ACTUEEL

Eind november verschijnt de nieuwe WEERKLANK.

In dit nummer o.a.:

 • een hoofdartikel over TRANSGENDER van de hand van ds. Rob Visser
 • van A. Jongeneel een Schriftoverdenking n.a.v. 1 Kronieken 28: 19: HET VOORBEELD VAN DE TEMPEL
 • een persschouw van ds. E. Hoogendoorn waarin hij onder het kopje Zijn wíj erop voorbereid? eenartikel van de hand vandrs.P.J.Vergunst in het nummer van 10 oktober jl. van ‘De Waarheidsvriend’ weergeeft. Het artikel gaat over christenvervolging ver weg en ook dichterbij. Belangrijke stof tot nadenken  in de situatie waarin wij vandaag als christenen leven.Hetartikeldraagtdekop:Onrecht heerst op aarde
 • in de rubriek kerkgeschiedenis  het tweede artikel LEREN VAN DE GESCHIEDENIS, DS. NICOLAAS SCHOTSMAN (1754-1822) EN ZIJN ‘EERE-ZUIL’ VOOR DE DORDTSE SYNODE , door mr. Marianne Daverschot
 • In varia schrijft drs. J.P.C. Vreugdenhil Over evolutie en religie. Dit o.a. n.a.v. de Leidse verklaring over evolutie en religie ondertekend op 30 oktober 2018 in Amsterdam door een internationaal gezelschap van theologen, filosofen en natuurwetenschappers.
 •  

Laatst verschenen WEERKLANK

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: KERK VAN CHRISTUS, door ds. A. Bas.
 • Uit de Schrift : DANKBAARHEID MAAKT RIJK, GULZIGHEID ARM, schriftoverdenking over Psalm 78: 18 en 31 door ds. E. Hoogendoorn.
 • In de rubriek Zorg ethiek recht : ORGAANDONATIE, WETTELIJK GEREGELD (2), ASPECTEN VAN DE UITVOERING, door mr. Elisabeth P. van Dijk.
 • In kerkgeschiedenis LEREN VAN DE GESCHIEDENIS, DS. NICOLAAS SCHOTSMAN (1754-1822) EN ZIJN ‘EERE-ZUIL’ VOOR DE DORDTSE SYNODE (1), door mr. Marianne Daverschot
 • DE DRIE H’S, halen , hebben en houden, in  In de Branding door ds. Rob Visser.
 • In Onderwijs, WIJSHEID EN ONDERWIJSVRIJHEID, door Erna en Kor Stelma
 • Immanuel-God met ons, Schetsen voor bijbelstudieverenigingen.
  • SCHETS 21 – Het beloofde land veroverd
  • SCHETS 22 – Israël ontvangt zijn erfdeel van de HERE
 •