Weerklank kent vaste rubrieken: Hoofdartikel, Schriftoverdenking, Samenleving, Zorg/Ethiek/Recht, Kerkgeschiedenis, Persschouw, Jongerenpagina, Uit de kerken, Persschouw, Boekbespreking

Weerklank 10e jaargang no. 1

Op 17 januari 2022 verscheen het eerste nummer van de tiende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: VERANDERINGEN IN HET DENKEN OVER SEKSE EN SEKSUALITEIT, door ds. A.H. Driest
 • Uit de Schrift: GELOOF VOLGENDE GENERATIE NIET BESLISSEND, door ds. Rob Visser
 • Kerkgeschiedenis: HOE BELEEFDEN DE EERSTE CHRISTENEN HUN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID?, door prof. dr. F. van der Pol
 • Varia: DE BELIJDENISSEN VAN DE KERK IN DE GEMEENTEN VAN VANDAAG, door dr. Jason van Vliet
 • Column: BESTE WENSEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR…, door J. Peters
 • Persschouw: ”DREIGT EEN TEKORT AAN KERKORGANISTEN?”, door ds. E. Hoogendoorn

Weerklank 9e jaargang no. 10

Op 20 december 2021 verscheen het tiende nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: ‘KERST-VREDE’, door dr. E. Hoogendoorn
 • Uit de Schrift: WONING, door dr. A. Bas
 • In de branding: VACCINS TEKEN VAN HET BEEST?, door ds. Rob Visser
 • Persschouw: PRO LIFE, door J. Peters
 • Uit de kerken: GEREFORMEERDE KERK HARDERWIJK E.O., GEREFORMEERDE KERK APELDOORN E.O., GEREFORMEERDE KERK EDE E.O.
 • Jongerenpagina: Immanuël – God met ons

Weerklank 9e jaargang no. 9

Op 29 novenber 2021 verscheen het negende nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: RUST – SLAVERNIJ – KLIMAAT, door dr. Rob Visser
 • Uit de Schrift: ADVENT: “DE HERE KOMT ERAAN!”, door ds. E. Hoogendoorn
 • Varia: ZACHTE OGEN, door ds. F.J. Bijzet
 • Kerkgeschiedenis: KERKGESCHIEDENIS, WAAROM EIGENLIJK?, door prof. dr. F. van der Pol
 • Column: MAAR WAT DAN NOG?, door J. Peters
 • Persschouw: BESTAAN VAN GELIJKE KERKEN NAAST ELKAAR BOTST MET SYNODE EMDEN, door J. Peters

 

Weerklank 9e jaargang no. 8

Op 24 oktober 2021 verscheen het achtste nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: WAT ZINGEN WIJ (2), door dr. A. Bas
 • Uit de Schrift: “ALS GENADE WOONT IN HET HART,
  WORDT BLIJ DE WEG NAAR U BEGONNEN”, door ds. H. Drost
 • In de branding: WORD WAKKER!, ds. Rob Visser
 • Varia: WEEK VAN HET LEVEN, door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot
 • Varia: EVOLUTIE EN OPVOEDING, door J.P.C. Vreugdenhil
 • In memoriam: IN MEMORIAM PROF. J.P. LETTINGA [1921-2021], door ds. E. Hoogendoorn
 • Uit de Kerken: VERSLAG VAN DE CONFERENTIE VOOR AMBTSDRAGERS, door zr. E.P. van Dijk en zr. M. Daverschot
 • Jongerenpagina: Immanuel – God met ons, door H. Vreugdenhil-Busstra

 

Weerklank 9e jaargang no. 7

Op 24 september 2021 verscheen het zevende nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: WAT ZINGEN WIJ (1), door ds. A. Bas
 • Uit de Schrift: IS GOD EEN NARCIST?, door ds. J.R. Visser
 • Column: IK GELOOF IN DE KERK, door J. Peters
 • Uit de Kerken: GK Goes e.o., GK ’s Hertogenbosch e.o., GK Zuidoost Groningen
 • Berichten
 • Persschouw: CHRISTENVERVOLGING 5, door J. Peters

Weerklank THEMANUMMER 2021

Op 14 juli 2021 verscheen het Themanummer 2021

Een kerk voor alle leeftijden

In dit nummer:

De heilige en veilige gemeente,  door ds. Henk Drost

Iedereen is super – Over de genderrevolutie,  door Ida Slump-Schoonhoven

Huwelijksbemiddeling, door ds. F.J. Bijzet

Veelzeggend zwijgen, door  dr. Bart van Egmond

‘Richtlijnen voor studenten’, door ds. A. Jongeneel

met illustratie van Jildau Jongeneel-Jongbloed.

