Laatst verschenen

EEN EEUWIG VERBOND

In 1984 verscheen van de hand van J. Kamphuis het boek “Een eeuwig verbond”.

Het boek bestaat uit twee delen:

Het eerste deel: ‘Om het recht van het verbond’,  handelt  over de strijd over het Verbond in de Gereformeerde Kerken in Nederland rondom de Vrijmaking van 1944. Het tweede deel: ‘Leven in het verbond’, gaat over de praktische kant van het verbond.

Het Fonds NEEM & LEES vindt het belangrijk de inhoud van dit boek opnieuw onder de aandacht te brengen  en verzorgt daarom een heruitgave.

* Fonds NEEM&LEES

* ISBN 978-90-8281 80-5-5

* Ca. 170 bladzijden

* Prijs € 15,75 excl. verzendkosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMANUËL – BIJBELSTUDIEWERKBOEK  DEEL I

De Bijbel getuigt van Christus. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament ontmoet je Hem; dat heeft Hijzelf gezegd. Hij wil je door dat Woord en door zijn Geest steeds meer met Hem verbinden. Samen met al die gelovigen in het Oude en Nieuwe Testament.

Daarom kozen wij de naam Immanuelals titel voor de Bijbelstudies. Het is een van de namen waarmee in het Oude Testament al naar de Here Jezus verwezen werd; in Matteüs 1:22-23 noemt Gods engel deze naam als vervulling van Jesaja’s profetie (Jesaja 7:14). Die naam betekent: ‘God-met-ons’. Want door Hem is God bij ons en leidt Hij ons leven.

Met deze Bijbelstudies willen we je stimuleren zelf regelmatig in de Bijbel te lezen en na te denken over wat je gelezen hebt (zie Psalm 1:2). Ze zijn oorspronkelijk geschreven voor jongeren, voor voorstudie en bespreking ‘op vereniging’ (dat is te zien aan de indeling: voorstudievragen, tips bij de bespreking, aanvullingen). Maar ze zijn natuurlijk ook in een andere setting te gebruiken. We ruimen veel plaats in voor de Bijbelse geschiedenis, maar daarnaast bespreken we ook andere delen van de Bijbel, zoals psalmen, profetieën, gelijkenissen, brieven. Dit eerste deeltje gaat over Abraham en over gelijkenissen van de Here Jezus.

* Fonds NEEM&LEES

* ISBN 978-90-8281 80-7-9

* Ca. 94 bladzijden

* Prijs € 8,75 excl. verzendkosten

 

ORGAANDONATIE

Dit boek bevat twee bijdragen over orgaandonatie in verband met de Wet op de orgaandonatie. Deze wet is van belang voor de vraag of burgers vooraf wel of geen toestemming willen geven voor de donatie van één of meer van hun organen na hun dood en welke redenen ze daarvoor kunnen hebben.

De eerste bijdrage is geschreven vanuit een juridische invalshoek, auteur is mr. Elisabeth P. van Dijk. De tweede bijdrage bevat een ethische beoordeling geschreven door ds. Rob Visser.

De bijdragen zijn een uitwerking van artikelen over dit onderwerp in WEERKLANK.

* Fonds NEEM&LEES

* ISBN 978-90-8281 80-6-2

* Ca. 60 bladzijden

* Prijs € 8,75 excl. verzendkosten

 

WOORDEN VAN VREDE

In ‘Woorden van vrede’ zijn 23 door ds. L. Heres  geschreven overdenkingen over verschillende Bijbelteksten gebundeld. Het betreft een gedeeltelijke heruitgave.

* Fonds NEEM&LEES

* ISBN 978-90-828180-4-8

* 68 bladzijden

* Prijs € 8,75 excl. verzendkosten

AFSCHEIDING EN HERENIGING IN ZWOLLE

Op zaterdag 8 oktober 2016 zijn in het kader van een excursie naar de Platagekerk te Zwolle een aantal lezingen gehouden. Tijdens de excursie stond een stukje kerkgeschiedenis in het bijzonder in Zwolle centraal.  De aanloop naar de (Zwolse) afscheiding in 1835 en de ontwikkelingen daarna tot  en met de hereniging van drie afgescheiden kerkverbanden in 1869.

