Archief

Verschenen katernen

Israël (12-2 maart 2024)

Vier artikelen van J. Peters over Israël en het volk van God naar aanleiding van een essay van de hand van prof. dr. W. van Vlastuin in 2023 uitgegeven als eindejaarsgeschenk van het Reformatorisch Dagblad

Ambtsdrager zijn, ook voor jongeren (12-1 januari 2024)

Referaten gehouden op de conferentie voor ambtsdragers in het Christelijk College Nassau Veluwe op zaterdag 21 oktober 2023 in Harderwijk

Lezingen gehouden op de ontmoetingsdag voor jongeren uit de DGK en GKN (11-3 november 2023)

De lezingen zijn gehouden op 7 oktober 2023 in ’t Harde

Gods vertrouwelijke omgang (11-2 april 2023)

De lezing is gehouden op 25 maart 2023 in Apeldoorn op de Landelijke Contactdag van de Gereformeerde Kerken Nederland

De toe-eigening van het heil (11-1 januari 2023)

Het referaat van prof. dr. W. van Vlastuin is gehouden op 22 oktober 2022 in ’t Harde tijdens de conferentie voor ambtsdragers in DGK en GKN

Geloofsvrijheid (10-1 juni 2022)

Lezing van ds. H. Drost gehouden op de Landelijke Contactdag van de Gereformeerde Kerken Nederland op zaterdag 14 mei 2021 in Apeldoorn

Kerk en Ambt (9-1 december 2021)

Referaten gehouden op de conferentie voor ambtsdragers in het Christelijk College Nassau Veluwe op zaterdag 2 oktober 2021 in Harderwijk

DIAKONIE, EEN HEER-LIJKE DIENST! (8-1 januari 2020)

Lezing van ds. A. de Jager gehouden op 17 oktober 2019 in Harderwijk en op 21 november 2019 in Emmeloord

CHRISTENVERVOLGING, VERWEG OF OOK DICHTERBIJ? (7-3 maart 2019)

Lezing van ds. E. Hoogendoorn gehouden op 9 maart 2019 op de Landelijke Contactdag van de GKN te Apeldoorn

DORDTSE LEERREGELS HOOFDSTUK III/IV in relatie tot ‘verbondsautomatisme’(6-5 mei 2018)

Lezing van ds. L. Heres gehouden op 30 januari 2018 te Amersfoort

DORDTSE LEERREGELS HOOFDSTUK II in relatie tot ‘de evangelische beweging‘ (6-3 maart 2018)

Lezing van ds. L. Heres gehouden op 21 november 2017 te Amersfoort

WAT MAG JE VAN EEN PREEK VERWACHTEN? (5-4 april 2017)

Lezing van J.P.C. Vreugdenhil gehouden op 17 maart in Assen en 7 april in Ede

KERKELIJKE EENHEID EN HET KRUIS (5-2 februari 2017)

Lezing van ds. L. Heres gehouden op 2 december 2016 in Assen en op 20 januari 2017 in Ede

HOE DUIDELIJK IS DE BIJBEL (5-1 januari 2017)

Lezing van J.P.C. Vreugdenhil gehouden op 11 november in Voorburg

ZIN EN FUNCTIE VAN DE BELIJDENIS/CONFESSIE (4-9 november 2016)

Lezing gehouden door ds. K. Folkersma op 7 oktober 2016 te Ede

GODS EER EN HET WELVAARTS- EN GENEZINGSEVANGELIE (4-4 april 2016)

Lezing van ds. Rob Visser gehouden op 11 maart 2016 in Ede en op 8 april 2016 in Rotterdam.

INNERLIJKE VERNIEUWING (4-3 maart 2016)

Inleiding van de heer E.H.J. Altena gehouden op 19 maart op de Landelijke Contactdag GKN te Wezep.

EREDIENST EN ONDERWIJZEN EN DOEN ONDERWIJZEN IN GEZIN EN KERK (3-4 |december 2015)

Lezing van ds. H.G. Gunnink gehouden op 13 november 2015 in Ede.

CHRISTUS EN DE REFORMATIE(3-3 |november 2015)

Lezing van ds. L. Heres gehouden op 30 oktober 2015 in Rotterdam

CHRISTEN BEN JE, ELKE SECONDE VAN DE DAG (3-2 | juni 2015)

Inleiding gehouden door J.F. Bos op de Landelijke Contact Dag 2015 in Hattem.

CRISTENDOM EN ISLAM – EEN VERGELIJKING (3-1 | januari 2015)

Deel 2 en deel 3

CRISTENDOM EN ISLAM – EEN VERGELIJKING (2-2 | november 2014)

Een artikel van Mario Tafferner dat hij schreef voor het tijdschrift BEKENNENDE KIRCHE. De vertaling is van P.Zijlstra.

WAT GELOVEN WIJ NU EIGENLIJK..?(2-1 | maart 2014)

Lezing van ds. L.Heres, gehouden op de Landelijke Contactdag van de Gereformeerde Kerken Nederland in de Open Poort te Hattem op 15 maart 2014

DE ZEKERHEID VAN HET GELOOF (1-3 | november 2013)

Een bijdrage van Maurits Vermeer te Dordrecht die zich in zijn vrije tijd veel bezig houdt met het lezen van theologische onderwerpen

SLAAF?! OVER ONZE DIENST AAN DE HERE (1-2 | juni 2013)

Een lezing van J.Peters gehouden op de Landelijke Contactdag van de Gereformeerde Kerken Nederland in de Open Poort te Hattem op 16 maart 2013

DIENEN ALS “BEDIENDE” (1-1 | april 2013)

Een lezing van de hand van ds. E. Hoogedoorn gehouden op de landelijke contactdag van de Gereformeerde Kerken Nederland in de Open Poort te Hattem op 16 maart 2013