Weerklank 9e jaargang no. 6

Op 28 juni 2021 verscheen het vijfde nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: OM DE GOEDE UITLEG VAN DE BIJBEL, door ds. E. Hoogendoorn
 • Uit de Schrift: GOD IS GETROUW IN VLOEK EN ZEGEN, naar aanleiding van 2 Koningen 2:19, door dr. A. Bas
 • In de rubriek in de branding: DE VERLEIDING IS GROOT-BLIJF ERBIJ WEG, door ds. Rob Visser
 • In Persschouw; CHRISTENVERVOLGING 4, door J. Peters
 • Berichten: Kandidaat R. Douma beroepbaar, prof. dr. F. van der Pol, ds, F.J. Bijzet en ds. A.H. Driest toegelaten tot de dienst van het Woord in de GKN;Conferentie voor ambtsdragers op zaterdag 2 oktober 2021
 • Jongeren pagina, schets 43 en 44

Weerklank 9e jaargang no. 5

Op 25 mei 2021 verscheen het vijfde nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel: GETUIGENDE KERKELIJKE EENHEID door ds. Rob Visser
 • Varia: VRIJHEID door T.Tel
 • Uit de Schrift: GENESIS 50:15-21 door T. van Balen
 • Bespreking aan de hand van het boek IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST door J. Peters.
 • Uit de kerken; dr. A. Bas 25 jaar predikant en ds. J.R. Visser neemt beroep aan naar GK Ede e.o.
 • In de rubriek opvoeding en onderwijs: KINDEREN EN GRENZEN deel 1, door ing. Erna J. Stelma-de Jong

Weerklank 9e jaargang no. 4

Op 23 april 2021 verscheen het vierde nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door dr. A. Bas: (NOG) IN HET BOEKJE
 • Uit de Schrift: IN DIENST GENOMEN DOOR DE OPPERHERDER. Overdenking door ds. E. Hoogendoorn naar aanleiding van Johannes 21:15-23
 • In de rubriek in de branding: VERANTWOORDING AFLEGGEN IN DE SAMENLEVING VAN NU EN MORGEN, door ds. Rob Visser
 • In varia een bespreking van de nieuwe Psalmberijming door J.P.C. Vreugdenhil onder de titel : UITDAGING: EEN PSALMBERIJMING
 • In uit de kerken ds. A.H. Driest en ds. F.J. Bijzet sluiten zich aan bij de GKN en ds. J.R. Visser krijgt een beroep van GK Ede e.o.
 • In Persschouw: DE NIEUWE BIJBEL VERTALING GEREVISEERD:NBV21, door ds. E. Hoogendoorn
 • Op de Jongerenpagina Immanuel- God met ons, schets 41 en 42

Weerklank 9e jaargang no. 3

Op 30 maart 2021 verscheen het derde nummer van de negende jaargang van Weerklank.

In dit nummer:

 • Hoofdartikel door ds. L. Heres: DE EREPOSITIE VAN DE VROUW
 • Uit de Schrift: SOLDATEN SPELEN MET CHRISTUS – CHRISTUS SPEELT MET SOLDATEN door ds. Rob Visser
 • VROUW VANDAAG, interview door ing. Erna J. Stelma-de Jong n.a.v. het boek Vrouw vandaag – terug naar Bijbelse paden
 • Boekbespreking CALVIJN: VLUCHTELING EN VREMMDELING door J. Peters
 • In Persschouw: GELOOFSVRIJHEID IN GEDING – en dat in eigen land, door ds. E. Hoogendoorn
1 2 3 4 5 11