Het verbond met Abraham – en wij

H
Het doopformulier citeert Genesis 17 : 7 (Geref. Kerkboek, p. 514-515). Daar zegt de HERE tegen Abraham: “Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn.” Paulus noemt Abraham de vader van alle gelovigen (bijvoorbeeld in Romeinen 4 : 9-12): al degenen die in de Here Jezus Christus geloven, ook niet-Joden, zijn kinderen van Abraham. Dus ook wij. Het is duidelijk: God nam het initiatief voor dat verbond met Abraham. En ook bij Isaäk was Hij de eerste: voor hij er iets van konden begrijpen, werd hij door de besnijdenis in dat verbond opgenomen. Zo worden nu nog steeds kinderen van gelovigen door de doop in het verbond opgenomen. Maar wat houdt dat precies in voor ons? Jasper Klapwijk geeft een mooi overzicht in Het goede nieuws van het Oude Testament (2e druk, 2009). Het is de moeite waard om p. 38-42 hierover te lezen. Tip: misschien staat het bij jou (of je ouders) in de kast.  Wij geven hier een (te korte) samenvatting van zijn schema (op p.40-41):
Abraham De gelovige nu
God kiest en roept: Hij koos Abraham (met zijn familie). Niet omdat hij beter was dan anderen (Joz. 24:2-3). Hij riep hem naar het beloofde land: apart gezet. Hij koos ook mij (Rom. 8:29-30, 1 Pt. 2:9-10). Niet omdat ik beter was dan anderen (Ef. 2:8-9). Hij riep mij uit het duister in het licht: apart gezet (2 Tim. 1:9).
God geeft zijn belofte: Hij beloofde hem veel nakome­lingen, in het land Kanaän (maar zie Hebr. 11:9, 13-16). En: ‘Jouw God en die van je nakomelingen’. Veel volken, Joden en niet-Joden, ‘straks’ op de nieuwe aarde (zie ook hier: Hebr. 11:9, 13-16). En: ‘Jouw God en die van je nakomelingen’ (Hand. 2:39).
God vraagt geloof en vertrouwen: dat Hij zijn belofte zou waarmaken; het kwam op geloof aan! 1. land waar hij vreemdeling was, 2. kind, ook als hij het moet offeren 3. Wie het verbond verbreekt, krijgt te maken met Gods toorn dat Hij zijn belofte zal waarmaken; het komt op geloof aan! 1. aarde waar we vreemdeling zijn, 2. ook op de proef gesteld, 3. ook Gods toorn als je het verbond verbreekt (1 Pt. 4:17)
God geeft een teken bij die relatie: Besnijdenis Doop
Een goed idee: met deze lijnen in je achterhoofd het doopformulier lezen. Dit slaat ook op jou! (HVB)

Tags

Categories