Schets 13 – Kerk in de woestijn

S

Na de serie over Exodus maken we even pas op de plaats. Want Bijbelverhalen worden ons niet puur als een verhaal verteld, ze hebben ook een boodschap: voor ons als kerk van Christus en voor ons persoonlijk. Maar hoe kom je erachter wat die boodschap is? Vooral door te letten op signalen in het verhaal en op andere bijbelgedeelten die erop teruggrijpen. Omgekeerd krijg je ook via die geschiedenis meer inzicht in die andere bijbelgedeelten, zelfs in het moeilijke boek Openbaring.
Want de Bijbel is geen losse verzameling van 66 boeken. Deze boeken zijn samen het Woord van God. Hij heeft deze wereld geschapen, Hij leidt ook de geschiedenis. En Hij heeft ons de Bijbel gegeven om Hem en zijn werk steeds beter te leren kennen. Zo vinden we de herinnering aan Israëls uittocht en woestijnreis door de hele Bijbel terug. We bekijken twee voorbeelden.

Inleiding op de schetsen 13 en 14

In de Bijbel wordt het leven van de kerk en van ons christenen soms getekend als een woestijnleven, en het einddoel van dat leven als: het beloofde land of Gods rust binnengaan. Een mooi voorbeeld hoe actueel de geschiedenis van het oude Israël ook voor ons is.

Schets 13 – Kerk in de woestijn

In de schetsen 7-12 hebben we gezien hoe de HERE zijn volk uit Egypte verloste, en bij de Horeb zijn verbond met hen sloot, en hoe zij na de bouw van de tabernakel verder trokken naar het beloofde land.
Veertig jaar hebben ze in de woestijn geleefd. Dat het zo lang duurde, hadden ze helemaal aan zichzelf te wijten (zie schets 14). Maar al die jaren was de HERE erbij. Hij trok voor hen uit in wolk- en vuurkolom en was in de tabernakel in hun midden. En al die tijd ontbrak het hun niet aan de basisbehoeften: eten, drinken en kleding.
Ook verderop in de Bijbel komen we de woestijn tegen. Letterlijk, als droog, dor, onvruchtbaar land, maar ook als beeld voor het leven van de kerk in deze wereld. Wat betekent dat voor ons?

Voorstudie
Lees in de week voor de bespreking de aangegeven bijbelgedeelten en probeer de vragen te beantwoorden.

 1. Deuteronomium 8:1-6, 15-16: Terugblik op Israëls woestijntijd.
  a. (1) Israël moest Gods verbond naleven, zijn wetten onderhouden. Wat zou het gevolg zijn als ze dat gehoorzaam deden? (3 of 4 beloften)
  b. (2-3, 15-16) Welk doel had de HERE met de moeilijkheden onderweg? En welke les moesten ze leren? Een moeilijke les, denk je?
  c. (4) We zagen in de vorige schetsen al dat God eten gaf in de woestijn (zie vs. 3), hier lees je dat Hij ook door een ander wonder voor hen zorgde. Hoe?
  d. (5-6) De vergelijking in vs. 5 vind je ook (bijvoorbeeld) in Spreuken 3:11-12 en Hebreeën 12:7-11. Beleef jij jouw relatie met God ook zo?
 2. Openbaring 12:1-18: De vrouw en de draak.
  Een visioen vol beelden die we kunnen duiden vanuit de rest van de Bijbel.
  a. (1-5; ook vs. 9 en Genesis 3:15) Wie is de draak? De vrouw? Het kind? Herken je wat er over het kind gezegd wordt in vs. 5a (citaat uit een psalm)?
  b. (7-12) Wat doet de draak op aarde (zie 9)? En wat deed hij in de hemel voordat hij daaruit verdreven werd (10b)?
  Nu spookt hij dus op aarde rond (12). Wat zal hij daar proberen, denk je?
  Waarop slaat ‘zij’ in vs. 11? En hoe hebben zij de draak overwonnen?
  c. (6, 13-14) De vrouw vlucht naar de woestijn; hoe? Daar heeft zij ‘een plaats’, waar zij onderhouden wordt. Vul dat eens in vanuit vraag 1c.
  d. Hoe lang duurt haar verblijf, volgens vs. 6 en 14? Rekensommetje: hoeveel (symbolische) jaren zijn dat, als elke maand 30 dagen telt (zie ook 13:5)?
  e. (15-18) Hoe wordt de volgende aanval van de draak afgeslagen? En wat is hij nu van plan (vgl. 11-12)?
  f. Probeer deze ‘film’ nu in ons leven te projecteren: Word je bang voor die draak? En als die vrouw de kerk is, is vs. 14 dan een troost voor je? Hoe zal God ons onderhouden?
 3. De kerk in de woestijn, ingekleurd vanuit de evangeliën.
  a. Matteüs 6:25-34: Gods kind leeft uit Gods hand, hoe? Zoek jij ook allereerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid? Of toch vooral een fijn leven voor jezelf? Ja, je zult echt moeten kiezen, zie 6:19-24.
  b. Marcus 10:28-31: Jezus volgen heeft consequenties: ‘alles’ prijsgeven. Je zult dan toch ‘niets’ tekort komen. Maar verwacht geen luxe. Ga je ervoor?
  c. Lucas 14:25-33: Ook hier stelt Jezus je voor de keus: wil je bij Hem horen, wees er dan op voorbereid dat veel andere dingen je neus voorbijgaan. Zelfs dat je gehaat en vervolgd wordt. Heb je de afweging al gemaakt?
 4. Jesaja 35. De woestijn zal bloeien!
  a. (1-4) Weer: de woestijn als beeld. Wat gebeurt er in een dor en droog land, in steppen en woestijnen, als het flink geregend heeft? (De toepassing staat erbij.)
  De bloei wordt ingevuld vanaf vs. 3: Waar mogen moedeloze mensen naar uitzien?
  b. (5-6) Wanneer was het begin van de vervulling van deze profetie zichtbaar (zie Matteüs 11:5)? Het waren ‘tekenen’ van het komende Koninkrijk. Wat werkten ze uit (Johannes 12:37-38)?
  c. (5-10) Het is duidelijk dat de volkomen vervulling pas komt als Christus terugkomt op de wolken. De kerk in de woestijn kijkt ernaar uit: ‘Stil maar, wacht maar…”. Jij ook?

Bespreking
Zingen vooraf: Psalm 105:2, 18, 19
Aan het eind: Psalm 63:1-3

 1. Bespreek de voorstudievragen.
 2. Kijk daarbij ook naar de tips en aanvullingen op de website.

HVB

Tags

Categories