Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 9e jaargang no. 10

Op 20 december 2021 verscheen het tiende nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: ‘KERST-VREDE’, door dr. E. Hoogendoorn
 • Uit de Schrift: WONING, door dr. A. Bas
 • In de branding: VACCINS TEKEN VAN HET BEEST?, door ds. Rob Visser
 • Persschouw: PRO LIFE, door J. Peters
 • Uit de kerken: GEREFORMEERDE KERK HARDERWIJK E.O., GEREFORMEERDE KERK APELDOORN E.O., GEREFORMEERDE KERK EDE E.O.
 • Jongerenpagina: Immanuël – God met ons

Weerklank 9e jaargang no. 9

Op 29 novenber 2021 verscheen het negende nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: RUST – SLAVERNIJ – KLIMAAT, door dr. Rob Visser
 • Uit de Schrift: ADVENT: “DE HERE KOMT ERAAN!”, door ds. E. Hoogendoorn
 • Varia: ZACHTE OGEN, door ds. F.J. Bijzet
 • Kerkgeschiedenis: KERKGESCHIEDENIS, WAAROM EIGENLIJK?, door prof. dr. F. van der Pol
 • Column: MAAR WAT DAN NOG?, door J. Peters
 • Persschouw: BESTAAN VAN GELIJKE KERKEN NAAST ELKAAR BOTST MET SYNODE EMDEN, door J. Peters

 

Weerklank 9e jaargang no. 8

Op 24 oktober 2021 verscheen het achtste nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: WAT ZINGEN WIJ (2), door dr. A. Bas
 • Uit de Schrift: “ALS GENADE WOONT IN HET HART,
  WORDT BLIJ DE WEG NAAR U BEGONNEN”, door ds. H. Drost
 • In de branding: WORD WAKKER!, ds. Rob Visser
 • Varia: WEEK VAN HET LEVEN, door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot
 • Varia: EVOLUTIE EN OPVOEDING, door J.P.C. Vreugdenhil
 • In memoriam: IN MEMORIAM PROF. J.P. LETTINGA [1921-2021], door ds. E. Hoogendoorn
 • Uit de Kerken: VERSLAG VAN DE CONFERENTIE VOOR AMBTSDRAGERS, door zr. E.P. van Dijk en zr. M. Daverschot
 • Jongerenpagina: Immanuel – God met ons, door H. Vreugdenhil-Busstra

 

Weerklank 9e jaargang no. 7

Op 24 september 2021 verscheen het zevende nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: WAT ZINGEN WIJ (1), door ds. A. Bas
 • Uit de Schrift: IS GOD EEN NARCIST?, door ds. J.R. Visser
 • Column: IK GELOOF IN DE KERK, door J. Peters
 • Uit de Kerken: GK Goes e.o., GK ’s Hertogenbosch e.o., GK Zuidoost Groningen
 • Berichten
 • Persschouw: CHRISTENVERVOLGING 5, door J. Peters

Weerklank THEMANUMMER 2021

Op 14 juli 2021 verscheen het Themanummer 2021

Een kerk voor alle leeftijden

In dit nummer:

De heilige en veilige gemeente,  door ds. Henk Drost

Iedereen is super – Over de genderrevolutie,  door Ida Slump-Schoonhoven

Huwelijksbemiddeling, door ds. F.J. Bijzet

Veelzeggend zwijgen, door  dr. Bart van Egmond

‘Richtlijnen voor studenten’, door ds. A. Jongeneel

met illustratie van Jildau Jongeneel-Jongbloed.

