Laatst verschenen

WOORDEN VAN VREDE

In ‘Woorden van vrede’ zijn 23 door ds. L. Heres  geschreven overdenkingen over verschillende Bijbelteksten gebundeld. Het betreft een gedeeltelijke heruitgave.

* Fonds NEEM&LEES

* ISBN 978-90-828180-4-8

* 68 bladzijden

* Prijs € 8,75 excl. verzendkosten

AFSCHEIDING EN HERENIGING IN ZWOLLE

Op zaterdag 8 oktober 2016 zijn in het kader van een excursie naar de Platagekerk te Zwolle een aantal lezingen gehouden. Tijdens de excursie stond een stukje kerkgeschiedenis in het bijzonder in Zwolle centraal.  De aanloop naar de (Zwolse) afscheiding in 1835 en de ontwikkelingen daarna tot  en met de hereniging van drie afgescheiden kerkverbanden in 1869.

In deze bundel zijn de inleidingen  van J. Boot, M. Daverschot en de bijdrage van ds. J.R. Visser opgenomen. Het geheel is tot stand gekomen onder redactie van E.P. van Dijk voorzitter van de.Stichting Steunfonds Gereformeerde Theologie

De bundel is ook te gebruiken als kerkgeschiedenisschets op de bijbelstudieverenigingen.

 • ISBN 978-90-828180-3-1
 • 68 bladzijden
 • Prijs € 8,75 excl. verzendkosten
 • te bestellen via deze site

Een samenvatting van deze bundel is beschikbaar onder FONDS NEEM&LEES ‘digitaal’

 

OP WEG NAAR HET HEILIG AVONDMAAL

In het kerkelijke seizoen 2014-2015 behandelde ds. Heres het klassieke avondmaalsformulier in de vorm van overdenkingen in het kerkblad van de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht e.o. Naderhand zijn de overdenkingen gebundeld en verwerkt tot een boekje dat ds. Heres eerder in eigen beheer heeft uitgegeven. Auteur:  ds. L. Heres Uitgever: Stichting gereformeerd maandblad. WEERKLANK-FONDS NEEM&LEES

 • ISBN 978-90-8281 80-2-4
 • 59 bladzijden
 • Prijs € 8,75 excl. verzendkosten.
 • Te bestellen via deze site

 

DE BIJBEL ANDERS LEZEN?

Nieuwe hermeneutiek in het licht van de Schrift

Referatenbundel, Congres 2 juni 2018

Op zaterdag 2 juni werd in Harderwijk een congres georganiseerd door de GKN deputaten begeleiding studenten.

Het thema van het congres was: De Bijbel anders lezen? Nieuwe hermeneutiek in het licht van de schrift. Het congres telde zo’n 100 deelnemers. Omdat er veel vragen waren om alles wat er is gezegd nog eens rustig door te lezen is er een referatenbundel samengesteld. In deze bundel zijn de lezingen van dr. A. Bas uit Kampen, ds. L. Heres uit Papendrecht, ds. J.R. Visser uit Staphorst en ds. R. van der Wolf uit Hardenberg opgenomen.

Ook heeft de lezing die ds. R. van der Wolf eerder over dit onderwerp in Harderwijk had gehouden een plaats in de bundel gekregen

Auteurs: dr. A. Bas, ds. L. Heres, ds. J.R. Visser en ds. R. van der Wolf Uitgever: Stichting gereformeerd maandblad. WEERKLANK-FONDS NEEM&LEES

 • ISBN 978-90-828180-1-7
 • 74 bladzijden.
 • Prijs € 8,75 excl. verzendkosten.
 • Te bestellen via deze site

GELOOFSVERDIEPING MET DE DORDTSE LEERREGELS

De inhoud van dit boekje is, zo schrijft de auteur in een voorwoord, te verdelen in twee hoofddelen. De eerste drie hoofdstukken vormen samen één geheel onder de titel ‘Geloofsverdieping met de Dordtse Leerregels’. Ze schetsen iets van de historische en theologische achtergrond van dit jongste belijdenisgeschrift.

Het tweede hoofddeel bestaat uit vier hoofdstukken waarin de verschillende hoofdstukken van de Dordste Leerregels achtereenvolgens besproken worden. Het zijn geen uitputtende behandelingen van de Leerregels, maar de hoofdaccenten worden naar voren gehaald.

Dit gebeurt door ze toe te passen op ontwikkelingen die vandaag actueel zijn, zoals de tijdgeest waarin we leven, de ‘evangelische beweging’, het verbondsautomatisme en de bevindelijke gereformeerden.

De uitgave betreft een bundeling van eerder in WEERKLANK/KATERN verschenen artikelen

Auteur: ds. L. Heres Uitgever: Stichting gereformeerd maandblad. WEERKLANK-FONDS NEEM&LEES

 • ISBN 978-90-828180-0-0
 • 74 bladzijden.
 • Prijs € 8,75 excl. verzendkosten.
 • Te bestellen via deze site