LEZINGEN

Stichting gereformeerd maandblad organiseert lezingen voor voorlichtingsavonden, studiebijeenkomsten en toerustingsactiviteiten.