TagRuth

Schets 36: Ruth en Boaz (vervolg van schets 35)

S

Inleiding

RUTH is een belangrijk vervolg op Richteren. We lezen hoe de HERE toch ook midden in die donkere tijd de oprechte liefde voor Hem en de kennis van zijn goede wetten bewaard heeft: er waren ook nog ‘oprechte’ Israëlieten. En uit de familie die we hier ontmoeten, zou die goede koning, de ‘man naar Gods hart’ voortkomen.

Tips voor (voorstudie en) bespreking van schets 35

T

Bij vraag 1:

a. Veel christenen willen tegenslagen en problemen in ons leven vooral niet zien als straf van God (zoals je in het OT nogal eens leest), hoogstens als waarschuwing. Bijvoorbeeld met een beroep op HC v/a 42. Bespreek eens: hoe zien jullie dat?
Wat is een valkuil, als je voor langere tijd in een (in ons geval) onchristelijk land leeft?

Tags

Categories