In deze bundel zijn de inleidingen  van J. Boot, M. Daverschot en de bijdrage van ds. J.R. Visser opgenomen. Het geheel is tot stand gekomen onder redactie van E.P. van Dijk voorzitter van de.Stichting Steunfonds Gereformeerde Theologie

De bundel is ook te gebruiken als kerkgeschiedenisschets op de bijbelstudieverenigingen.

 • ISBN 978-90-828180-3-1
 • 68 bladzijden
 • Prijs € 8,75 excl. verzendkosten
 • te bestellen via deze site

Een samenvatting van deze bundel is beschikbaar onder FONDS NEEM&LEES ‘digitaal’

 

OP WEG NAAR HET HEILIG AVONDMAAL

In het kerkelijke seizoen 2014-2015 behandelde ds. Heres het klassieke avondmaalsformulier in de vorm van overdenkingen in het kerkblad van de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht e.o. Naderhand zijn de overdenkingen gebundeld en verwerkt tot een boekje dat ds. Heres eerder in eigen beheer heeft uitgegeven. Auteur:  ds. L. Heres Uitgever: Stichting gereformeerd maandblad. WEERKLANK-FONDS NEEM&LEES

 • ISBN 978-90-8281 80-2-4
 • 59 bladzijden
 • Prijs € 8,75 excl. verzendkosten.
 • Te bestellen via deze site

 

DE BIJBEL ANDERS LEZEN?

Nieuwe hermeneutiek in het licht van de Schrift

Referatenbundel, Congres 2 juni 2018

Op zaterdag 2 juni werd in Harderwijk een congres georganiseerd door de GKN deputaten begeleiding studenten.

Het thema van het congres was: De Bijbel anders lezen? Nieuwe hermeneutiek in het licht van de schrift. Het congres telde zo’n 100 deelnemers. Omdat er veel vragen waren om alles wat er is gezegd nog eens rustig door te lezen is er een referatenbundel samengesteld. In deze bundel zijn de lezingen van dr. A. Bas uit Kampen, ds. L. Heres uit Papendrecht, ds. J.R. Visser uit Staphorst en ds. R. van der Wolf uit Hardenberg opgenomen.

Ook heeft de lezing die ds. R. van der Wolf eerder over dit onderwerp in Harderwijk had gehouden een plaats in de bundel gekregen

Auteurs: dr. A. Bas, ds. L. Heres, ds. J.R. Visser en ds. R. van der Wolf Uitgever: Stichting gereformeerd maandblad. WEERKLANK-FONDS NEEM&LEES

 • ISBN 978-90-828180-1-7
 • 74 bladzijden.
 • Prijs € 8,75 excl. verzendkosten.
 • Te bestellen via deze site

GELOOFSVERDIEPING MET DE DORDTSE LEERREGELS

De inhoud van dit boekje is, zo schrijft de auteur in een voorwoord, te verdelen in twee hoofddelen. De eerste drie hoofdstukken vormen samen één geheel onder de titel ‘Geloofsverdieping met de Dordtse Leerregels’. Ze schetsen iets van de historische en theologische achtergrond van dit jongste belijdenisgeschrift.

Het tweede hoofddeel bestaat uit vier hoofdstukken waarin de verschillende hoofdstukken van de Dordste Leerregels achtereenvolgens besproken worden. Het zijn geen uitputtende behandelingen van de Leerregels, maar de hoofdaccenten worden naar voren gehaald.

Dit gebeurt door ze toe te passen op ontwikkelingen die vandaag actueel zijn, zoals de tijdgeest waarin we leven, de ‘evangelische beweging’, het verbondsautomatisme en de bevindelijke gereformeerden.

De uitgave betreft een bundeling van eerder in WEERKLANK/KATERN verschenen artikelen

Auteur: ds. L. Heres Uitgever: Stichting gereformeerd maandblad. WEERKLANK-FONDS NEEM&LEES

 • ISBN 978-90-828180-0-0
 • 74 bladzijden.
 • Prijs € 8,75 excl. verzendkosten.
 • Te bestellen via deze site