Digitaal

Met toestemming van de auteurs zijn onderstaande artikelen en brochures vrij te downloaden voor eigen gebruik. Ook is het toegestaan deze door te geven aan derden.

Een financiële bijdrage ten bate van het WEERKLANK FONDS NEEM&LEES op rekening: IBAN NL64ABNA0499960106, wordt zeer op prijs gesteld.

 

AFSCHEIDING EN HERENIGING IN ZWOLLE

Op zaterdag 8 oktober 2016 zijn in het kader van een excursie naar de Plantagekerk te Zwolle een aantal lezingen gehouden. Tijdens de excursie stond een stukje kerkgeschiedenis in het bijzonder in Zwolle centraal.  De aanloop naar de (Zwolse) afscheiding in 1835 en de ontwikkelingen daarna tot  en met de hereniging van drie afgescheiden kerkverbanden in 1869.

Onder redactie van E.P. van Dijk voorzitter van de.Stichting Steunfonds Gereformeerde Theologie  zijn de inleidingen  van J. Boot, M. Daverschot en de bijdrage van ds. J.R. Visser gebundeld en uit gegeven in een brochure.

Deze kerkgeschiedenis schets is een samenvatting van  de brochure.

Ermelo, 14 november 2019

Stichting gereformeerd maandblad

A5 Samenvatting Afscheiding en hereniging in Zwolle