Weerklank 9e jaargang no. 6

Op 28 juni 2021 verscheen het vijfde nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: OM DE GOEDE UITLEG VAN DE BIJBEL, door ds. E. Hoogendoorn
 • Uit de Schrift: GOD IS GETROUW IN VLOEK EN ZEGEN, naar aanleiding van 2 Koningen 2:19, door dr. A. Bas
 • In de rubriek in de branding: DE VERLEIDING IS GROOT-BLIJF ERBIJ WEG, door ds. Rob Visser
 • In Persschouw; CHRISTENVERVOLGING 4, door J. Peters
 • Berichten: Kandidaat R. Douma beroepbaar, prof. dr. F. van der Pol, ds, F.J. Bijzet en ds. A.H. Driest toegelaten tot de dienst van het Woord in de GKN;Conferentie voor ambtsdragers op zaterdag 2 oktober 2021
 • Jongeren pagina, schets 43 en 44

Weerklank 9e jaargang no. 5

Op 25 mei 2021 verscheen het vijfde nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: GETUIGENDE KERKELIJKE EENHEID door ds. Rob Visser
 • Varia: VRIJHEID door T.Tel
 • Uit de Schrift: GENESIS 50:15-21 door T. van Balen
 • Bespreking aan de hand van het boek IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST door J. Peters.
 • Uit de kerken; dr. A. Bas 25 jaar predikant en ds. J.R. Visser neemt beroep aan naar GK Ede e.o.
 • In de rubriek opvoeding en onderwijs: KINDEREN EN GRENZEN deel 1, door ing. Erna J. Stelma-de Jong

Weerklank 9e jaargang no. 4

Op 23 april 2021 verscheen het vierde nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door dr. A. Bas: (NOG) IN HET BOEKJE
 • Uit de Schrift: IN DIENST GENOMEN DOOR DE OPPERHERDER. Overdenking door ds. E. Hoogendoorn naar aanleiding van Johannes 21:15-23
 • In de rubriek in de branding: VERANTWOORDING AFLEGGEN IN DE SAMENLEVING VAN NU EN MORGEN, door ds. Rob Visser
 • In varia een bespreking van de nieuwe Psalmberijming door J.P.C. Vreugdenhil onder de titel : UITDAGING: EEN PSALMBERIJMING
 • In uit de kerken ds. A.H. Driest en ds. F.J. Bijzet sluiten zich aan bij de GKN en ds. J.R. Visser krijgt een beroep van GK Ede e.o.
 • In Persschouw: DE NIEUWE BIJBEL VERTALING GEREVISEERD:NBV21, door ds. E. Hoogendoorn
 • Op de Jongerenpagina Immanuel- God met ons, schets 41 en 42

Weerklank 9e jaargang no. 3

Op 30 maart 2021 verscheen het derde nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. L. Heres: DE EREPOSITIE VAN DE VROUW
 • Uit de Schrift: SOLDATEN SPELEN MET CHRISTUS – CHRISTUS SPEELT MET SOLDATEN door ds. Rob Visser
 • VROUW VANDAAG, interview door ing. Erna J. Stelma-de Jong n.a.v. het boek Vrouw vandaag – terug naar Bijbelse paden
 • Boekbespreking CALVIJN: VLUCHTELING EN VREMMDELING door J. Peters
 • In Persschouw: GELOOFSVRIJHEID IN GEDING – en dat in eigen land, door ds. E. Hoogendoorn

Weerklank 9e jaargang no. 2

Op 23 februari 2021 verscheen het tweede nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. E. Hoogendoorn: PARATE KENNIS VAN DE HERE – een zegen voor het geloofsleven
 • Uit de Schrift: GROOT NIEUWS n.a.v. Titus 2:11 en 12 door dr. A. Bas
 • In de rubriek Zorg, Ethiek Recht een eerste artikel van mr. Elisabeth P. van Dijk: GEWEVEN IN DE SCHOOT VAN DE MOEDER – Ontwikkelingen in de voortplantingsgeneeskunde
 • Rob Visser schrijft in de Branding over: SCHEPPINGSORDE
 • In Persschouw: CHRISTENVERVOLGING door J. Peters
 • Op de Jongerenpagina Immanuel- God met ons, schets 39 en 40
1 2 3 4 10