Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 10e jaargang no. 10

Op 13 december 2022 verscheen het tiende nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: GODS GLORIE BLINKT, door ds. Henk Drost
 • Uit de Schrift: BIDDERS VAN NAAM, door dr. A. Bas
 • ICRC: BEZOEK AAN DE INTERNATIONAL CONFERENCE OF REFORMED CHURCHES (ICRC), door drs. Jaap Vreugdenhil
 • In de branding: ECHT MAAGDELIJK GEBOREN – ECHT LICHAMELIJK OPGESTAAN?, door ds.Rob Visser
 • Varia: JUK VAN CHRISTUS OP JE NEMEN, door ds. Henk Drost
 • Persschouw: GENDER EN HOMOSEKSUALITEIT, door J. Peters
 • Varia: DE KERKORDE ALS DOCUMENT VAN VERBONDSVERNIEUWING, door dr. Bart van Egmond

 

Weerklank 10e jaargang no. 9

Op 28 november 2022 verscheen het negende nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: OVER EENHEID GESPROKEN:GEREFORMEERDE BOND EN DE AFGESCHEIDENEN, door ds. Alko Driest
 • Uit de Schrift: WIE DE MINSTE WIL ZIJN, ZAL HET MEESTE BEREIKEN, door ds. Ferdinand Bijzet
 • Zorg Ethiek Recht: AUTONOMIE ALS KNELLEND JUK, door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot
 • Varia: PRIMA ALS HET ALLEEN PSALMEN ZIJN, door ds. Andreas Jongeneel
 • Persschouw: GEDACHTEN OVER ZELFDODING, door J. Peters
 • Bijbelstudie: HAGGAÏ, door Alfred Jonker
 • Uit de kerken: CONFERENTIE VOOR AMBTSDRAGERS, 22 OKTOBER 2022
 • Jubileum: JUBILEUM RTS, 29 OKTOBER 2022

 

Weerklank 10e jaargang no. 8

Op 30 oktober 2022 verscheen het achtste nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: SCHRIFT EN BELIJDENIS, door dr. A. Bas
 • Reactie: REACTIE OP HOOFDARTIKEL SCHRIFT EN BELIJDENIS, door J.P.C. Vreugdenhil
 • Uit de Schrift: OMGAAN MET ONRECHT IN DE KERK, door ds. Ferdinand Bijzet
 • In de branding: BAVINCK – ETHIEK – DOUMA, door ds. Rob Visser
 • Column: VADER, VERGEEF HET HUN WANT ZE WETEN NIET WAT ZE DOEN, door J. Peters
 • Persschouw: TOESPRAAK RUSSISCHE PRESIDENT, door J. Peters

 

Weerklank 10e jaargang no. 7

Op 30 september 2022 verscheen het zevende nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: HET IS ZO DROOG, door ds. Rob Visser
 • Uit de Schrift: OVER ‘ONZE VADER IN DE HEMEL’, door ds. Alko Driest
 • Kerkgeschiedenis: LUTHER: STERVENSKUNST ALS LEVENSKUNST 2, door Prof dr. F. van der Pol
 • Buitenlandse kerken: KERKELIJK BEZOEK AAN AMERIKA, door Jaap Vreugdenhil
 • Uit de kerken: Opening academisch jaar 2022-2023 Academie voor Gereformeerde Theologie
 • Varia: HET EIGENE VAN DE GKN, door Jaap Vreugdenhil

 

Weerklank THEMANUMMER 2022

Op 4 juli 2022 verscheen het Themanummer 2022

Geestelijke wapenrusting

In dit nummer:

