Exodus als christelijk boek

E

Heel de Bijbel spreekt over Christus. Dat weten we, omdat Hij het zelf heeft gezegd (Johannes 5:39). Maar hoe kun je dat nu ontdekken in het boek Exodus?

Een belangrijk handvat is: let op de geweldige dingen de HERE doet in dit boek, en besef  tegelijk hoe ontoereikend dat alles nog bleek te zijn.

Toelichting:

Wat heeft de HERE zijn macht overweldigend  laten zien, toen Hij zijn volk uit de slavernij in Egypte bevrijdde! Wat een geduld heeft Hij vervolgens met dat mopperende volk in de woestijn! Hoe dicht komt Hij wonen bij dat volk! En hoe indrukwekkend is ook het pleidooi dat Mozes als middelaar voert!
En deze machtige, geduldige, trouwe en heilige God is door Christus onze God. Hij is nog steeds zo.

Maar tegelijk: hoe ontoereikend is het wat er gebeurt in Exodus. Want de Israëlieten worden wel bevrijd van menselijke onderdrukkers, maar ze blijven een zondig, opstandig volk. In antwoord op het pleidooi van Mozes gaat de HERE ook na de zonde met het gouden kalf toch weer met hen mee; Hij komt zelfs wel wonen in de tabernakel. Maar Israël blijft zondig, en dan vallen er in de verdere reis door de woestijn heel veel doden, vanwege Israëls opstandigheid. Uiteindelijk komt het volk toch in het beloofde land. Maar ook daar blijft het volk zondigen, en dat loopt uit op de ballingschap.

Het is duidelijk dat er meer nodig is dan alles wat er in Exodus gebeurt.
Zoals Jeremia en Paulus later uitleggen: Israël kreeg een wet, geschreven op steen. Maar dat was niet genoeg: die wet moest in hun hart geschreven worden. Ze moesten van binnen veranderd worden (Jeremia 31:31-34; 2 Korintiërs 3:2-11).
Die prachtige tabernakel was ook niet meer dan een plaatje, een afbeelding van het volmaakte dat komen moest. Zo was ook de middelaar Mozes lang niet toereikend. Zelfs hij kan het beloofde land uiteindelijk niet binnengaan, vanwege zijn eigen zonde.

Zo laat Exodus heel veel zien van wat de HERE wil: Hij wil echt een koninklijk priesterschap hebben, een heilig volk dat zijn speciaal eigendom is (Exodus 19:5-6; 1 Petrus 2:9; Openbaring 1:6; 5:10). Maar er moest veel meer gebeuren dan Hij in Exodus al deed; er was een grotere Redder nodig dan Mozes. In Gods Naam (34:6-7) zit die spanning: enerzijds genadig en barmhartig, anderzijds de zonde niet ongestraft. Een spanning die pas wordt opgelost in de kruisdood van de grote Middelaar Jezus Christus, het Lam van God.

Exodus is een prachtig en leerzaam boek, maar vooral als je het ziet in het volle licht dat door Jezus Christus is gekomen.

(JPCV)

 

Tags

Categories