In voorbereiding

BOEKEN

Binnenkort verschijnt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMANUËL – BIJBELSTUDIEWERKBOEK  DEEL I

De Bijbel getuigt van Christus. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament ontmoet je Hem; dat heeft Hijzelf gezegd. Hij wil je door dat Woord en door zijn Geest steeds meer met Hem verbinden. Samen met al die gelovigen in het Oude en Nieuwe Testament.

Daarom kozen wij de naam Immanuelals titel voor de Bijbelstudies. Het is een van de namen waarmee in het Oude Testament al naar de Here Jezus verwezen werd; in Matteüs 1:22-23 noemt Gods engel deze naam als vervulling van Jesaja’s profetie (Jesaja 7:14). Die naam betekent: ‘God-met-ons’. Want door Hem is God bij ons en leidt Hij ons leven.

Met deze Bijbelstudies willen we je stimuleren zelf regelmatig in de Bijbel te lezen en na te denken over wat je gelezen hebt (zie Psalm 1:2). Ze zijn oorspronkelijk geschreven voor jongeren, voor voorstudie en bespreking ‘op vereniging’ (dat is te zien aan de indeling: voorstudievragen, tips bij de bespreking, aanvullingen). Maar ze zijn natuurlijk ook in een andere setting te gebruiken. We ruimen veel plaats in voor de Bijbelse geschiedenis, maar daarnaast bespreken we ook andere delen van de Bijbel, zoals psalmen, profetieën, gelijkenissen, brieven. Dit eerste deeltje gaat over Abraham en over gelijkenissen van de Here Jezus.

* Fonds NEEM&LEES

* ISBN 978-90-8281 80-7-9

* Ca. 94 bladzijden

* Prijs €

 

ORGAANDONATIE

Dit boek bevat twee bijdragen over orgaandonatie in verband met de Wet op de orgaandonatie. Deze wet is van belang voor de vraag of burgers vooraf wel of geen toestemming willen geven voor de donatie van één of meer van hun organen na hun dood en welke redenen ze daarvoor kunnen hebben.

De eerste bijdrage is geschreven vanuit een juridische invalshoek, auteur is mr. Elisabeth P. van Dijk. De tweede bijdrage bevat een ethische beoordeling geschreven door ds. Rob Visser.

De bijdragen zijn een uitwerking van artikelen over dit onderwerp in WEERKLANK.

* Fonds NEEM&LEES

* ISBN 978-90-8281 80-6-2

* Ca. 60 bladzijden

* Prijs € 8,75 excl. verzendkosten

 

EEN EEUWIG VERBOND

In 1984 verscheen van de hand van J. Kamphuis het boek “Een eeuwig verbond”.

Het boek bestaat uit twee delen:

Het eerste deel: ‘Om het recht van het verbond’,  handelt  over de strijd over het Verbond in de Gereformeerde Kerken in Nederland rondom de Vrijmaking van 1944. Het tweede deel: ‘Leven in het verbond’, gaat over de praktische kant van het verbond.

Het Fonds NEEM & LEES vindt het belangrijk de inhoud van dit boek opnieuw onder de aandacht te brengen  en verzorgt daarom een heruitgave.

* Fonds NEEM&LEES

* ISBN 978-90-8281 80-5-5

* Ca. 170 bladzijden

* Prijs € 15,75 excl. verzendkosten

 

BROCHURE