19 maart 2016.

Weerklank 4e jaargang no. 2

Op 26 februari verscheen het tweede nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel ROND HET KAMPVUUR door ds. Rob Visser.
 • In de rubriek uit de Schrift: BEMOEDIGENDE GARANTIES IN GELOOFSSTRIJD door ds. E.Hoogendoorn.
 • BLOGPOST vertaling door Klaas-Jan Gunnink: HOE MIJN GELUK VAN DE TRAP VIEL
 • WAARSCHUWEN VOOR EEUWIGE VERLORENHEID? Persschouw door ds. E. Hoogendoorn. N.a.v. een artikel in Bewaar het Pand van de hand van ds. J.M.J. Kieviet

Weerklank 4e jaargang nr. 1

Op 29 januari verscheen het eerste nummer van de vierde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel BESTAAT DE HELE GEMEENTE UIT GELOVIGEN ? door ds. L. Heres.
 • In de rubriek samenleving “LAST OF ZEGEN” door W. Gunnink-Janssen.
 • TWEE PRACHTIGE BELOFTEN, enkele overwegingen bij Marcus 13:9-12, 20 door ds. R.J. Visser.
 • J. Douma bespreekt het boek “IN HET KLIMAAT VAN HET ABSOLUTE”, auteur Ab van Langevelde
 • Vooraankondiging 5e Landelijke ContactDag GKN op DV zaterdag 19 maart 2016 in Wezep.

Weerklank 3e jaargang nr. 9

Op 19 december 2015 verschijnt het negende nummer van de derde jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel “DE ‘STER’ UIT BETHLEHEM” door ds. E. Hoogendoorn.
 • Bericht over lezing te houden op 8 januari 2016 in Ede over “ DE LAATSTE OPROEP VOOR HET LAATSTE HEILSFEIT” Over het ‘kom’ van Geest en bruid uit Openbaring 22. Spreker J. Peters.
 • Verslag CRASH COURSE op 14 november j.l. in Ede door Ian van Wijk
 • “DOET GOD ALLEEN WONDEREN?” door ds. Rob Visser.
 • In de rubriek samenleving “ONTSPANNEN TV KIJKEN” door W. Gunnink-Janssen.
 • Vooraankondiging Landelijke Dag op DV 13 februari 2016 in Spakenburg.
 • van Gent bespreekt het boek “DE HERE SPREEKT ONS AAN”.
 • In opinie “RELIGIE DE SCHULD VAN GEWELD EN TERRORISME” door ds. Rob Visser.
 • Van de redactie.

Weerklank 3e jaargang nr. 8

Op 20 november 2015 is het achtste  nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel “DIGITAAL LEVENDE CHRISTENEN” door ds. L. Heres.
 • Persbericht over de start van de Studiegroep Noord Nederland (SNN)
 • “De GOD DIE WONDEREN DOET” door ds. Rob Visser.
 • In de rubriek uit de Schrift “GOD LACHT” naar aanleiding van” Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?” (Gen 18:14) door ds. E. Hoogendoorn.
 • IK HOOR STAPPEN……” door Jannette Koelewijn.
 • In persschouw “WORD JIJ GEPEST? OF PEST JIJ ZELF” naar aanleiding van wat drs. W.K. Petersen schreef in het Kerkblad van de HHK van 1 oktober 2015.

Weerklank 3e jaargang nr. 7

Op 17 oktober 2015 is het zevende  nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel “WORDT HET KWAAD WEL GESTRAFT?” door ds. E. Hoogendoorn.
 • Informatie over ds. Rob Visser die predikant wordt in Zwolle, een jongeren dag in Ede waar het thema “DE HYBRIDE KERKGANGER” centraal staat en de lezingen in Rotterdam op 30 oktober en 13 november in Ede.
 • In de rubriek samenleving het artikel “DE STILTE DOORBREKEN” door mevr. W.V. Gunnink-Janssen.
 • “YOLO-TIJDSBESTEDING EN DE EEUWIGHEID” door Klaas-Jan Gunnink
 • “BLIJF JONG” een schriftoverdenking door ds. Rob Visser.
 • “HOE KIJKT U NAAR DE VLUCHTELINGEN UIT SYRIË?” daarover schrijft Arjan Altena

Weerklank 3e jaargang nr. 6

 

Op 19 september 2015 is het zesde  nummer van de derde jaargang van Weerklank verschenen.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel “De GOD VAN DE DINGEN” door ds. L. Heres.
 • “KUDDEDIEREN” een schriftoverdenking door ds. E. Hoogendoorn.
 • In de rubriek samenleveing het artikel “PLANNED PARENTHOOD EN DE STILTE” door mevr. W.V. Gunnink-Janssen.
 • Informatie over lezingen in Rotterdam. De Landelijke contactdag van de GKN in 2016 en een Vrouwenavond over Evangelisatie.
 • In de rubriek uit de kerken een interview met Jonathan van Tongeren over zijn derde studie; theologie. Met toestemming over genomen uit het RD.
 • “GEREFORMEERD, WAAR STAAT DAT VOOR?” een artikel geschreven door Huib Noordzij.
 • In de rubriek kerkgeschiedenis het artikel “FROUWE DE COCK-VENEMA: MOEDER VAN DE AFSCHEIDING” geschreven door dr. Harm Veldman te Zuidhorn. Eerder gepubliceerd in de Gereformeerde Kerkbode. Met toestemming van de schrijver nu in Weerklank.
 • Ds. E. Hoogendoorn in de rubriek Perschouw “WAAR IS DE KERK”, naar aanleiding van een bespreking door dr.A.N.Hendriks in Nader Bekeken van het boek ‘Gebleven en meegegaan’ van dr. H.J.C.C.J. Wilschut
1 7 8 9 10 11