Bestellen

Bestellen van brochures en boeken kan met behulp van het contactformulier

  1. Naam, adres, woonplaats, email en telefoonnummer opgeven.
  2. Duidelijk titel en nummer brochure of boek vermelden en aangeven om hoeveel exemplaren het gaat.
  3. Nadat de bestelling is ontvangen krijgt u daarvan via de mail bericht.
  4. Nadat het verschuldigde bedrag is overgemaakt op IBAN NL64ABNA0499960106, ontvangt u de bestelling thuis.

Wanneer u de bestelling elders wilt ontvangen dit duidelijk aangeven.

Voor meer informatie en vragen stuur een mail naar: neem&lees@gereformeerdmaandblad.nl