WEERKLANK

WEERKLANK, gereformeerd maandblad voor toerusting en informatie verschijnt 10 keer per jaar. In de maanden januari tot en met juni en september tot en met december.

Grondslag en doel

De grondslag en doel van WEERKLANK zijn om vanuit en in overeenstemming met de Heilige Schrift, het onfeilbare Woord van God en de Drie formulieren van Eenheid, de gereformeerde belijdenis die in al haar delen overeenstemt met het Woord van God: voorlichting geven en ontwikkelingen beoordelen; richting wijzen en toerusten; bijdragen aan het gereformeerde samenleven door het verstrekken, doorgeven en uitwisselen van berichten en actuele informatie; een blad zijn dat iets persoonlijks heeft, kan ontspannen en er ook is voor de ander en een blad zijn waarin de grote daden van onze God en Here mogen weerklinken in het antwoord van zijn kinderen.

Waarom een nieuwe periodiek?

Bij de start van WEERKLANK schreef ds. E. Hoogendoorn:

“Waarom een nieuwe periodiek in het leven geroepen? Er is al zo’n stroom van informatie die dagelijks over ons heen golft. Ook op kerkelijk gebied. Kan het daar nog iets aan toevoegen?
Dat is wel de overtuiging van de redactie en ook haar bedoeling. Dit maandblad komt op uit de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Het wil dienstbaar zijn aan de toerusting van elkaar in een leven met de Here. Niet alleen naar binnen, ook naar buiten. De titel van dit blad wil dat tot uiting brengen: ‘WEER-KLANK’.”