ANBI informatie

De naam van de instelling

Stichting gereformeerd maandblad, opgericht 22 oktober 2012
Studiegroep Midden Nederland

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

852066430

Post- of bezoekadres van de instelling

E. den Herderstraat 2 3841 KX Harderwijk

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI

De stichting heeft ten doel: het in overeenstemming met de gereformeerde belijdenis geven van voorlichting, verstrekken van informatie, beoordelen van ontwikkelingen, toerusten vanuit het onfeilbare Woord van God en het bevorderen van het gereformeerde samenleven. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: – het (doen) uitgeven van een gereformeerd maandblad; -het (doen) organiseren van activiteiten en/of (regionale) voorlichtingsavonden en ( studie) bijeenkomsten; – zowel nationaal als internationaal- al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

 • Doen verschijnen van het maandblad Weerklank, circa 10 keer per jaar.
 • Doen verschijnen WeerklankKatern, circa 4 keer per jaar.
 • Beleggen van en ondersteunen bij het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, openbaar en besloten circa 4 keer per jaar.
 • Organiseren van lezingen
 • Ondersteunen organisatie Landelijke contactdag GKN, 1 keer per jaar.
 • Werven geld via abonnementen, giften- via maandblad en sites, collecten op bijeenkomsten.
 • Beheer financiën middels bankrekening en spaarrekening.
 • Besteden financiële middelen uitsluitend voor gemaakte kosten
 • Ondersteunen bij het organiseren van congressen en bijbelstudieweekenden voor jongeren.
 • Ondersteunen bij (digitaal) verspreiden van artikelen en boeken die aansluiten bij de doelstelling
 • Fondsvorming uitgeven en heruitgeven artikelen, brochures en boeken
 • Uitgeven en heruitgeven brochures en boeken dan wel het ondersteunen daarbij

De functie van de bestuurders

Voorzitter, secretaris, penningmeester

De namen van de bestuurders

 • E.J. van Baardewijk, voorzitter
 • H. Janssen, penningmeester
 • E. Haaksma, secretaris
 • J.F. de Leeuw

Het beloningsbeleid

Alle werkzaamheden van bestuurders en redactie en medewerkers van het maandblad Weerklank worden pro deo verricht. Gemaakte reiskosten en onkosten komen in aanmerking voor vergoeding.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

2013

Het maandblad Weerklank is in 2013 8 keer uitgekomen. Weerklank Katern 2 keer. In 2013 zijn 3 studie/voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in Lisse, Amersfoort en Zuidhorn. In 2013 is in maart ondersteuning verleend bij het organiseren van een GKN Landelijke contactdag.

2014

Het maandblad Weerklank is in 2014 8 keer uitgekomen. Weerklank Katern 2 keer. In 2014 zijn 3 studie/voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in Assen,Ede en Ermelo. In 2014 is in maart ondersteuning verleend bij het organiseren van een GKN Landelijke contactdag.

2015

Het maandblad Weerklank is in 2015 9 keer uitgekomen. Weerklank Katern 4 keer. In 2015 zijn 7 studie/ voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in Amersfoort, Apeldoorn, Harderwijk, Zwolle, Enschede,  Ede en Bunschoten-Spakenburg. In 2015 is ondersteuning verleend bij het organiseren van een GKN Landelijke contactdag. Gestart is met het organiseren van lezingen in Ede en Rotterdam

2016

Het maandblad Weerklank is in 2016 10 keer uitgekomen. Weerklank Katern 4 keer. In 2016 zijn 6 lezingen gehouden in Assen, Ede,  Rotterdam en Voorburg. In 2016 is ondersteuning verleend bij het organiseren van een Landelijke contactdag in Bunschoten Spakenburg en de GKN Landelijke contactdag.

2017

Het maandblad Weerklank is in 2017 10 keer uitgekomen. Weerklank Katern 3 keer. In 2017 zijn 3 lezingen gehouden in Assen, Ede en Voorburg. In 2017 is ondersteuning verleend bij het organiseren van  de GKN Landelijke contactdag.

2018

Het maandblad Weerklank is in 2018 10 keer uitgekomen. Waarvan 1 themanummer Weerklank Katern 5 keer. In 2018 is ondersteuning verleend bij het organiseren van  de GKN Landelijke contactdag en de activiteiten van de Studiegroep Midden Nederland. Gestart is met het fonds NEEM&LEES voor het uitgeven en heruitgeven van boeken en brochures

2019

Het maandblad Weerklank is in 2019 10 keer uitgekomen. Weerklank Katern 5 keer. In 2019 is ondersteuning verleend bij het organiseren van  de GKN Landelijke contactdag en de activiteiten van de Studiegroep Midden Nederland. De studiegroep heeft meerdere  informatiebijeenkomsten door heel het land mee helpen organiseren  Door het fonds NEEM&LEES voor het uitgeven en heruitgeven van boeken en brochures zijn enkele boekjes uitgegeven en in voorbereiding genomen. Ondersteuning is verleend bij de financiële afhandeling van de vanuit de kerken aan gesloten bij de GKN, bestelde HSV Bijbels met Gereformeerd Kerkboek

Financiële verantwoording

 • De financiële middelen bedroegen per 1 januari 2019 € 7.234,77 In 2019 bedroegen de inkomsten totaal € 45.103,58 en de uitgaven € 31.938,24
 • De financiële middelen bedroegen per 31 december 2019  € 20.400,11

ANBI INFORMATIE OVER 2020

ANBI informatie 2020 volgens standaard formulier

ANBI INFORMATIE OVER 2021

ANBI-informatie-2021-volgens-standaard-formulier

ANBI INFORMATIE OVER 2022

ANBI-informatie-2022-volgens-standaardformulier

ANBI INFORMATIE OVER 2022

ANBI-informatie-2023-volgens-standaardformulier