BEKLEED U MET DE HELE WAPENRUSTING VAN GOD…, door ds. A. de Jager

VRUCHTBARE WAPENRUSTING NAAR PETRUS, door dr. R. D. Anderson

ONZE DOODSVIJANDEN EN ONZE GEBEDEN, door ds. P.L. Storm

‘NIET TEGEN VLEES OF BLOED…., door ds. A. Jongeneel

EEN SCHILDER READER IN HET ENGELS, door dr. Arjan de Visser

Weerklank 10e jaargang no. 6

Op 16 juni 2022 verscheen het vierde nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: HEEFT OOK U (EN JIJ) DE HEILIGE GEEST GEKREGEN?, door ds. E. Hoogendoorn
 • Uit de Schrift: VOLHARDING, door dr. A. Bas
 • In de branding: VRAGEN BIJ EN ONZEKERHEID ROND DE KINDERDOOP, door Rob Visser
 • Impressie: GKN SPORTDAG 11-06-22
 • Persschouw: ‘IK BEN HET BIJBELVERHAAL INGEROLD’, door Jaap Peters
 • Persschouw: ‘LANG LEVE DE SAAIE, NIET-COOLE KERK, door Jaap Peters
 • Jongerenpagina, door H. Vreugdenhil-Busstra

Weerklank 10e jaargang no. 5

Op 24 mei 2022 verscheen het vierde nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: BESLISSINGEN DIE ER TOE DOEN, door ds. A.H. Driest
 • Uit de Schrift: IS CHRISTUS GEDEELD?, door ds. Rob Visser
 • Kerkgeschiedenis: LUTHER: STERVENSKUNST ALS LEVENSKUNST 1, door prof. dr. F. van der Pol
 • Varia: GEEN ‘VRIJ’ LIED, WEL AAN GODS WOORD GEBONDEN
  LIEDEREN, door drs. F.J. Bijzet
 • Persschouw: “TRADITIONELE KERK”, door ds. E. Hoogendoorn

 

Weerklank 10e jaargang no. 4

Op 13 april 2022 verscheen het vierde nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: (NIEUW) BELIJDEN, door dr. A. Bas
 • Berichten
 • Uit de Schrift: JEZUS LEEFT!, door ds. E. Hoogendoorn
 • In de branding: CHRISTUS OP ZIJN WOORD WILLEN VOLGEN, door ds. Rob Visser
 • Persschouw: EEN SCHRIFTUURLIJK GELUID, door Jaap Peters
 • Jongerenpagina

 

Weerklank 10e jaargang no. 3

Op 17 maart 2022 verscheen het derde nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: OORLOG VERSCHRIKKELIJK!, door dr. Rob Visser
 • Landelijke contactdag
 • Uit de Schrift: ONTMOETING MET DE HEER VAN DE KERK, door ds. Alko Driest
 • Zorg, Ethiek, Recht: OMZIEN NAAR ELKAAR, VOORUITKIJKEN NAAR DE TOEKOMST (2), door mr. Elisabeth P. van Dijk
 • Opvoeding en onderwijs: KINDEREN EN GRENZEN (II), door ing. J. Stelma-de Jong
 • Varia: GEEN OMLIJSTING, MAAR DEEL VAN HET SCHILDERIJ, door drs. F.J. Bijzet
 • Persschouw: HET BELANGRIJKSTE WAPEN BIJ OORLOG, door ds. E. Hoogendoorn

 

Weerklank 10e jaargang no. 2

Op 15 februari 2022 verscheen het tweede nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: KRITISCH ZIJN?, door ds. Rob Visser
 • Uit de Schrift: ONDERWEG MET DE HEERE KAN JE LEVEN NIET DOODLOPEN, door ds. L. Heres
 • Zorg, Ethiek, Recht: OMZIEN NAAR ELKAAR, VOORUITKIJKEN NAAR DE TOEKOMST (1), door mr. Elisabeth P. van Dijk
 • Boekbespreking: EEN ZOEKTOCHT NAAR DE VERHOUDING TUSSEN BELOFTE EN EIS, door ds. H.T. Wendt
 • Persschouw: THE VOICE, door J. Peters
 • Jongerenpagina
1 2 3 4 11