Laatst verschenen

OP WEG NAAR HET HEILIG AVONDMAAL

In het kerkelijke seizoen 2014-2015 behandelde ds. Heres het klassieke avondmaalsformulier in de vorm van overdenkingen in het kerkblad van de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht e.o. Naderhand zijn de overdenkingen gebundeld en verwerkt tot een boekje dat ds. Heres eerder in eigen beheer heeft uitgegeven.

Auteur:  ds. L. Heres
Uitgever: Stichting gereformeerd maandblad.
WEERKLANK-FONDS NEEM&LEES

 • ISBN 978-90-8281 80-2-458 bladzijden.
 • 59 bladzijden
 • Prijs € 8,75 excl. verzendkosten.
 • Te bestellen via deze site

 

DE BIJBEL ANDERS LEZEN?

Nieuwe hermeneutiek in het licht van de Schrift

Referatenbundel, Congres 2 juni 2018

Op zaterdag 2 juni werd in Harderwijk een congres
georganiseerd door de GKN deputaten begeleiding studenten.

Het thema van het congres was: De Bijbel anders lezen? Nieuwe hermeneutiek in het licht van de schrift. Het congres telde zo’n 100 deelnemers. Omdat er veel vragen waren om alles wat er is gezegd nog eens rustig door te lezen is er een referatenbundel samengesteld. In deze bundel zijn de lezingen van dr. A. Bas uit Kampen, ds. L. Heres uit Papendrecht, ds. J.R. Visser uit Staphorst en ds. R. van der Wolf uit Hardenberg opgenomen.

Ook heeft de lezing die ds. R. van der Wolf eerder over dit onderwerp in Harderwijk had gehouden een plaats in de bundel gekregen

Auteurs: dr. A. Bas, ds. L. Heres, ds. J.R. Visser en ds. R. van der Wolf
Uitgever: Stichting gereformeerd maandblad.
WEERKLANK-FONDS NEEM&LEES

 • ISBN 978-90-828180-1-7
 • 74 bladzijden.
 • Prijs € 8,75 excl. verzendkosten.
 • Te bestellen via deze site

GELOOFSVERDIEPING MET DE DORDTSE LEERREGELS

De inhoud van dit boekje is, zo schrijft de auteur in een voorwoord, te verdelen in twee hoofddelen. De eerste drie hoofdstukken vormen samen één geheel onder de titel ‘Geloofsverdieping met de Dordtse Leerregels’. Ze schetsen iets van de historische en theologische achtergrond van dit jongste belijdenisgeschrift.

Het tweede hoofddeel bestaat uit vier hoofdstukken waarin de verschillende hoofdstukken van de Dordste Leerregels achtereenvolgens besproken worden. Het zijn geen uitputtende behandelingen van de Leerregels, maar de hoofdaccenten worden naar voren gehaald.

Dit gebeurt door ze toe te passen op ontwikkelingen die vandaag actueel zijn, zoals de tijdgeest waarin we leven, de ‘evangelische beweging’, het verbondsautomatisme en de bevindelijke gereformeerden.

De uitgave betreft een bundeling van eerder in WEERKLANK/KATERN verschenen artikelen

Auteur: ds. L. Heres
Uitgever: Stichting gereformeerd maandblad.
WEERKLANK-FONDS NEEM&LEES

 • ISBN 978-90-828180-0-0
 • 74 bladzijden.
 • Prijs € 8,75 excl. verzendkosten.
 • Te bestellen via deze site